Pravila nagradne igre "70 godina!"

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14, 114/22) a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10), trgovačko društvo ATLANTIC TRADE d.o.o. iz Zagreba, Rakitnica 3 je dana 03.08.2023. godine, donijelo sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„70 nagrada za 70 godina!"

ORGANIZATOR

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „70 nagrada za 70 godina!" je ATLANTIC TRADE d.o.o., Rakitnica 3, 10 040 Zagreb (u daljnjem tekstu: priređivač), za društvo Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (u nastavku oba društva zajedno: organizator) za proizvod Cockta.
Tehničku podršku osigurava ugovorni partner SPLETNA Postaja d.o.o Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID za DDV: SI98988620, dok je ugovorni partner Organizatora vezano za dodjelu nagrada u ovoj nagradnoj igri MAVI kreativan tim, Zagreb, Kutnjački put 2, OIB: 86287723124 (zajedno u tekstu: Ugovorni partneri).

Svi sudionici koji pristupe nagradnoj igri prihvaćaju ova Pravila, s njima su upoznati te se pristupanjem u nagradnoj igri s njima u cijelosti slažu.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Članak 2.

Nagradna igra organizira se i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske za sve potrošače proizvoda iz čl. 3. ovih Pravila koji ispune uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri definirane ovim Pravilima, u periodu od 01.09. od 00:00 do 23:59 31.10.2023. godine.

Nagradna igra priređuje se i provodi u svrhu:

- promidžbe Organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavijesti o aktualnostima Organizatora (kao npr. informativne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, natječajima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje općenite ne-personalizirane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga Organizatora i internet i drugih oblika informiranja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja...);
- unapređenja i plasmana proizvoda Cockta u prodajnim objektima.

PROIZVODI I PAKIRANJA KOJI SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Članak 3.

U nagradnoj igri sudjeluju proizvodi „Cockta Original " litraže 0,275ml, 0,5l i 1,5l, „Cockta Free" litraže 0,275ml, 0,5l i 1,5l, „Cockta Blondie" litraže 0,275ml, 0,5l, 1,5l, s nagradnim kodom koji se na navedenim proizvodima nalazi na sljedećim mjestima:
- Cockta proizvodi u litražama 1,5L i 0,5L i navedenim okusima sadrže kod ispod prugastog čepa:
Original – plavi čep s bijelim prugicama
Free- bijeli čep s plavim prugicama
Blondie – smeđi čep s bijelim prugicama
- Cockta proizvodi u litraži 0,275L i navedenim okusima kod imaju na poleđini stražnje etikete koji je vidljiv nakon što se otpije Cockta. Kod otisnut na poleđini stražnje etikete vidljiv je kroz prednju stranu staklene bočice.

ORGANIZACIJA I NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

Članak 4.

U nagradnoj igri može sudjelovati svaki potrošač koji je stariji od 16 godina (fizička osoba s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj), a koji u trgovini ili ugostiteljskom objektu u Republici Hrvatskoj ostvari kupnju barem jednog proizvoda Cockte iz čl. 3. ovih Pravila u kojem se nalazi nagradni kod s unutarnje strane ambalaže proizvoda (ispod prugastog zatvarača u litražama 1,5L i 0,5L ili na poleđini stražnje etikete kod litraže 0,275L) te pošalje kod na sljedeći način:

Prijava u nagradnu igru je putem web stranice www.nagradnaigra.cockta.com . Potrebno je upisati nagradni kod koji se nalazi s unutrašnje strane ambalaže proizvoda (ispod prugastog zatvarača u litražama 1,5L i 0,5L ili na poleđini stražnje etikete kod litraže 0,275L) te obvezne osobne podatke potrebne za potrebe provođenja nagradne igre i ostvarivanja svrhe u koju je ista organizirana sukladno ovim Pravilima (ime i prezime, kontakt telefonski broj, e-mail adresa te godina rođenja). Jedan kod vrijedi kao jedna prijava u nagradnu igru.
Ako potrošač u ugostiteljskim objektima ostvari kupnju pakiranja navedenih Cockta proizvoda u litraži 0,275L koja na poleđini stražnje strane etikete ne sadrži nagradni kod, ima pravo temeljem računa iz kojeg je razvidno da je kupljena navedena Cockta u litraži 0,275L u periodu trajanje nagradne igre i uslikane fotografije ambalaže kupljenog proizvoda koja je bez koda, na dodjelu koda od strane Organizatora s kojim će moći sudjelovati u nagradnoj igri.
Ako potrošač u trgovinama ostvari kupnju pakiranja navedenih Cockta proizvoda u litraži 0,5l i/ili 1,5l koja u unutrašnjosti čepa ne sadrži nagradni kod, ima pravo temeljem računa iz kojeg je razvidno da je kupljena u periodu trajanja nagradne igre i uslikane fotografije čepa bez koda, na dodjelu koda od strane Organizatora s kojim će moći sudjelovati u nagradnoj igri.
Potrebne fotografije zajedno s navedenim računom šalju se e-mailom na adresu [email protected], koji će ih dalje uputiti na slanje po potrebi na adresu poštom ili registriranom dostavnom službom, a u obzir za dodjelu nagradnog koda ulaze one pošiljke koje su na navedenoj adresi zaprimljene najkasnije do 31.10.2023. do 23:59h, kao zadnjeg dana trajanja nagradne igre. U slučaju nejasnoća i dodatnih informacija, potrošač se može obratiti na besplatnu info liniju 0800 0009, svakim radnim danom od 8:00-16:00h.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava ATLANTIC TRADE d.o.o. i njenih povezanih društava, kao ni članovi njihove uže obitelji (bračni partner, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre i sa njima zakonski izjednačene osobe), niti druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju pri organiziranju i provođenju ove nagradne igre.

