Pravila nagradne igre "70 let!"

1.ČLEN

ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre z nazivom " 70 NAGRAD ZA 70. ROJSTNI DAN " je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (v nadaljevanju Organizator) za blagovno znamko Cockta. Na ozemlju Republike Slovenije nagradno igro v imenu in za račun Organizatorja izvaja agencija spletna POSTAJA d.o.o., Beograjska ulica 4 – BTC, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija SP), glavno nagrado zagotovi KOMPAS Turistično podjetje d.o.o., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija Kompas).

Vsi udeleženci, ki sodelujejo v nagradni igri, sprejemajo ta Pravila, so z njimi seznanjeni in se s pristopom k nagradni igri z njimi popolnoma strinjajo.

2. ČLEN

TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradna igra je organizirana in se izvaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije za vse potrošnike izdelkov iz 3.čl. teh Pravil, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, opredeljene s temi Pravili, v obdobju od 1.9.2023 00:00 do 31.10.2023 23:59.

Nagradna igra je organizirana in se izvaja z namenom:

- promocije Organizatorja in njegovih dejavnosti, izdelkov in ponudb s številnimi promocijskimi in marketinškimi vsebinami in dejavnostmi, vključno s pošiljanjem novic in drugih informacij o aktualnostih Organizatorja (kot so informativne ponudbe, obvestila o promocijah, novi izdelki, nagradne igre, natečaji in druge marketinške aktivnosti), ter občasno izvedbo splošne nepersonalizirane (anonimne) analize in statistične obdelave zbranih podatkov z namenom nadaljnjega izboljšanja storitev organizatorja, njegovih spletnih strani, ter drugih oblik informiranja (SMS, telefonsko, na naslov prebivališča ...);
- promocije in postavitve izdelkov Cockta na prodajnih mestih.

3. ČLEN

IZDELKI IN PAKIRANJA, KI SODELUJO V NAGRADNI IGRI

V nagradno igro so vključeni izdelki:
- Cockta original, Cockta free in Cockta blondie v embalaži 0,5 l in 1,5 l s črtastim zamaškom kupljeni na katerokoli prodajnem mestu v Republiki Sloveniji in
- Cockta original, Cockta free in Cockta blondie v embalaži 0,275 l kupljeni v kateremkoli gostinskem objektu v Republiki Sloveniji.

4. ČLEN

POGOJI ZA SODELOVANJE IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri sme sodelovati vsak polnoletni potrošnik (fizična oseba), s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v času trajanja nagradne igre pristopi k sodelovanju na enega izmed spodnjih načinov (v nadaljevanju udeleženec). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju nagradne igre njegovih povezanih družbah in Agencijah ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec sme sodelovati v nagradni igri le v svojem lastnem imenu, s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi Pravili.

I. Z nakupom:
- na kateremkoli prodajnem mestu v Republiki Sloveniji kupi vsaj en izdelek Cockta iz 3.čl. teh Pravil in na spletni strani nagradnaigra.cockta.eu izpolni spletni obrazec, kjer vnese kodo, ki se nahaja pod pokrovčkom izdelka, obvezne osebne podatke, potrebne za izvedbo nagradne igre in doseganje namena, za katerega je igra organizirana skladno s temi Pravili (ime in priimek, kontaktna telefonska številka, e-mail naslov in letnica rojstva), ter odda vsa potrebna soglasja za potrebe sodelovanja v nagradni igri.

- v kateremkoli gostinem objektu v Republiki Sloveniji kupi vsaj en izdelek Cockta iz 3.čl. teh Pravil in na spletni strani nagradnaigra.cockta.eu izpolni spletni obrazec, kjer vnese kodo, ki se nahaja na notranji strani etikere izdelka, obvezne osebne podatke, potrebne za izvedbo nagradne igre in doseganje namena, za katerega je igra organizirana skladno s temi Pravili (ime in priimek, kontaktna telefonska številka, e-mail naslov in letnica rojstva), ter odda vsa potrebna soglasja za potrebe sodelovanja v nagradni igri.

