Pravila nagradne igre "Igraj za svojo stvar!"

1.člen

ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre z nazivom "IGRAJ ZA SVOJO STVAR!" je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (v nadaljevanju Družba oziroma Organizator) za blagovno znamko Cockta. Na ozemlju Republike Slovenije nagradno igro v imenu in za račun Organizatorja izvaja MPG plus agencija za marketing d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana/ (v nadaljevanju: Agencija).

Vsi udeleženci, ki sodelujejo v nagradni igri, sprejemajo ta Pravila, so z njimi seznanjeni in se s pristopom k nagradni igri z njimi popolnoma strinjajo.

2. člen

TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradna igra je organizirana in se izvaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije za vse potrošnike izdelkov iz 3.čl. teh Pravil, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, opredeljene s temi Pravili, v obdobju od 01.05.2021 do 30.06.2021.

Nagradna igra je organizirana in se izvaja z namenom:

- promocije Organizatorja in njegovih dejavnosti, izdelkov in ponudb s številnimi promocijskimi in marketinškimi vsebinami in dejavnostmi, vključno s pošiljanjem novic in drugih informacij o aktualnostih Organizatorja (kot so informativne ponudbe, obvestila o promocijah, novi izdelki, nagradne igre, natečaji in druge marketinške aktivnosti), ter občasno izvedbo splošne nepersonalizirane (anonimne) analize in statistične obdelave zbranih podatkov z namenom nadaljnjega izboljšanja storitev organizatorja in interneta ter drugih oblik informiranja (SMS, telefonsko, na naslov prebivališča ...);

- promocije in postavitve izdelkov Cockta na prodajnih mestih.

3. člen

IZDELKI IN PAKIRANJA, KI SODELUJO V NAGRADNI IGRI

V nagradno igro so vključeni izdelki "Cockta original" v embalaži 0,5 l in 1,5 l ter izdelki "Cockta free" v embalaži 0,5 l in 1,5 l, z barvnimi zamaški (beli zamašek z modrimi črtami in modri zamašek z belimi črtami).

4. člen

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodeluje vsak polnoletni potrošnik (fizična oseba s stalnim ali prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji), ki v kateri koli trgovini v Republiki Sloveniji kupi vsaj en izdelek Cockta iz 3.čl. teh Pravil, ki vsebuje nagradno kodo na notranji strani embalaže izdelka (pod zamaškom) in pošlje kodo na način kot sledi:

Prijava preko spletne strani nagradnaigra.cockta.eu. Vnesti je treba kodo, ki se nahaja na notranji strani embalaže izdelka (pod barvnim zamaškom), (beli zamašek z modrimi črtami in modri zamašek z belimi črtami) in obvezne osebne podatke, potrebne za izvedbo nagradne igre in doseganje namena, za katerega je igra organizirana skladno s temi Pravili (ime in priimek, kontaktna številka, e-mail naslov). Ena koda velja kot ena prijava v nagradno igro.

Brez nakupa:

Nakup izdelkov Cockta ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Sodelovanje v nagradni igri je možno tudi brez nakupa, in sicer tako, da pošljete e-mail na naslov: [email protected] in napišete kratko zgodbo v obsegu do 300 besed na temo „Najljubši spomin ali anekdota ob pitju Cockte". Vsak posameznik lahko v času trajanja nagradne igre sodeluje z več različnimi prispevki, vendar tudi v tem primeru veljajo enake omejitve kot pri sodelovanju z nakupom.

Vsak posameznik sme v času trajanja te nagradne igre sodelovati z več različnimi zgodbami, vendar se morajo te zgodbe v vsaj 80% besedila razlikovati od že prejetih tekstov istega sodelujočega. V nasprotnem primeru bodo ta besedila diskvalificirana.

Če je poslano besedilo v skladu s temi Pravili in določenim številom besed, bo udeleženec prejel povratni e-mail, na podlagi katerega bo lahko sporočil svoje dodatne podatke, kot so; ime, priimek, naslov in hišna številka, kraj bivanja, poštna številka, datum rojstva, letnica rojstva, kontakt (telefonska/številka mobilnega telefona) in s katerim se bo udeleženec moral strinjati s Pravili nagradne igre in drugimi potrebnimi soglasji v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Vsi, ki želijo sodelovati v nagradni igri brez nakupa izdelka, morajo samostojno oblikovati zahtevano besedilo za sodelovanje in biti edini avtorji besedila. Posamezno besedilo lahko udeleženec uporabi samo enkrat. Družba ima pravico od udeleženca zahtevati izjavo o avtorstvu in izključiti tista besedila, za katera avtorstvo ni izkazano. Vsebina, ki bo po mnenju organizatorja ali Družbe žaljiva, neprimerna ali drugače nezakonita, bo odstranjena in izbrisana in ne bo upoštevana pri žrebanju.

