Pravila nagradne igre "70 godina!"

На основу Закона о играма на срећу („Службени гласник РС", бр. 18/2020) и Правилнику о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу („Службени гласник РС" 152/2020) као и Правилника о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама и у начину извештавања о резултатима наградне игре у роби и услугама („Службени гласник РС" 152/2020) и одлуке директора бр. 003408283 од дана 20.07.2023. године, „Atlantic Brands" доо за промет и услуге Београд, дана 21.07.2023. године доноси:

П Р А В И Л А
НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ И УСЛУГАМА
" 70 НАГРАДА ЗА 70 ГОДИНА"

Члан 1.

Приређивач

Приређивач наградне игре је привредно друштво „Atlantic Brands " доо за промет и услуге Београд, Булевар Пека Дапчевића 29, 11010 Београд-Вождовац, ПИБ : 106886051, матични број: 20699825.
Наградна игра се приређује на основу Одлуке директора о приређивању наградне игре у роби и услугама бр. 003408283 од 20.07.2023. године.

Члан 2.

Врста и сврха наградне игре

Наградна игра је по врсти наградна игра у роби.

Сврха наградне игре је промоција бренда Cockta.

Члан 3.

Званични назив наградне игре

Назив наградне игре је "70 НАГРАДА ЗА 70 ГОДИНА".

Члан 4.

Право и место учешћа

Право учешћа у наградној игри имају сва пунолетна физичка лица - држављани и/или резиденти Републике Србије, осим запослених лица код Приређивача и свих повезаних правних лица као и било којег другог правног субјекта који учествује у организовању ове наградне игре, као и чланова уже породице ових лица, родитеља, деце и брачних другова.
Приређивач задржава право да, по сопственом нахођењу, изврши мере провере горе наведених чињеница.

Члан 5.

Производи приређивача који учествују у наградној игри

У наградној игри учествују следећи Cockta производи:
- Cockta Original 0,5l и 1,5l искључиво са чепом који по себи има цртице.
- Cockta Free 0,5l и 1,5l искључиво са чепом који по себи има цртице.
- Cockta Blondie 0,5l и 1,5l искључиво са чепом који по себи има цртице.
- Cockta Original 0,275l која има код који се налази на унутрашњој страни етикете са задње стране флашице.
- Cockta Free 0,275l која има код који се налази на унутрашњој страни етикете са задње стране флашице.
- Cockta Blondie 0,275l која има код који се налази на унутрашњој страни етикете са задње стране флашице.

Члан 6.

Трајање наградне игре

Наградна игра се организује на подручју целе територије Републике Србије, у периоду од 01.09.2023. године до 15.10.2023. године, у свим трговинским радњама и у свим угоститељским објектима (у даљем тексту „HoReCa" објектима).

Члан 7.