Posamezna koda sme biti uporabljena samo enkrat in se upošteva kot ena prijava v nagradno igro. Vsak udeleženec sme v nagradni igri sodelovati z neomejenim številom prijav, vsakič z drugo kodo, vendar sme vnesti največ 100 kod v roku 24 ur. Ne glede na navedeno je vsak udeleženc upravičen le do ene nagrade. Če bo udeleženec v roku 24 ur vnesel 100 pravilnih, napačnih ali istih kod, bo v aplikaciji prejel obvestilo, da je dosegel dnevni limit in mu bo za 24 ur onemogočen vnos kod. V primeru, da udeleženec 3-krat zaporedoma vnese isto ali napačno kodo, ne glede na časovno obdobje, bo v aplikaciji dobil obvestilo, da vnos ni pravilen in mu bo za 24 ur onemogočen vnos kod. Priporočljivo je, da udeleženec po dveh neuspešnih poskusih vnosa kode kontaktira [email protected]. V primeru, da isto kodo ponovno pošlje ista ali druga oseba bo ta prijava razglašena za neveljavno.

V nagradno igro bodo uvrščene izključno popolne prijave preko spletnega obrazca, ki bodo vsebovale vse zahtevane informacije in podatke, v primeru, da bo izžrebana prijava, za katero Organizator ugotovi, da je nepopolna, bo takšna prijava diskvalificirana in takšnemu izžrebancu nagrada ne bo podeljena.

Če potrošnik na prodajnem mestu ali v gostinskem objektu v času trajanja nagradne igre, kupi katerokoli pakiranje navedeno v 3. točki teh Pravil, ki ne vsebuje unikatne kode, ima na podlagi računa in praznega pokrovčka oz. prazne etikete teh Pravil pravico, da zahteva kodo, ki mu bo omogočila sodelovanje v nagradni igri. Črtasti pokrovček ali stekleničko z etiketo skupaj z računom in svojim elektronskim naslovom pošlje izključno po pošti na naslov Organizatorja: Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: Cockta. Za dodelitev nagradne kode se bodo upoštevale pošiljke, ki bodo na navedeni naslov prispele najkasneje do 30. 10. 2023 do 09:00:00 in bodo udeleženci kodo vnesli do 31. 10. 2023 do 23:59, tj. do konca trajanja nagradne igre. V primeru nejasnosti in potrebe po dodatnih informacijah naj se potrošnik vsak delovni dan od 9. do 15. ure obrne na brezplačno številko kontaktnega centra Organizatorja: 080 11 31.

II. Brez nakupa:
Nakup izdelkov Cockta ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Sodelovanje v nagradni igri je možno tudi brez nakupa, in sicer tako, da udeleženec napiše kratko zgodbo v obsegu od 100 do 300 besed na temo „S Cockto praznujem rojstni dan ..." (v nadaljevanju zgodba). Vsak posameznik sme v času trajanja te nagradne igre sodelovati z več različnimi prispevki tj. z več različnimi zgodbami, vendar se morajo te zgodbe v vsaj 80 % besedila razlikovati od že prejetih tekstov istega sodelujočega. V nasprotnem primeru bodo zgodbe diskvalificirane. Tudi v primeru sodelovanja brez nakupa veljajo enake zahteve in omejitve kot pri sodelovanju z nakupom.

V kolikor je poslano besedilo skladno s temi Pravili in določenim številom besed, bo udeleženec prejel povratno elektronsko pošto, v okviru katere bo prejel kodo za sodelovanje v nagradni igri – nadaljnji postopek sodelovanja je nato enak kot v primeru sodelovanja z nakupom. Zaradi pravočasne dodelitve kode se bodo upoštevala besedila, ki bodo po elektronski pošti na naslov: [email protected] prispele najkasneje do 30. 10. 2023 do 9:00:00 in bodo udeleženci kodo vnesli do 31. 10. 2023 do 23:59, tj. do konca trajanja nagradne igre. V primeru nejasnosti in potrebe po dodatnih informacijah se potrošniki lahko obrnejo na brezplačno številko kontaktnega centra Organizatorja: 080 11 31, vsak delovni dan od 9. do 15. ure.