Udeleženec lahko kadar koli do konca nagradne igre in žrebanja prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic je potrebno zahtevati v pisni obliki po elektronski pošti na e-mail naslov organizatorja [email protected]. V tem primeru se udeleženec izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, njegovih osebnih in drugih podatkov, pridobljenih v nagradni igri, pa ni dovoljeno uporabljati in obdelovati za noben namen.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni, lastniki in vodstvo Družbe in njenih povezanih podjetij ter člani njihovih ožjih družin (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci, bratje, sestre in pravno izenačene osebe), Agencije oziroma druge osebe, ki kakor koli sodelujejo pri organizaciji in izvedbi te nagradne igre.

5. člen

Vse pravilno poslane prijave preko spletne strani nagradnaigra.cockta.eu iz 4. čl. so vnešene v centralno bazo prijav udeležencev.

6. člen

Pravila nagradne igre bodo objavljena na Facebook strani https://hr-hr.facebook.com/Cockta, na spletnih straneh Cockte https://cockta.eu/hr/ in na spletni strani nagradnaigra.cockta.eu

7. člen

ŠTEVILO PRIJAV

Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje vsak dan z neomejenim številom prijav z različnim oštevilčenjem pravilnih kod. Ne glede na navedeno je vsak udeleženc upravičen le do ene nagrade.
V primeru, da udeleženec trikrat nepravilno vnese isto ali drugačno kodo (3 napačni vnosi) ne glede na časovno obdobje - in ga spletna stranobvesti, da je koda napačna (napačen vnos), nima v naslednjih 24 urah pravice nadaljevati z vnašanjem kod, nato se njegov profil spet odklene za nadaljnji vnos kod. Enako velja za naslednjo serijo nepravilnih vnosov (tri neveljavne kode za vsak vnos) - profil se zaklene, po 24 urah pa se profil spet odklene in udeleženec ima pravico še naprej vnašati pravilne kode. Po dvakratnem vnosu napačne številke je priporočljivo, da se udeleženec obrne na [email protected].

Vsaka posamezna koda se lahko uporabi samo enkrat in šteje kot ena prijava.

V primeru, da kodo z isto številko ponovno pošlje ista ali druga oseba (z iste ali druge številke mobilnega telefona, računalnika, tablice in drugih naprav, s katerih je mogoče dostopati do spletne strani in Facebook strani Cockta), bo ta prijava razglašena za neveljavno.

8. člen

NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad sestavljajo:

• 9 x Beats Solo Pro Wireless Noise Canceling Headphones, Ivory
Vrednost posamezne nagrade = 220,57 EUR

• 9 X Garmin Fenix 6s
Vrednost posamezne nagrade = 450,81 EUR

• 10 x Apple Iphone 12 64 GB, white
Vrednost posamezne nagrade = 763,28 EUR

• 33 x Cockta JBL Flip 5, white
Vrednost posamezne nagrade= 98,00 EUR

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 16.909,22 EUR.

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve in jih ni mogoče prenesti na druge osebe.

Slike nagrad na promocijskem gradivu in na spletni strani so simbolične.

9. člen

ŽREBANJE NAGRAJENCEV

V nagradni igri bo skupno 61 nagradnih žrebanj in sicer:

• v 9 žrebanjih bo podeljena po ena nagrada: Beats Solo Pro Wireless Noise Canceling Headphones, Ivory
• v 9 žrebanjih bo podeljena po ena: Garmin Fenix 6s
• v 10 žrebanjih bo podeljena po ena nagrada: Apple iPhone 12 64GB White
• v 33 žrebanjih bo podeljena po ena nagrada: Cockta JBL Flip 5

Žrebanje bo potekalo v skladu z razporedom, opredeljenem v nadaljevanju.