Правила за учешће у наградној игри

Сваки потрошач куповином, у трговинским радњама или „HoReCa" објектима на територији Републике Србије, најмање једног производа који учествује у наградној игри, стиче основ за учешће у Наградној игри.
Да би учествовао у наградној игри, учесник треба да у току трајања наградне игре, а најкасније до 15.10.2023. до 14:00 часова купи у трговинским радњама Републике Србије један производ „Cockta Original, Cockta Free или Cockta Blondie" литраже 0,5l или 1,5l искључиво са чепом који по себи има цртице, пронађе испод чепа наградни код и да изврши пријаву за учешће у наградној игри путем интернет обрасца или купи у трговинским радњама или „HoReCa" објектима Републике Србије један производ „Cockta Original, Cockta Free или Cockta Blondie" литраже 0,275l која има код који се налази на унутрашњој страни етикете са задње стране флашице и да изврши пријаву за учешће у наградној игри путем интернет обрасца.
Пријава за учешће у наградној игри се врши путем интернет обрасца на службеној интернет страници nagradnaigra.cockta.rs где је потребно уписати следеће податке: име и презиме, е-маил адреса, број мобилног телефона и уписати код који је пронађен испод чепа Cockta производа 0,5l или 1.5l или на стаклу Cockta флашице 0,275l. Приликом пријаве путем интернет обрасца, како би учествовао, учесник треба да прочита и прихвати услове учествовања у наградној игри: „Прихватам услове наградне игре и старији сам од 18 година".
Учесник је дужан да чува фискални рачун на ком се налази минимум један од производа који учествују у наградној игри, а који је издат за време трајања наградне игре а најкасније до 15.10.2023. до 14 часова, као доказ куповине приликом уручивања награде.
Исправна пријава, која садржи код и која је извршена путем интернет обрасца, која је примљена у периоду од 01.09.2023. од 00:01ч закључно са 15.10.2023. најкасније до 14:00ч, учествује у извлачењу за награде сходно условима описаним у овим Правилима.
Циљ наградне игре јесте да потрошачи куповином дефинисаних Cockta производа и путем пријаве, на начин дефинисан у овим Правилима, постају потенцијални добитници неке од предвиђених награда.
Један учесник може пријављивати неограничен број кодова за време трајања наградне игре и може бити добиник само једне награде. Сваки поједини код може бити искоришћен само једном. У случају да код са истом нумерацијом буде поново послат од стране истог или другог лица (са истог или другог уређаја са којег је могуће остварити пријаву), та ће пријава бити проглашена неважећом. Код који је извучен као добитан приликом извлачења награда не учествује више у извлачењу до краја наградне игре.
Пријава путем интернет странице је бесплатна.
Уколико постоји основана сумња да учесник на недозвољен начин врши пријаве (путем компјутерског програма и сл...) или на било који начин злоупотребљава систем, Приређивач има право да таквом кориснику привремено или трајно онемогући пријаве и учествовање у Наградној игри.
Право на награду и могућност стицања својства добитника стиче сваки пунолетни учесник чија валидна пријава буде примљена у периоду трајања наградне игре а најкасније до 15.10.2023. до 14:00 часова. Све валидне примљене пријаве путем интернет обрасца улазе у централну базу података.
За све информације о наградној игри заинтересовани учесници се могу информисати бесплатним позивом телефонског броја контакт центра 0800-200-003, сваким радним даном (понедељак – петак) у периоду од 8.00-16.00ч почев од 01.09.2023. године.

Члан 8.

Награде и наградни фонд

У наградној игри, следеће награде, са следећом спецификацијом и вредношћу у динарима, биће додељене добитницима наградне игре:
Назив награде Број награда Појединачна вредност награде са укљученим PDV-ом Укупна вредност награда са укљученим PDV-ом
Ваучер за путовање у вредности од 1500 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а 5 175.837,20 рсд 879.186,00 рсд
Ваучер за летење балоном на топао ваздух на Крчединској ади за две особе 10 12.880,00 рсд
128.800,00 рсд

APPLE слушалице „AirPods2" 55 18.952,01 рсд 1.042.360,44 рсд
Укупна вредност наградног фонда 2.050.346,44 рсд

Укупна вредност наградног фонда награда износи 2.050.346,44 рсд са укљученим ПДВ-ом (средњи курс на дан 18.07.2023. године).
Награде се не могу заменити за новац нити друге награде.
Награда „ВАУЧЕР ЗА ПУТОВАЊЕ у вредности од 1500 ЕУР"
Организатор путовања је туристичка агенција „Filip travel" доо Београд.
Ваучер се може искористити до 13.07.2024.
Награда „ ВАУЧЕР ЗА ЛЕТЕЊЕ БАЛОНОМ НА ТОПАО ВАЗДУХ НА КРЧЕДИНСКОЈ АДИ ЗА ДВЕ ОСОБЕ"
У понуди су летови уторком, средом, суботом и недељом од 19 часова до 20.30 часова. Сезона летења балонима траје од јуна до септембра када су временски услови повољни.
Напомена: до Крчединске аде се може доћи једино воденим путем из Бешке.
Ваучер се може искористити до 31.08.2024.
Награда Apple слушалице „AirPods2"
Два микрофона с просторним филтрирањем
Двоструки оптички сензори
Акцелерометар за откривање покрета
Акцелерометар за откривање говора
Батерија:
До 5 сати слушања с једним пуњењем
До 3 сата разговора с једним пуњењем

Члан 9.

