Pravila nagradne igre "70 nagrada za 70 godina!"

Broj: 915-3/2023
Datum: 20.07.2023. godine

ORGANIZATOR

Član 1.

Nagradnu igru organizira: ATACO Trgovina i zastupanja d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava L4, P.P. 25, 88 101 Mostar. Identifikacijski broj: 4227039510005, PDV broj: 227039510005.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik prihvaća Pravila sudjelovanja. Sudjelovanje u nagradnoj igri dopušteno je samo na temelju ovih Pravila sudjelovanja.

SVRHA, TRAJANJE I MJESTO PROMOCIJE NAGRADNE IGRE

Član 2.

Nagradna igra provodi se u svrhu dodatne promocije branda COCKTA, u sklopu svojih povezanih društava ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.D., ATLANTIC CEDEVITA D.O.O. i ATLANTIC ŠTARK D.O.O., a koja društva djeluju u sklopu ATLANTIC GRUPA D.D. Zagreb. Nagradna igra počinje 1.9.2023. godine (od 00:00 sati) i traje do 15.10.2023. godine (do 23:59 sati). Mjesto promocije su svi ugostiteljski i maloprodajni objekti koji se nalaze na teritoriju BiH, u kojima će se za vrijeme trajanja nagradne igre nalaziti traženi proizvod kao i promotivni materijali s informacijama o načinu učešća u nagradnoj igri.

NAZIV NAGRADNE IGRE

Član 3.

Nagradna igra organizira se pod nazivom: 70 NAGRADA ZA 70 GODINA!

FOND NAGRADA

Član 4.

Nagradni fond se sastoji od:

Nagrada Broj nagrada Jed. vrijednosti u KM s PDV-om Ukupna vrijednost u km
Poklon vaučer agencije Centrotours 2 2.500,00 5.000,00
Apple AirdPods3 with Lightning Charging Case 5 449,10 2.245,50
ENova L Black Troley 28 191,40 5.359,20
Total 35 3.140,50 12.604,70

*Priređivač ne preuzima bilo koji oblik odgovornosti, niti otklanja bilo kakvu vrstu odštete zbog osvojenih nagrada i sudjelovanja u Nagradnoj igri.

Vrijednost ukupnog nagradnog fonda je 12.604,70 KM ( slovima: dvanaesthiljadašestočetiri i 70/100 konvertibilnih maraka ) sa uračunatim PDV-om.

Vaučer agencije Centrotours vrijedi do 31.07.2024. godine i može se iskoristiti za bilo koje putovanje i uslugu u ponudi agencije.
Ukoliko dobitnik odabere putovanje u iznosu manjem od 2.500,00 KM razliku ne može dobiti u novcu, već novac ostaje na vaučer kartici, te ga može iskoristiti za sljedeće putovanje sve dok vaučer vrijedi.
Ukoliko dobitnik odabere putovanje u iznosu većem od 2.500,00 KM razliku nadoplaćuje sam.
Dobitnik vaučera može vaučer prebaciti na drugu osobu koja će ga iskoristiti, ali o tome je dužan obavijestiti agenciju prije bukiranja putovanja. Jednom kada je putovanje bukirano s imenima putnika, nadnadne promijene nisu moguće.

PRAVO UČESTVOVANJA

Član 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri i izvlačenju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem/boravištem u FBiH i Distriktu Brčko BiH, koje obave kupovinu traženog proizvoda (član 6.), osim zaposlenika Organizatora, svih kompanija koje posluju unutar Atlantic Grupe, i kompanija angažiranih u ovoj nagradnoj igri ( Altermedia, spletnaPOSTAJA, Infobip ), te članova njihovih užih koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu ( roditelji, supružnik, vanbračni drug, djeca, sestre, braća ). Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe preko 18 godina starosti. Maloljetne osobe i osobe pod starateljstvom, imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba pod starateljstvom, organizator, odnosno za to ovlaštena osoba, uručuje nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa određena da se stara o njoj.
Sudjelovanje je dopušteno samo u svoje ime.

KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOJ IGRI?

Član 6.