V vsakem od teh posameznih žrebanj sodelujejo vse pravilno oddane prijave do 23:59:59 ure, dan pred dnevom žrebanja.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo v prostorih Agencije po naslednjem razporedu:

Nagrada: 9 x Beats Solo Pro Wireless Noise Canceling Headphones, Ivory

2.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Baets Solo Pro slušalk.
9.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Baets Solo Pro slušalk.
14.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Baets Solo Pro slušalk.
21.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Baets Solo Pro slušalk.
28.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Baets Solo Pro slušalk.
4.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Baets Solo Pro slušalk.
11.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Baets Solo Pro slušalk.
18.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Baets Solo Pro slušalk.
28.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Baets Solo Pro slušalk.

Nagrada:9 x Garmin Fenix 6s

4.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Garmin Fenix 6s
11.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Garmin Fenix 6s
18.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Garmin Fenix 6s
25.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Garmin Fenix 6s
1.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Garmin Fenix 6s
6.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Garmin Fenix 6s
13.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Garmin Fenix 6s
20.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Garmin Fenix 6s
25.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Garmin Fenix 6s

Nagrada:10 x Apple iPhone 12 64 GB White

6.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Apple iPhone 12 64 GB White
12.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Apple iPhone 12 64 GB White
19.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Apple iPhone 12 64 GB White
26.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Apple iPhone 12 64 GB White
31.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Apple iPhone 12 64 GB White
8.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Apple iPhone 12 64 GB White
14.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Apple iPhone 12 64 GB White
19.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Apple iPhone 12 64 GB White
24.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Apple iPhone 12 64 GB White
30.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Apple iPhone 12 64 GB White

Nagrada: 33 x Cockta JBL Flip 5

1.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
3.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
5.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
7.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
8.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
10.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
13.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
15.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
16.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
17.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
20.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
22.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
23.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
24.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
27.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
29.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
30.05.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
2.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
3.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
5.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
7.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
9.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
10.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
12.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
15.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
16.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
17.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
21.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
22.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
23.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
26.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
27.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5
29.06.2021 ob 10:00 uri. Skupno bo izžreban 1 prejemnik Cockta zvočnika JBL Flip 5

Ena oseba lahko osvoji samo eno od nagrad, v kolikor se bo izkazalo da je izžrebanec nagrado že prejel, se mu nagrada ne podeli in bo izžreban nov nagrajenec.

Nagrajenci bodo izbrani iz centralne baze podatkov, s pomočjo računalniške aplikacije z naključnim izborom. Žrebanja bo nadzorovala tričlanska komisija, o poteku žrebanja pa se bo vodil tudi zapisnik.

Komisija bo preverila, ali je nagrajenec izpolnil vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri skladno s temi Pravili. V primeru, če se ugotovi, da je njegova prijava neveljavna, bo izžreban nov prejemnik nagrade.

10. člen

O žrebanju se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, imena, priimke in naslove prisotnih članov komisije in nagrajencev (ime, priimek in naslov nagrajenca, leto rojstva ter naziv nagrade posameznega nagrajenca). Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, podpisan zapisnik pa Agencija izroči Organizatorju.

11. člen

PREJEMNIKI NAGRAD

Imena nagrajencev bodo objavljena najkasneje v 8 dneh po vsakem žrebanju na spletni strani nagradnaigra.cockta.eu

Prejemniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni tudi pisno po elektronski pošti v 8 dneh po žrebanju.

Vsi sodelujoči v nagradni igri se z udeležbo v nagradni igri, izrecno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek) na spletnem mestu nagradnaigra.cockta.eu

12. člen

PREJEM NAGRAD

Nagrajenci, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil, bodo lahko nagrado prevzeli v 30 dneh od datuma prejema pisnega obvestila o prejemu nagrade, s predložitvijo osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta in davčne številke. Po potrebi se z nagrajenci podpiše posebna pogodba ali izjava o prevzemu nagrade. O načinu prevzema nagrade se bosta Agencija in nagrajenec dogovorila po telefonu.

Nagrade so obdavčene v skladu z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence plačal Organizator nagradne igre. Bruto vrednost nagrad je vključena v letno davčno osnovo (tj. pri odmeri dohodnine).