Vsi, ki želijo sodelovati v nagradni igri brez nakupa izdelka, morajo zahtevano besedilo za sodelovanje samostojno oblikovati in biti izključni avtorji besedila. Posamezno besedilo sme udeleženec uporabiti le enkrat. Organizator ima pravico zahtevati od udeleženca izjavo o avtorstvu in izločiti tista besedila, za katera ni izkazano avtorstvo. Vsebine ki bodo po mnenju Organizatorjažaljive, neprimerne ali drugače protipravne, bodo odstranjene in izbrisane in se ne bodo upoštevale v žrebu.

Kot pravilno vnesena prijava, pri obeh načinih sodelovanja v nagradni igri, šteje izključno; vnesena pravilna koda v okviru posameznega uporabniškega profila s strani imetnika uporabniškega profila in šele po tem ko se udeležencu izpiše potrditev, da je koda sprejeta, na sledeč način; »Hvala za sodelovanje v nagradni igri. Vaša koda je uspešno poslana.«.

Udeleženec sme kadarkoli do konca nagradne igre in žrebanja preklicati sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati pisno z elektronskim sporočilom na elektronski naslov Organizatorja [email protected]. V tem primeru se udeleženec izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, prav tako pa se v noben namen ne smejo uporabiti in obdelati njegovi osebni in drugi podatki, pridobljeni v nagradni igri.

5. ČLEN

Vse pravilno poslane prijave preko spletne strani nagradnaigra.cockta.eu in pravilno poslane prijave za sodelovanje brez nakupa iz 4. čl. so vnešene v centralno bazo prijav udeležencev.

6. ČLEN

Pravila nagradne igre bodo objavljena na Facebook strani https://www.facebook.com/Cockta/, na spletnih straneh Cockte https://cockta.eu/ in na spletni strani nagradnaigra.cockta.eu.

7. ČLEN

NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad sestavljajo:

- 5 x Darilni bon za potovanje v vrednosti do 1.500 € (z DDV)
- 15 x Garmin pametna ura – vrednost posamezne nagrade je 384,30 € (z DDV)
- 50 x Samsonite potovalni nahrbtnik – vrednost posamezne nagrade je 135 € (z DDV)

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 20.014,50 EUR.

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve in jih ni mogoče prenesti na druge osebe. Vrednostni bon v višini 1.500 EUR se lahko uveljavi v enkratnem znesku pri novi rezervaciji paketnega potovalnega aranžmaja po lastni izbiri iz ponudbe v organizaciji Agencije Kompas. Veljavnost bona je do 31. 12. 2024. Izdaja se na ime nagrajenca. Bon ni prenosljiv, ni zamenljiv in ni unovčljiv za gotovino. V kolikor je cena aranžmaja nižja od 1.500 €, se nagrajencu ne izplača razlika do vrednosti 1.500 €. V kolikor je cena aranžmaja višja od 1.500 €, razliko nad 1.500 € nagrajenec krije na lastne stroške.

Slike nagrad na promocijskem gradivu in na spletni strani so simbolične.

8. ČLEN

ŽREBANJE NAGRAJENCEV

V nagradni igri bo 1 nagradno žrebanje, v okviru katerega bo izžrebanih 70 nagrajencev ter 15 rezervnih nagrajencev (3 rezervni nagrajenci za nagrado Darilni bon za potovanje, 4 rezervni nagrajenci za nagrado Garmin pametna ura in 8 rezervnih nagrajencev za nagrado Samsonite potovalni nahrbtnik).

Žrebanje bo potekalo 6.11.2023 med vsemi pravilno oddanimi prijavami, ki so prispele med 1.9.2023 00:00 do 31.10.2023 23:59.

Ena oseba sme osvojiti samo eno od nagrad, v kolikor se bo izkazalo da je izžrebanec nagrado že prejel, se mu nagrada ne podeli in se upošteva prijava rezervnega nagrajenca.