Kupovina proizvoda COCKTA u formatu 0,5l ili 1,5l u PET ambalaži ( Original, Free, Blondie ) s posebno obojanim dizajnom čepa koji obilježava proizvod ispod kojeg se nalazi kod, u svim maloprodajnim objektima na teritoriju BiH ili/i kupovina proizvoda COCKTA u formatu 0,275 ml otpij i otkrij kod na poleđini naljepnice koji je vidljiv kroz bočicu, u svim ugostiteljskim objektima na teritoriju BiH, mora biti obavljena u periodu od 1.9.2023. godine (od 00:00 sati) do 15.10.2023. godine (do 23:59 sati) kako bi osobe iz člana 5. stekle pravo učešća u nagradnoj igri.
Sudjelovanje u nagradnoj igri "70 nagrada za 70 godina!" moguće je potpunim i ispravnim popunjavanjem prijavnice sa kodom, koji se nalazi na unutrašnjoj strani čepa i/ili na poleđini naljepnice koji je vidljiv kroz bočicu i unošenjem traženih osobnim podataka na nagradnaigra.cockta.com.
Točan postupak opisan je u nastavku:

a) Kako doći do koda: Sudionici nagradne igre, kod mogu dobiti kupnjom napitaka COCKTA, u formatima 0,5l i 1,5l PET ambalaže ( Original, Free, Blondie ), samo sa posebno obojanim dizajnom čepa koji obilježava proizvod ispod kojeg se nalazi kod u svim maloprodajnim objektima na teritoriju BiH ili/i kupnjom napitka Cockta u formatu 0,275 ml koji je potrebno otpiti i tako otkriti kod na poleđini naljepnice koji je vidljiv kroz bočicu, u svim ugostiteljskim objektima na teritoriju BiH. Ukoliko osoba kupi neki od gore navedenih formata i okusa COCKTA, a ne može pronaći kod, fotografiju proizvoda bez koda i račun može poslati na [email protected].
b) Kako sudjelovati: Sudionici moraju posjetiti web stranicu nagradnaigra.cockta.com. te unijeti sljedeće: kod, ime i prezime, godina rođenja, grad, entitet/distrikt, broj telefona i e-mail adresu. Svaki se kod može unijeti samo jednom. Jedan učesnik može poslati do maksimalno 100 kodova tijekom 24 sata na web-u.
c) Tko može pobijediti? Svaki kod može pobijediti, jer nijedan određeni kod nije povezan s nagradom. Jedan učesnik može poslati neograničen broj kodova na web-u za neograničen broj kupovina tijekom cijele nagrade igre. Jedan kod može dobiti samo jednu nagradu. Sudionici koji krše pravila sudjelovanja, organizator može u bilo kojem trenutku isključiti iz nagradne igre.
d) Postupak izvlačenja: Čim se unese kod i traženi podatci, događa se sljedeće:

U nagradnu igru ulaze samo kodovi uneseni u razdoblju vremena trajanja nagradne igre. Neće se uzeti u obzir vrijeme kad je kod i ostali podatci poslani, već vrijeme kada je zaprimljen kod organizatora, odnosno operatera.
Sve dodatne informacije učesnici mogu potražiti putem korisničke podrške [email protected]

INFORMACIJE

Član 7.

Sve dodatne informacije ili poteškoće s prijavom preko web-a učesnici mogu potražiti putem besplatne korisničke podrške na broj 0800 200 003 ili putem e-maila [email protected]

IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA

Član 8.

Izvlačenje dobitnika će se održati u ponedjeljak 16.10.2023. godine u 12:00 sati u prostorijama operatera Agencija spletnaPOSTAJA d.o.o. koji omogućava rad softvera i pruža tehničku podršku u nagradnim igrama COCKTA-e pa samim time i organizatoru kao njegovom distributeru. Softver putem domene koja je predviđena za tržište Bosne i Hercegovine tj. na teritoriju Federacije BiH i Distrikt Brčko BiH, prikuplja podatke od sudionika, a na dan izvlačenja softver automatski izvlači dobitnike i dostavlja popis dobitnika organizatoru. Izvlačenja će voditi i nadzirati tročlana komisija, te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Komisija će provjeriti da li je dobitnik ispunio sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. Softver će izvući i 2 rezervna dobitnika za svaku nagradu i u slučaju da dobitnik ne ispunjava kriterije da preuzme nagradu ili u slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, Organizator će se obratiti rezervnom dobitniku.
Dobitnici pristaju i slažu se da ih se o osvajanju nagrade obavijesti e-mail-om, putem telefona, putem web stranice ili putem drugih medija (društvene mreže organizatora i tehničke podrške).

KAKO PREUZETI NAGRADE?

Član 9.