Nagrajenec mora Agenciji posredovati vse potrebne podatke za predajo nagrade (naslov stalnega prebivališča, ki mora biti na ozemlju Republike Slovenije) v 7 dneh po prejemu obvestila o upravičenosti do nagrade, poslanega s strani Agencije. V nasprotnem primeru se šteje, da se je nagrajenec odpovedal nagradi.

Če Agencija od nagrajenca zaradi izročitve nagrade potrebuje še kakršne koli dodatne podatke, jih mora nagrajenec posredovati v 5 delovnih dneh od datuma prejema vabila za predložitev podatkov, sicer ima Organizator nagradne igre pravico, da nagrade temu nagrajencu ne podeli.

Če nagrajenec nagrade ne prevzame v navedenem roku, ga Agencija o tem pisno obvesti in odredi nadaljnji rok 15 dni za prevzem nagrade. V primeru, da nagrajenec niti v naknadnem roku ne prevzame nagrade, izgubi pravico do prejema te nagrade.

Agencija lahko posameznega udeleženca izključi iz nagradne igre in zahteva vračilo že podeljene nagrade oz. se odloči, da se nagrada ne podeli, če Agencija utemeljeno ugotovi, da udeleženec ni spoštoval Pravil nagradne igre oz. je na kakršen koli način kršil katero koli pravilo nagradne igre ali določila veljavne zakonodaje.

13. člen

PRENEHANJE OBVEZNOSTI

S prevzemom nagrade ali po potrebi s podpisom posebne pogodbe ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveznosti Organizatorja do nagrajenca. Organizator ne krije stroškov zavarovanja ali kakršnih koli drugih stroškov ali zakonskih dajatev, ki so obvezne za nagrajenca pri urejanju morebitnih obveznosti pri pristojnih organih. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti ali stroškov, ki jih je nagrajenec imel po vročitvi nagrade in so nastali kot posledica dejanj Agencije ali tretjih oseb, ki organizirajo in izvajajo svoje obveznosti v zvezi z nagradno igro.

14. člen

PREKINITEV NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru nastanka okoliščin, za katere Organizator ne odgovarja ali zaradi katerih dogodka ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni po elektronskih ali drugih javnih medijih.

15. člen

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV; PRAVICA DO OBJAVE PODATKOV O NAGRAJENCIH

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo in dovoljujejo, da lahko Organizator, v kolikor postanejo nagrajenci, brez nadomestila njihove osebne podatke uporabljata in objavljata v tiskanem, zvočnem, slikovnem in video gradivu: ime, priimek, fotografija, video gradivo in druge informacije, ki jih udeleženec/nagrajenec ponudi z namenom javne objave rezultatov nagradne igre, tako ob objavi zmagovalca kot podelitvi nagrade, kot tudi pri objavi reportaž, člankov ali podobnega gradiva v zvezi z nagradno igro. Na zahtevo Organizatorja bo nagrajenec dal svoje soglasje tudi v pisni obliki.

Kot upravljavec zbirke osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev nagradne igre Družba zbira, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev izključno za izvedbo nagradne igre in promocijske namene v skladu s Pravili.

Nagrajenec se strinja, da se njegovi osebni podatki lahko uporabljajo tudi za anonimne (nepersonalizirane) analize in statistiko dostavljenih podatkov.

Po prijavi v nagradno igro bo lahko udeleženec na posebno zahtevo Družbi z aktivnim pritrdilnim dejanjem dal soglasje k uporabi zahtevanih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo in profiliranje osebnih podatkov, uporabo podatkov pri povezanih družbah Organizatorja itd.) in bo, po želji zagotovil tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo za določene in druge namene.

Udeleženec lahko dano privolitev kadar koli prekliče tako, da Družbi po navadni ali elektronski pošti pošlje zahtevo na naslov oziroma elektronski naslov, naveden na spletni strani nagradnaigra.cockta.eu

Družba uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Udeleženec je odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov in je dolžan pravočasno obvestiti Organizatorja o vsaki spremembi teh podatkov.

Udeleženec ima pravico kadar koli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, prav tako ima pravico zahtevati prekinitev njihove obdelave v primerih, ko Organizator obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, zlasti če Organizator osebne podatke uporablja za namene neposrednega trženja.

Za uveljavljanje pravic in obveznosti, povezanih z uporabo osebnih podatkov, lahko udeleženec Organizatorju piše na elektronski naslov ali naslov sedeža Organizatorja oziroma ravna po navodilih v prejetem promocijskem gradivu.