Извлачење награда

Извлачење награда се обавља аутоматски путем софтвера, методом случајног одабира, из базе свих валидних примљених пријава путем интернет обрасца, а све у складу са начином дефинисаним овим правилима.
Све пријаве се у реалном времену уписују у јединствену базу. Приликом уписа врши се упоређивање кључних параметара пријаве (кориснички број телефона, име и презиме, код) како би се онемогућило дуплирање јединствених пријава.
Добитници се извлаче из јединствене базе свих валидних примљених пријава у одређено време, методом случајног одабира (све пријаве имају исту шансу за одабир), према дефинисаним ограничењима, све у складу са званичним правилником.
Трочлана комисија именована од стране Приређивача је одговорна за регуларно спровођење наградне игре.
Извлачење свих награда биће извршено 15.10.2023. године у 17 часова и то:
- 55 добитника за награду „Apple слушалице AirPods"
- 10 добитника за награду „ЛЕТЕЊЕ БАЛОНОМ НА ТОПАО ВАЗДУХ НА КРЧЕДИНСКОЈ АДИ ЗА ДВЕ ОСОБЕ"
- 5 добитника за награду „ВАУЧЕР ЗА ПУТОВАЊЕ у вредности од 1500 ЕУР"
При извлачењу награда ће бити извучени по један резервни добитник за „Apple слушалице AirPods" (укупно 55 резервних добитника), један резервни добитник за „Летење балоном на топао ваздух на Крчединској ади" (укупно 10 резервних добитника) и по један резервни добитник за „Ваучер за путовање у вредности од 1500 ЕУР" (укупно 5 резервних добитника).
О исходу извлачења води се записник који мора садржати: место и време извлачења, датум одобрења наградне игре, датум и назив дневног листа у коме су објављена правила наградне игре, имена и презимена председника и чланова комисије, начин извлачења добитника; име, презиме и адреса добитника, те назив и вредност награде појединачног добитника.
Објава извучених добитника ће се вршити на званичној интернет страници nagradnaigra.cockta.rs најкасније у року од 7 дана од дана извлачења награда. Објављиваће се бројеви мобилних телефона из добитних пријава, са скривене 3 задње цифре.

Члан 10.