Sve nagrade se preuzimaju tako što je potrebno dostaviti Organizatoru ili ovlaštenoj osobi organizatora potvrdu o kupovini (račun), dokaz da su ispunjeni uslovi za sudjelovanje u nagradnoj igri i da je kupovina obavljena u vremenu trajanja nagradne igre i osobne podatke. Račun i osobni podaci će se na zahtjev Organizatora dostaviti na e-mail adresu [email protected] ili drugi kontakt u prethodnom dogovoru sa Organizatorom. Dobitnik će biti zamoljen da pošalje: ime i prezime, adresu stanovanja, grad i jedinstveni matični broj građanina (samo za dobitnike nagrada veće vrijednosti kako bi se nagrada mogla poslati na trošak organizatora i kako bi se uplatio porez ). Ako su dobitnici nagrade naveli nepotpune ili netočne podatke ili/i ne može ih se obavijestiti i/ili se utvrdi da nisu ispunili sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri organizator zadržava pravo ne dodijeliti nagradu istima. Organizator ili ovlaštena osoba organizatora će najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti dobitnike o osvojenim nagradama. Dobitnik je dužan dostaviti svoje podatke u roku od 8 dana. Dobitnici će preuzeti ili će im se putem dostavne službe dostaviti nagrade osvojene u nagradnoj igri najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne preuzmu osvojene nagrade, organizator je dužan ponovo u roku od 8 dana od isteka navedenog roka obavijestiti o osvojenoj nagradi, te odrediti naknadni rok za preuzimanje nagrada koji ne može biti duži od 8 dana od dana prijema obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan postupiti na način propisan ovim Pravilnikom (rezervni dobitnik). Ako se do dobitnika ne može doći zbog nepotpunih ili netočnih podataka za kontakt, nastali trošak neuspješne dostave nagrade snositi će dobitnik. U slučaju da dobitnik ne želi dostaviti tražene podatke organizator je dužan postupiti na način propisan ovim Pravilnikom (rezervni dobitnici). Ukoliko je dobitnik maloljetnik ili osoba pod starateljstvom nagrada će biti uručena roditelju/staratelju s kojim maloljetnik živi pri čemu je roditelj/staratelj dužan priložiti validnu dokumentaciju odnosno dokument kojim dokazuje status roditelja/staratelja.
Uz prethodno ispunjene uvjete za sudjelovanje i dokaz da je kupovina obavljena u vremenu trajanja nagradne igre poklon vaučeri agencije Centrotours biti će dostavljeni putem pošte na adresu dobitnika. Sa preuzimanjem vaučera, prestaju sve obaveze od strane Organizatora i trećih osoba prema dobitniku, sva dalja komunikacija nastavlja se između dobitnika i agencije. Dobitnici poklon vaučere mogu iskoristit do 31.7.2024. godine.

Član 10.

Navedeni podaci iz člana 9 ovih Pravila su organizatoru potrebni radi objave dobitnika, identificiranja dobitnika i reguliranja poreznih obveza kod nadležnih organa (jedinstveni matični broj). Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan pokazati na uvid osobnu/ličnu kartu, te potpisati dokument o preuzimanju nagrade.

POVJERLJIVOST

Član 11.

Organizator, pružatelji tehničke podrške, će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osiguraju zaštitu osobnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka odnosno GDPR. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka sudionika i dobitnika za vrijeme trajanja i nakon ove nagradne igre u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Radnjom sudjelovanja u ovoj nagradnoj igri, učesnici i dobitnici se izričito i jasno slažu da njihovi osobni podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u organizatorovu bazu, bazu pružatelja tehničke podrške u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i svrhu procesa izvlačenja dobitnika.
Po završetku nagradne igre, na zahtjev ATLANTIC GRUPA D.D., kao vlasnika brenda COCKTA, operater spletnaPOSTAJA će dostaviti telefonske brojeve sudionika nagradne igre platformi za pohranu osobnih podataka Infobip d.o.o.. Pohranjenim osobnim podacima, u svrhu marketinških poruka, nadalje ima pravo rukovati isključivo ATLANTIC GRUPA D.D. ili treće lice, koje ugovorom ovlasti vlasnik brenda ATLANTIC GRUPA D.D.
Organizator i osobe na koje organizator prenese osobne podatke mogu koristiti isključivo u svrhu promocije, izvlačenja dobitnika i dostavljanje nagrada, te Infobip d.o.o. u platformi pohrane telefonskih brojeva za buduće marketinške svrhe. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici daju saglasnost organizatoru da broj telefona ostane spašen u bazi podataka Organizatora koji će se koristiti isključivo i samo u svrhu nagradne igre, te Infobip d.o.o. u platformi pohrane telefonskih brojeva za buduće marketinške svrhe. Organizator, spletnaPOSTAJA d.o.o., Infobip d.o.o. Vodnjan, Altermedia d.o.o. Sarajevo dužni su da na zahtjev korisnika izbrišu broj iz baze podataka bez dodatnih troškova.