Nagrajenci bodo izbrani iz centralne baze podatkov, s pomočjo računalniške aplikacije z naključnim izborom. Žrebanja bo nadzorovala tričlanska komisija Agencije SP, o poteku žrebanja pa se bo vodil tudi zapisnik.

Komisija bo preverila, ali je nagrajenec izpolnil vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri skladno s temi Pravili. V primeru, če se ugotovi, da je njegova prijava neveljavna, se bo upoštevala prijava rezervnega nagrajenca.

9. ČLEN

O žrebanju se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, imena, priimke in naslove prisotnih članov komisije in nagrajencev (ime, priimek in kontaktne podatke ter naziv nagrade posameznega nagrajenca). Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, podpisan zapisnik pa Agencija SP izroči Organizatorju.

10. ČLEN

PREJEMNIKI NAGRAD

Imena nagrajencev bodo objavljena najkasneje v 15 dneh po žrebanju na spletni strani nagradnaigra.cockta.eu. Prejemniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni tudi pisno po elektronski pošti v 8 dneh po žrebanju.

Vsi udeleženeci v nagradni igri se z udeležbo v nagradni igri, izrecno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek) na spletnem mestu nagradnaigra.cockta.eu.

11. ČLEN

PREJEM NAGRAD

Nagrado Potovanje bo za Organizatorja podelila Agencija Kompas, ostale nagrade bo podelil Organizator. Nagrajenec mora Organizatorju posredovati vse potrebne podatke za predajo nagrade v 7 dneh po prejemu klica oziroma obvestila o upravičenosti do nagrade, dostavljenega s strani Organizatorja. V nasprotnem primeru se šteje, da se je nagrajenec odpovedal nagradi.

Nagrajenci, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil, bodo lahko nagrado prevzeli v 30 dneh od datuma prejema pisnega obvestila o upravičenosti do nagrade, s predložitvijo osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta na vpogled in dostavo davčne številke v Republiki Sloveniji. Po potrebi se z nagrajenci podpiše posebna pogodba ali izjava o prevzemu nagrade. O načinu prevzema nagrade se bosta Organizator ali Agencija Kompas in nagrajenec dogovorila po telefonu.

Nagrade so obdavčene v skladu z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence plačal Organizator nagradne igre. Bruto vrednost nagrad je vključena v letno davčno osnovo (tj. pri odmeri dohodnine).

Če Organizator ali Agencija Kompas od nagrajenca zaradi izročitve nagrade potrebuje še kakršne koli dodatne podatke, jih mora nagrajenec posredovati v 5 delovnih dneh od datuma prejema vabila za predložitev podatkov, sicer ima Organizator nagradne igre pravico, da nagrade temu nagrajencu ne podeli.

Če nagrajenec nagrade ne prevzame v navedenem roku, ga Organizator ali Agencija Kompas o tem pisno obvesti in odredi nadaljnji rok 15 dni za prevzem nagrade. V primeru, da nagrajenec niti v naknadnem roku ne prevzame nagrade, izgubi pravico do prejema te nagrade.

Organizator sme posameznega udeleženca izključiti iz nagradne igre in zahtevati vračilo že podeljene nagrade oz. se odloči, da se nagrada ne podeli, če Organizator utemeljeno ugotovi, da udeleženec ni spoštoval Pravil nagradne igre oz. je na kakršen koli način kršil katero koli pravilo nagradne igre ali določila veljavne zakonodaje.

12. ČLEN

PRENEHANJE OBVEZNOSTI

S prevzemom nagrade ali po potrebi s podpisom posebne pogodbe ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveznosti Organizatorja do nagrajenca. Organizator ne krije stroškov zavarovanja ali kakršnih koli drugih stroškov ali zakonskih dajatev, ki so obvezne za nagrajenca pri urejanju morebitnih obveznosti pri pristojnih organih. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti ali stroškov, ki jih je nagrajenec imel po vročitvi nagrade in so nastali kot posledica dejanj agencij ali tretjih oseb, ki organizirajo in izvajajo svoje obveznosti v zvezi z nagradno igro.