Преузимање награда

Добитници награда ће бити позвани телефоном од стране контакт центра Приређивача, ради идентификације и провере испуњења услова за добијање награде, у року од 5 дана од дана извлачења. Уколико добитник не одговори на телефонски позив у року од 2 дана од првог позива од стране контакт центра, он више нема права на награду и не може је потраживати од Приређивача. У овом случају, контакт центар приређивача, као потенцијалног добитника награде, позваће првог извученог резервног добитника. Уколико резервни добитник не одговори на телефонски позив у року од 2 дана од првог позива од стране контакт центра, он више нема права на награду и не може је потраживати од Приређивача. У овом случају Приређивач задржава право да награду не додели. Оператер контакт центра приређивача ће приликом позива извршити идентификацију добитника, и проверити да ли добитник има испуњене услове за учествовање у наградној игри и освајање награде, а то су: да ли је добитник пунолетан, да ли је држављанин или резидент Републике Србије, да ли име и презиме одговара пријављеном имену и презимену у пријави, да ли има сачуван фискални рачун, да ли је фискални рачун издат за време трајања наградне игре а најкасније до 15.10.2023. до 14:00ч, као и да ли се на фискалном рачуну налази минимум један од производа који учествују у наградној игри а који су дефинисани овим правилима. Уколико су наведени услови испуњени, контакт центар ће тражити од добитника да као доказ испуњености на е-маил контакт центра пошаље фотографију добитног чепа или фискалног рачуна као и копију личног документа (пасоша или личне карте) како би се потврдио идентитет добитника. Уколико ови услови нису испуњени, добитник нема право на награду и он је више не може потраживати од приређивача. Уколико добитник не испуни услове за добијање награде, Приређивач задржава право да награду не додели.
Оператер контакт центра ће приликом узимања података обавестити добитника да се подаци користе искључиво за идентификацију добитника награде, утврђивање испуњености услова за добијање награде, слање награда и плаћање пореза.
Награде „Apple слушалице AirPods" и награде „Лет балоном на топао ваздух за две особе" биће достављене добитницима на кућну адресу најкасније у року од 20 дана од дана првог контактирања добитника од стране контакт центра приређивача. Добитници ће контакт центру, приликом позива, издиктирати следеће податке који су потребни ради слања награде: име и презиме, адреса становања, место, општина и контакт телефон.
Сматра се да је награда уручена добитнику од оног момента када је Приређивач пошаље добитнику на адресу коју је добитник навео као валидну. Уколико награда не буде уручена добитнику кривицом добитника, у року од 20 дана од дана првог контактирања добитника од стране контакт центра приређивача, он више нема право на награду и не може је потраживати од Приређивача. У овом случају Приређивач задржава право да награду не додели.
Награде „Ваучер за путовање у вредности од 1500 ЕУР", биће уручене најкасније у року од 20 дана од дана извлачења на адреси Приређивача. Тачан датум и време уручивања биће договорени накнадно између Приређивача и добитника. Приликом уручивања награде биће утврђен идентитет добитника, који је дужан да поднесе на увид фискални рачун на ком се налази минимум један производ који учествује у наградној игри и који је издат за време трајања наградне игре, а најкасније до 15.10.2023. до 14:00ч, оригинал личну карту из којег ће се узети следећи подаци: име и презиме, датум и година рођења, адреса пребивалишта и ЈМБГ. Лични подаци добитника ће бити коришћени у сврху уручења награде и плаћања пореза. Уколико награда не буде уручена добитнику у року од 20 дана од дана првог контактирања добитника од стране контакт центра приређивача, кривицом добитника, он више нема право на награду и не може је потраживати од Приређивача. У овом случају Приређивач задржава право да награду не додели.
При преузимању награда „Ваучер за путовање у вредности од 1500 ЕУР", добитници, односно особе које они на то овласте специјалним пуномоћјем, потписују Изјаву о преузимању награде и по потреби посебан уговор, чиме престају све даље обавезе Приређивача наградне игре према добитницима, а све у складу са позитивним прописима.
Осим добитника лично, награду ће моћи преузети и особа коју добитник на то овласти специјалним пуномоћјем, на којем је потпис добитника оверен од стране надлежног државног органа.
Учествовање у наградној игри се закључује 15.10.2023. године у 14.00 часова.
Приређивач не сноси трошкове превоза нити било какве друге евентуалне трошкове добитника повезане с преузимањем награда.
Списак добитника награда свих категорија, биће објављен на интернет страници nagradnaigra.cockta.rs
За награде јемчи Приређивач.

Члан 11.

Одговорност Приређивача

Приређивач гарантује да ће се приликом организовања наградне игре, у свему придржавати наведених Правила и законских прописа. Приређивач гарантује да ће добитницима доделити награде ближе описане у члану 8, те да исте ни у ком случају не могу бити замењене за новац нити друге награде.

Члан 12.