Članak 5.

Sve ispravno poslane prijave putem web stranice www.nagradnaigra.cockta.com iz čl. 4. ulaze u centralnu bazu prijava sudionika.

Članak 6.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na web stranicama Cockte https://cockta.eu/hr/ te na web stranici www.nagradnaigra.cockta.com

BROJ PRIJAVA

Članak 7.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri s većim brojem prijava, pri čemu je broj unosa kodova po jednom sudioniku ograničen na 100 unosa kodova dnevno, računajući od 00:00 do 24:00 h svakog dana tijekom trajanja nagradne igre. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri s većim brojem prijava svakoga dana i to s različitom numeracijom ispravnih kodova. U slučaju da sudionik upiše neispravni isti ili različiti kod 3 puta (3 kriva unosa) bez obzira u kojem vremenskom periodu - a da mu aplikacija javi da je neispravan (krivi unos), nema pravo nadalje ukucavati kodove naredna 24 h, te se nakon toga njegov profil otključava za daljnji unos kodova. Isto vrijedi i za sljedeći niz krivih unosa (za svaki unos po tri neispravna koda) - profil se zaključava, a nakon proteka 24 h profil se otključava i sudionik ima pravo dalje unositi ispravne kodove. Preporuka je da se sudionik nakon što se unese kriva numeracija kodova 2 puta, javi na [email protected].

Svaki pojedini kod može biti iskorišten samo jedanput, i računa se kao jedna prijava.

U slučaju da kod s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona, računala, tableta i ostalih uređaja s kojih se može pristupiti web i Facebook stranici Cockte) kasnija prijava biti će proglašena nevažećom.

NAGRADNI FOND

Članak 8.

Fond nagrada sastoji se od:
Glavna nagrada:
• 5 x vaučer u turističkoj agenciji Sunčana Vura *
Pojedinačna vrijednost 2.000,00€/15.069HRK (PDV uračunat u cijenu) = 10.000,00€ / 75.345,00 HRK
Sporedne nagrade:
• 10 x SMEG Minibar
Pojedinačna vrijednost 1.472,17€/11.092,06HRK (PDV uključen u cijenu) = 14.721,70€ / 110.920,65 HRK

• 55 x American Tourist kofer
Pojedinačna vrijednost 199,00€/1.499,37HRK (PDV uključen u cijenu) = 10.945,00€ / 82.465,10 HRK

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 35.666,70 EUR / 268.730,75 HRK (PDV uključen u cijenu).

* Vaučer u turističkoj agenciji Sunčana Vura moguće je iskoristiti za bilo koju uslugu koja je u ponudi agencije.
Vaučer može biti iskorišten na ime dobitnika i/ili drugih osoba po izboru dobitnika, uz potpis potrebnih izjava i suglasnosti koje bi tražio Organizator ili Agencija Sunčana Vura
Ukoliko dobitnik odabere uslugu čija je vrijednost veća od 2.000eur, dobitnik nadoplaćuje razliku.
Ukoliko dobitnik odabere uslugu čija je vrijednost manja od 2.000 eura, na vaučeru ostaje neiskorišteni iznos koji nije moguće zamijeniti za novac.
Rok iskoristivosti vaučera je godinu dana od preuzimanja nagrade.

Nagrade nisu zamjenjive za novac, druge nagrade ili usluge niti su prenosive na druge osobe (osim ukoliko ovim pravilima nije izričito drugačije regulirano).
Slike nagrada na promotivnim materijalima i na web stranici su simbolične.