13. ČLEN

PREKINITEV NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine v primeru nastanka okoliščin, za katere Organizator ne odgovarja ali zaradi katerih dogodka ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni po elektronskih ali drugih javnih medijih.

14. ČLEN

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV; PRAVICA DO OBJAVE PODATKOV O NAGRAJENCIH

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo in dovoljujejo, da smeta Organizatorja, v kolikor postanejo nagrajenci, brez nadomestila njihove osebne podatke uporabljati in objavljata v tiskanem, zvočnem, slikovnem in video gradivu: ime, priimek, fotografija, video gradivo in druge informacije, ki jih udeleženec/nagrajenec ponudi z namenom javne objave rezultatov nagradne igre, tako ob objavi nagrajenca kot podelitvi nagrade, kot tudi pri objavi reportaž, člankov ali podobnega gradiva v zvezi z nagradno igro. Na zahtevo Organizatorja bo nagrajenec dal svoje soglasje tudi v pisni obliki.

Kot upravljavec zbirke osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev nagradne igre Atlantic Droga Kolinska d.o.o. zbira, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev izključno za izvedbo nagradne igre in promocijske namene v skladu s Pravili.

Nagrajenec se strinja, da se njegovi osebni podatki lahko uporabljajo tudi za anonimne (nepersonalizirane) analize in statistiko dostavljenih podatkov.

Po prijavi v nagradno igro bo lahko udeleženec na posebno zahtevo Atlantic Drogi Kolinski d.o.o. z aktivnim pritrdilnim dejanjem dal soglasje k uporabi zahtevanih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo in profiliranje osebnih podatkov, uporabo podatkov pri povezanih družbah Atlantic Droge Kolinske d.o.o. itd.) in bo, po želji zagotovil tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo za določene in druge namene.

Udeleženec lahko dano privolitev kadar koli prekliče tako, da Atlantic Drogi Kolinski d.o.o. po navadni ali elektronski pošti pošlje zahtevo na naslov oziroma elektronski naslov, naveden na spletni strani nagradnaigra.cockta.eu.

Atlantic Droga Kolinska d.o.o. uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Udeleženec je odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov in je dolžan pravočasno obvestiti Atlantic Drogo Kolinsko d.o.o. o vsaki spremembi teh podatkov.

Udeleženec ima pravico kadar koli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Atlantic Droga Kolinska d.o.o., prav tako ima pravico zahtevati prekinitev njihove obdelave v primerih, ko Organizator obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, zlasti če Atlantic Droga Kolinska d.o.o. osebne podatke uporablja za namene neposrednega trženja.

Za uveljavljanje pravic in obveznosti, povezanih z uporabo osebnih podatkov, lahko udeleženec Atlantic Drogi Kolinski d.o.o. piše na elektronski naslov ali naslov sedeža Atlantic Droge Kolinske d.o.o. oziroma ravna po navodilih v prejetem promocijskem gradivu.

Udeleženec se zaveda in se izrecno strinja, da sme Atlantic Droga Kolinbska d.o.o. posamezne naloge v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenim obdelovalcem podatkov, in sicer KOMPAS Turistično podjetje d.o.o., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana za namen zagotovitve in podelitve glavne nagrade in agenciji spletna POSTAJA d.o.o., Beograjska ulica 4 – BTC, 1000 Ljubljana, Slovenija za namen žrebanja nagrajencev, obveščanje udeležencev o pomembnih dejstvih nagradne igre in nagrajencev o upravičenosti do nagrade. Posamezni pogodbeni obdelovalec podatkov sme osebne podatke obdelovati le v okviru pooblastila ali naročila, ki ga prejme od Atllantic Droge Kolisnske d.o.o., v skladu z veljavno zakonodajo in z opredeljenimi nameni.

Osebni podatki se uporabljajo in shranjujejo, dokler jih udeleženci ne prekličejo v skladu s Pravili, razen če zakon ne določa drugače.