Заштита података о личности

Учестовањем у овој наградној игри, учесници дају сагласност да у случају награђивања, Приређивач има право да без икакве накнаде, без временских и територијалних ограничења, користи у рекламне сврхе његово име и презиме, фотографију, видео материјал и остале податке које су им учесници ставили на располагање прихватањем Правилника, а у сврху јавног објављивања резултата наградне игре, како приликом објаве добитника и доделе награда, тако и у објави репортажа, чланака и сличних материјала везаних за наградну игру. На захтев Приређивача, добитник ће дати свој пристанак у писаном облику.
Приређивач као руковалац збирке личних података о личности учесника и добитника наградне игре, прикупља, води, одржава и обрађује збирку прикупљених личних података учесника наградне игре и добитника награда, у складу са Законом о заштити података о личности и другим прописима који регулишу ову материју.
Добитници могу у сваком тренутку опозвати свој пристанак на даље коришћење података у рекламне и остале сврхе или оних који су неопходни за преузимање награде. Лице на које се подаци односе има право да опозове пристанак у сваком тренутку. Опозив пристанка не утиче на допуштеност обраде која је вршена на основу пристанка самим учествовањем у наградној игри, а пре опозива. Опозив не утиче ни на евентуално учешће у овој наградној игри, изузев података који су неопходни у сврху уручења наградае. Опозивање пристанка на даљу обраду података учесник може дати простом изјавом путем мејла на адресу Приређивача.
Приређивач користи и обрађује податке искључиво достављене од стране учесника, те је искључиво учесник одговоран за тачност и исправност датих података и дужан је и одговоран правовремено обавестити Приређивача о њиховој промени.
Учесници у наградној игри се изричито саглашавају да Приређивач користи њихове податке о личности , које су учесници навели у оквиру учешћа у наградној игри, за потребе ове наградне игре и то до опозива.
Учесник има право у било ком тренутку затражити информацију о својим подацима које обрађује Приређивач, те може уложити и приговор на коришћење својих података у ситуацијама које Приређивач заснива на постојању свог легитимног интереса.
У периоду управљања подацима учесник има могућност увида и ажурирања података у бази података, као и да захтева брисање личних података, слањем захтева на е-маил [email protected].
Све остале детаље у вези поступања и заштите података, те остваривању својих права учесник може прочитати у Правилима заштите приватности и Политици колачића који су доступни на веб страници Приређивача.
Сви подаци о личности ће бити заштићени применом примерених организацијских и техничких мера, те ће се с истима поступати законито и поштено у складу с важећим прописима из подручја заштите података о личности.
Приређивач ће предузети све разумно потребне мере да се подаци учесника у наградној игри обрађују и користе на сигуран начин и у сагласности са позитивним законодавством.

Члан 13.

Пореске обавезе

Добитници награда немају обавезу плаћања било којих пореза, такси нити других терета у вези са наградама, нити порез на доходак грађана. Приређивач се обавезује да, уместо добитника, плати порез на добитке од игара на срећу, у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Члан 14.

Малолетна и пословно неспособна лица

Малолетно лице не може учествовати у наградној игри. Лице делимично или потпуно лишено пословне способности, за верификацију добитка и уручење било које од награда, поред стављања на увид личног документа са подацима из одељка о преузимању награда, неопходно је да буде у присуству законског заступника уз правоваљану идентификацију овог лица.

Члан 15.

Право измене и прекид наградне игре

Наградна игра може бити прекинута једино у случају више силе, укључујући и немогућност Приређивача да заврши игру из разлога који стоје ван његове воље. У том случају Приређивач ће обавестити учеснике о прекиду игре, разлозима за прекид игре и датуму прекида игре огласом у дневном листу у којем су правилан наградне игре и објавњена. Приређивач не одговара за било какву штету која може настати услед прекида наградне игре у смислу овог члана.

Члан 16.

Жалбе и рекламације

Све жалбе и рекламације решава Приређивач. У случају основаних жалби Приређивач се обавезује да их у што краћем року отклони и о томе обавести учеснике наградне игре.

Члан 17.

Обавезујућа правила

Сви учесници су сагласни и обавезани правилима наградне игре која ће бити објављена у дневном листу.
Учесници аутоматски прихватају ова правила самим учествовањем у наградној игри.

Члан 18.

Надлежност у случају спора

У случају спора између Приређивача и учесника односно добитника наградне игре, надлежан је суд у Београду.

Члан 19.

Објављивања правила наградне игре

Правила наградне игре, биће објављена 8 дана пре отпочињања наградне игре, у дневном листу „Данас" као средству јавног информисања које се дистрибуира на подручју целе Републике Србије, као и на интернет страници приређивача nagradnaigra.cockta.rs.
Кратак извод из правила наградне игре биће објављен на промотивном материјалу који ће бити постављен на продајним местима са којима Приређивач има пословну сарадњу.
Правила наградне игре биће депонована код Приређивача.
Свако ко има правни интерес може да тражи копију правила наградне игре о свом трошку.
Приређивач ће у року од 30 дана по окончању наградне игре обавестити Министарство финансија Управа за игаре на срећу о резултатима наградне игре.

Члан 20.

Ступање на снагу

Ова правила ступају на снагу даном њиховог доношења, а према трећим лицима даном јавног објављивања у дневним новинама, а након добијања сагласности министра финансија.

за „Atlantic Brands" доо Београд
_________________________
Драгомир Костић, директор