IZVLAČENJE DOBITNIKA

Članak 9.

Izvlačenje dobitnika održati će se na kraju nagradne igre, 06.11.2023. godine u 11 sati.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu od nagrada.

Ukoliko se isti dan izvlači više nagrada prva se izvlači nagrada najmanje vrijednosti, a zadnja najveće vrijednosti.

Dobitnici će biti izvučeni iz centralne baze podataka putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenja će nadzirati tročlana komisija, te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik.

Komisija će provjeriti da li je dobitnik ispunio sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, izvući će se novi dobitnik.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom za svaki pojedini krug izvlačenja, nakon izvlačenja nagrada prema odredbama ovih Pravila u broju prema svim pristiglim urednim prijavama, preostali nagradni fond pojedinog kruga izvlačenja će se donirati u humanitarne svrhe Crvenom križu.

Članak 10.

O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, godina rođenja te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije, te potpisani zapisnik Organizator dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

DOBITNICI NAGRADA

Članak 11.

Imena dobitnika bit će objavljena najkasnije 8 dana nakon izvlačenja na www.nagradnaigra.cockta.com
Dobitnici nagrada biti će obaviješteni o dobivenoj nagradi pisanim putem u roku 8 dana od izvlačenja.

PREUZIMANJE NAGRADA

Članak 12.

Dobitnici nagrade koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila imaju pravo preuzeti nagrade u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave. S dobitnicima nagrade sklopit će se po potrebi poseban ugovor ili izjava o preuzimanju nagrade. Sve nagrade se preuzimaju u dogovoru sa Organizatorom.

Ako dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu, Organizator će pisanim putem obavijestiti dobitnika te mu odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade.

Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju, a Organizator će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, Organizator će nagradu uručiti osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna skrbiti o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski ili s njime zakonom izjednačeni odnos te nakon što prihvati ova Pravila.

Organizator će u roku od osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 663,61 EUR (5.000,00 HRK), naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 663,61 EUR (5.000,00 HRK) koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, Organizator će prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

PRESTANAK OBVEZA

Članak 13.

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno po potrebi potpisom posebnog ugovora ili izjave o preuzimanju nagrade, prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku. Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost niti troškove koji bi proizašli dobitniku uručenjem ili nakon uručenja nagrade.

PREKID NAGRADNE IGRE, DISKVALIFIKACIJA SUDIONIKA

Članak 14.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih ili drugih javnih medija.
Organizator će diskvalificirati sudionika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe osobne podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi mlađoj od 16 godina, te ako ima sumnju u zloupotrebu nagradne igre. Kao zloupotreba nagradne igre osobito će se smatrati svaki pokušaj manipulacije i prijevare prilikom unosa kodova, te će sudionike koji budu zatečeni u takvom postupanju Organizator diskvalificirati i onemogućiti daljnje sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA; PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Članak 15.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni i daju privolu da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i druge podatke koje mu sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradne igre, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradne igre i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradne igre i promotivne svrhe Organizatora u koje je ova nagradna igra organizirana, sukladno ovim Pravilima.

Prilikom prijave u nagradnu igru, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe.
Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi osobni podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka.

Sudionik je svjestan i izričito se slaže da Organizator može povjeriti pojedinačne zadatke u vezi s obradom stečenih osobnih podataka ugovornom partneru Organizatora SPLETNA Postaja d.o.o Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID za DDV: SI98988620, koji može obrađivati osobne podatke samo u okviru odobrenja ili naloga primljenog od Organizatora , u skladu s važećim zakonodavstvom i u svrhu provođenja nagradne igre, u skladu s ovim Pravilima. Osobni podatci se upotrebljavaju i čuvaju sve do opoziva sudionika, u skladu s Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sudionik je svjestan i izričito se slaže da Organizator može osobne podatke dobitnika podijeliti s Ugovornim partnerom Organizatora MAVI KREATIVNI TIM, Kutnjački put 2, Zagreb, isključivo u svrhu izdavanja i dostave nagrada, kao i s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave isključivo u svrhu dostave nagrada.

Osobni podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane sudionika sukladno ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanju svojih prava sudionik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, te prijavom za sudjelovanje potvrđuje da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih osobnih podataka i postupanja s istima.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu javno objavljena.

Članak 17.

Organizator se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 18.

Ugovorne stranke su suglasne da će sporove iz ove nagradne igre rješavati sporazumno, a u protivnom je nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.

S pravilima nagradne igre suglasno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske prema rješenju broj:
KLASA:
URBROJ:

ATLANTIC TRADE d.o.o.

________________
Slađana Bastašić,
direktor