Pravila nagradne aktivacije "Zgrabi srečo in osvoji eno od privlačnih nagrad"

ORGANIZATOR IN TRAJANJE

Organizator nagradne aktivacije "ZGRABI SREČO IN OSVOJI ENO OD PRIVLAČNIH NAGRAD" je Atlantic Droga Kolinska, d.o.o., Ljubljana, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI88736172, ki ga zastopa direktor Enzo Smrekar (v nadaljevanju Organizator).

Nagradna aktivacija poteka v obdobju od 15.4.2024 s pričetkom ob 00:00 in traja do razdelitve zaloge nagrad v posameznem izbranem lokalu po Sloveniji, kot je opredeljena na nadaljevanju.

Vsi udeleženci, ki sodelujejo v nagradni aktivaciji, sprejemajo ta pravila, so z njimi seznanjeni in se v celoti strinjajo z njimi.

Pravila so javno dostopna na spletni strani: https://cockta.eu/

PRAVICA DO SODELOVANJA

V nagradni aktivaciji smejo sodelovati vse polnoletne fizične osebe, ki v navedenem obdobju trajanja aktivacije kupijo vsaj eno Cockto Original 0,275 ml ali Cockto Free 0,275 ml v izbranih lokalih po Sloveniji, kjer je izdelek v prodaji v obsegu kot ga zahteva Organizator in je aktivacija za Organizatorja glede na predvideno število srečk smiselna.

MEHANIZEM SODELOVANJA

Za sodelovanje v nagradni aktivaciji mora potrošnik v navedenem obdobju nagradne aktivacije kupiti vsaj eno Cockto Original 0,275 ml ali Cockto Free 0,275 ml v lokalu. Nagradna aktivacija poteka v lokalih po Sloveniji, izbranih pod zgoraj omenjenimi pogoji. V vsakem od izbranih lokalov je na voljo 120 srečk, verjetnost dobitka je 32 %, če se upošteva vse srečke, ki so na voljo v posameznem lokalu.

Za kupljeno Cockto Original 0,275 ml ali Cockta Free 0,275 ml potrošnik od natakarja prejme srečko, ki jo postrga v lokalu. Če je srečka dobitna, prejme potrošnik eno od nagrad Cockta. Nagrade se prevzemajo tako, da dobitnik natakarju pokaže dobitno srečko, natakar pa mu izroči nagrado takoj na samem kraju.

NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad sestavljajo:

Naziv nagrade: Cockta Free kapa s šiltom
Skupna zaloga nagrad: 4.320 kosov
Vrednost posamezne nagrade z DDV: 1,59 €

Naziv nagrade: Cockta Free nogavice
Skupna zaloga nagrad: 1.800 kosov
Vrednost posamezne nagrade z DDV: 2,22 €

Naziv nagrade: Cockta Free natikači
Skupna zaloga nagrad: 720 kosov
Vrednost posamezne nagrade z DDV: 3,84 €

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar, za druge nagrade ali storitve in niso prenosljive na druge osebe. Slike nagrad na promocijskem gradivu so simbolične.

PREVZEM NAGRAD

Nagrajeni so lahko samo udeleženci, ki so sodelovali v nagradni aktivaciji in so izpolnili pogoje, določene s temi pravili.

Nagrado bo možno prevzeti samo osebno, na lokaciji nakupa izdelka Cockta Original 0,275 ml ali Cockta Free 0,275 ml. Nagrade se prevzemajo tako, da dobitnik, dobitno srečko pokaže natakarju, natakar pa mu izroči nagrado, ki je prikazana oz. navedena na srečki.

Natakar ima, po predhodni preverbi z Organizatorjem, pravico, da nagrade ne podeli:
- če udeleženec ne izpolnjuje pogojev za prejem nagrade;
- če se ugotovi, da je udeleženec v nagradni aktivaciji sodeloval v nasprotju s pravili nagradne aktivacije;
- v drugih primerih, ko dodelitev ne bi bila mogoča ali zakonita.

SODELOVANJE V NAGRADNI AKTIVACIJI

Z samim sodelovanjem pri tej aktivaciji se šteje, da je vsak udeleženec prebral ta pravila, jih popolnoma razumel, ter se z njimi strinja.

PRENEHANJE OBVEZNOSTI

V trenutku prevzema nagrade, prenehajo vse obveznosti Organizatorja do nagrajenca. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti ali stroškov, ki bi nastali dobitniku s prevzemom ali po prevzemu nagrade.

PREKINITEV NAGRADNE AKTIVACIJE in DISKVALIFIKACIJA UDELEŽENCEV

Nagradna aktivacija se lahko prekine samo v primeru nastanka okoliščin, za katere Organizator ne odgovarja ali zaradi katerih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o prekinitvi nagradne aktivacije obveščeni po elektronskih ali drugih javnih medijih po presoji Organizatorja.

Če obstaja sum zlorabe nagradne aktivacije, lahko natakar udeleženca diskvalificira, po predhodni preverbi z Organizatorjem. Kot zloraba nagradne aktivacije bo veljal vsak poskus manipulacije in goljufije s srečkami za praskanje, udeleženci, ki bodo ujeti v takem ravnanju, bodo diskvalificirani, onemogočeno pa jim bo tudi nadaljnje sodelovanje v tej nagradni aktivaciji. Odločitev o diskvalifikaciji na podlagi prej omenjenega je v izključni presoji in domeni natakarjev in Organizatorja po prej omenjenem postopku.

KONČNE DOLOČBE

Vsak, ki sodeluje v nagradni aktivaciji, sprejema pravice in obveznosti iz teh pravil.

Organizator ne odgovarja za zapoznela, nepopolna ali kako drugače neprimerna sodelovanja v nagradni aktivaciji.
Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno aktivacijo in pravili, povezanimi z njo, je dokončna in velja za vse udeležence.

Ljubljana, 15. 4. 2024