Udeleženec se zaveda in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezne naloge v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu podatkov, in sicerMPG plus agencija za marketing d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana / Slovenija. Pogodbeni obdelovalec podatkov lahko osebne podatke obdeluje le v okviru pooblastila ali naročila, ki ga prejme od Organizatorja, v skladu z veljavno zakonodajo in z opredeljenimi nameni, kot sledi; žrebanje in podelitev nagrad ter obveščanje udeležencev o pomembnih dejstvih nagradne igre in nagrajencev o prejeti nagradi.

Osebni podatki se uporabljajo in shranjujejo, dokler jih udeleženci ne prekličejo v skladu s Pravili, razen če zakon ne določa drugače.

Udeleženci lahko kadar koli zahtevajo izbris ali prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za določen namen. Če takšno zahtevo vložijo med trajanjem nagradne igre in če gre za uporabo njihovih osebnih podatkov za namene nagradne igre, prenehajo sodelovati v nagradni igri.

Udeleženec je obveščen in se strinja, da Organizator izvaja določene aktivnosti, povezane z obdelavo njegovih osebnih podatkov preko obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki osebne podatke obdeluje v imenu upravljavca baze podatkov). Pri tem bo Organizator podatke prenesel zakonito in izbral obdelovalca podatkov, ki ustreza predpisanim varnostnim standardom, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

Organizator si bo prizadeval z vsemi razumno koristnimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi zagotoviti, da se osebni podatki udeležencev nagradne igre obdelujejo in uporabljajo na varen način, brez možnosti zlorabe in vdora v sistem, v skladu z veljavno zakonodajo.

Druge podrobnosti v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov ter uveljavljanjem svojih pravic najdete v pravilih zasebnosti in politiki piškotkov, objavljeni na spletni strani nagradnaigra.cockta.eu

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, ali če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba, in sumi, da je zlorabil nagradno igro.

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema vse pravice in obveznosti, opredeljene v Pravilih, in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi.

16. člen

DAVČNE OBVEZNOSTI

Po Zakonu o dohodnini je vsak nagrajenec, ki bo prejel nagrado, davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa je vključena v davčno osnovo nagrajenca. Organizator bo obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi (po stopnji 25%) od nagrad, katerih bruto vrednost presega vrednost, določeno z zakonom za plačilo dohodnine (42,00 EUR). Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in odtegnil odbitek davka hkrati z izračunom drugih dohodkov v skladu z veljavnimi predpisi.

Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno odločbo o dohodnini bremenijo nagrajence. Organizator lahko zahteva davčno številko v primeru, če je udeleženec izžreban v nagradni igri. Če prejemnik nagrade ne predloži potrebnih podatkov, organizator nagrade ne bo podelil.

17. člen

DOKUMENTACIJA

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani Družba, odvisno od namena hrambe, in sicer:

- dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre in ta Pravila se hranita v prostorih Družbe pet (5) let;
- dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po izteku zgoraj navedenih rokov Družba dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

18. člen

KONČNE DOLOČBE

Vsak, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil.

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ali kako drugače neprimerne prijave v nagradni igri.

Odločitev Družbe o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in Pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence.

V primeru kakršnega koli spora ali dvoumnosti se ta Pravila štejejo za primarna v zvezi z drugimi objavami, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

Avtentična razlaga teh Pravil je izključno v domeni Družbe.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo Organizator udeležence obvestil z objavo na Facebook strani https://hr-hr.facebook.com/Cockta v opombah, kjer so navedena Pravila nagradne igre.

Nagradne igre ne organizira družba Facebook in slednja tudi ni odgovorna za kakršne koli zahtevke, ki izhajajo iz te nagradne igre. Facebook ne sponzorira ali upravlja nagradne igre, niti je ni posebej odobril ali bil z njo povezan. Vse informacije, ki jih udeleženci posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo Organizatorju oz. naročniku in ne družbi Facebook.

Vse osebe, povezane z nagradno igro (npr. Organizator, Agencija, udeleženci,...), se strinjajo, da bodo spore iz te nagradne igre reševale sporazumno, v nasprotnem je za odločanje v zadevi stvarno pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Ta Pravila začnejo veljati z dnem sprejetja.

Ljubljana, 01.05.2021