Član 12.

Popis osobnih podataka i svrhu korištenja u pojedinačnim slučajevima koristit će niže pobrojani korisnici, a podaci se prosljeđuju i vanjskim primateljima, pri čemu se prenose samo oni podaci koje dotični primatelj zahtijeva za svoj zadatak:
a) ATLANTIC GRUPA D.D., HRVATSKA – ( ime i prezime, grad, broj telefona) - marketinške potrebe;
b) Agencija spletnaPOSTAJA d.o.o., Slovenija – pružatelj tehničke podrške
c) Infobip d.o.o. Vodnjan, RH – platforma pohrane telefonskih brojeva, kojima će nadalje za svoje marketinške potrebe rukovati ATLANTIC GRUPA D.D. kao vlasnik brenda COCKTA.
d) ALTERMEDIA d.o.o. Sarajevo – dostava nagrada.

UČESNICI U NAGRADNOJ IGRI

Član 13.

Učesnici u ovoj nagradnoj igri ne mogu zahtijevati druge nagrade ili veću količinu nagrada od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane organizatora. Nagrade se ne mogu zamijeniti za gotovinu, druga materijalna sredstva ili prenijeti dobitke na druge osobe. Pobjednik se može odreći nagrade. Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju ova Pravila.

PUBLICITET I OBJAVA IMENA DOBITNIKA

Član 14.

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime i grad mogu od strane organizatora objaviti i koristiti bez naknade u printanom, slikovnom, audio i video materijalu samo u svrhu nagradne igre (npr. objava dobitnika na web-u ili društvenim mrežama ).

ODGOVORNOST

Član 15.

Sljedeća izuzeća i ograničenja odgovornosti primjenjuju se na odgovornost organizatora. Iste ne utječu na ostale zakonske odredbe. Odgovornost postoji samo za izravnu štetu izazvanu namjerno ili nepažnjom. Svaka odgovornost koja nadilazi naprijed navedeno isključena je. Odgovornost prema propisima o odgovornosti za proizvod ostaje nepromijenjena. U mjeri u kojoj je odgovornost organizatora isključena ili ograničena, isto će se primjenjivati i na osobnu odgovornost zaposlenika, predstavnika i zamjenika zastupnika organizatora. Organizator nije odgovoran za ispravnost svih podataka, posebno ako su promijenjeni ili krivotvoreni tehničkim pogreškama, pogreškama u pisanju ili programu, gubicima u prijenosu, intervencijama trećih strana ili višom silom.
Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve probleme nastale tokom promotivnog perioda, a koji se odnose na mobilne mreže i korištenje web domene sa kojih se šalju podatci za nagradnu igru te probleme koji su tako nastali, a nemaju veze sa voljom Organizatora.
Organizator ne snosi putne troškove, troškove preuzimanja nagrada, kao niti bilo kakve troškove povezane s prijenosom prava vlasništva na nagradi, registracije i slično. Sve obveze priređivač prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ne preuzima bilo koji oblik odgovornosti, niti otklanja bilo kakvu vrstu odštete zbog osvojenih nagrada i sudjelovanja u Nagradnoj igri.

OBJAVA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Član 16.

Pravila nagradne igre bit će objavljena minimalno sedam dana prije održavanja nagradne igre u jednim dnevnim novinama dostupnim na teritoriju FBiH, po dobivanju suglasnosti od strane Federalnog ministarstva financija, te na web stranici Cockta-e i Organizatora.

POREZI

Član 17.

Sve porezne obveze plaća Organizator nagradne igre, a u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak FBiH.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Član 18.

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile ili u slučaju koji ne zavisi od volje Organizatora, a opoziv nagradne igre se objavljuje u istim dnevnim novinama u kojima je nagradna igra objavljena, a o čemu će prethodno biti obaviješten nadležni organ.

U SLUČAJU SPORA

Član 19.

Svi eventualni sporovi između Organizatora i učesnika u nagradnoj igri će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti na ovaj način biti će nadležan je Općinski sud u Mostaru.

Za ATACO d.o.o. Mostar

Miro Musa
Direktor