Udeleženci lahko kadar koli zahtevajo izbris ali prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za določen namen. Če takšno zahtevo vložijo med trajanjem nagradne igre in če gre za uporabo njihovih osebnih podatkov za namene nagradne igre, prenehajo sodelovati v nagradni igri.

Udeleženec je obveščen in se strinja, da Atlantic Droga Kolinska d.o.o. izvaja določene aktivnosti, povezane z obdelavo njegovih osebnih podatkov preko obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki osebne podatke obdeluje v imenu upravljavca baze podatkov). Pri tem bo Atlantic Droga Kolinska d.o.o. podatke prenesla zakonito in izbrala obdelovalca podatkov, ki ustreza predpisanim varnostnim standardom, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

Atlantic Droga Kolinska d.o.o. si bo prizadevala z vsemi razumno koristnimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi zagotoviti, da se osebni podatki udeležencev nagradne igre obdelujejo in uporabljajo na varen način, brez možnosti zlorabe in vdora v sistem, v skladu z veljavno zakonodajo.

Druge podrobnosti v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov ter uveljavljanjem svojih pravic najdete v pravilih zasebnosti in politiki piškotkov, objavljeni na spletni strani https://cockta.eu/pravila_in_pogoji_uporabe/ in https://cockta.eu/piskotki/.

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, ali če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba, in sumi, da je zlorabil nagradno igro.

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema vse pravice in obveznosti, opredeljene v Pravilih, in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi.

15. ČLEN

DAVČNE OBVEZNOSTI

Po Zakonu o dohodnini je vsak nagrajenec, ki bo prejel nagrado, davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa je vključena v davčno osnovo nagrajenca. Organizator bo obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi (po stopnji 25%) od nagrad, katerih bruto vrednost presega vrednost, določeno z zakonom za plačilo dohodnine (42,00 EUR). Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in odtegnil odbitek davka hkrati z izračunom drugih dohodkov v skladu z veljavnimi predpisi.

Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno odločbo o dohodnini bremenijo nagrajence. Organizator bo zahteval davčno številko v Republiki Sloveniji v primeru, če je udeleženec izžreban v nagradni igri. Če prejemnik nagrade ne predloži potrebnih podatkov, Organizator nagrade ne bo podelil.

16. ČLEN

DOKUMENTACIJA

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani Organizator, odvisno od namena hrambe, in sicer:

- dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre in ta Pravila se hranita v prostorih Organizator pet (5) let;
- dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po izteku zgoraj navedenih rokov Organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

17. ČLEN

KONČNE DOLOČBE

Vsak, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil.

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ali kako drugače neprimerne prijave v nagradni igri.

Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in Pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence.

V primeru kakršnega koli spora ali dvoumnosti se ta Pravila štejejo za primarna v zvezi z drugimi objavami, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

Avtentična razlaga teh Pravil je izključno v domeni Organizatorja.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe teh Pravil, če glede na presojo Organizatorje to zahtevajo predvsem pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo Organizator udeležence obvestil z objavo na Facebook strani nagradnaigra.cockta.eu v opombah na spletnih straneh Cockte https://cockta.eu/ in na spletni strani nagradnaigra.cockta.eu., kjer so objavljena Pravila nagradne igre.

Nagradne igre ne organizira družba Meta Platforms, Inc. in slednja tudi ni odgovorna za kakršne koli zahtevke, ki izhajajo iz te nagradne igre. Meta Platforms, Inc. ne sponzorira ali upravlja nagradne igre, niti je ni posebej odobril ali bil z njo povezan. Vse informacije, ki jih udeleženci posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo Organizatorju oz. naročniku in ne družbi Meta Platforms, Inc..

Vse osebe, povezane z nagradno igro (npr. Organizator, Agencija Kompas, Agencija SP, udeleženci, ...), se strinjajo, da bodo spore iz te nagradne igre reševale sporazumno, v nasprotnem je za odločanje v zadevi stvarno pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Ta Pravila začnejo veljati z dnem sprejetja.

Ljubljana, 9.8.2023