за нас

Групацијата Atlantic е хрватска мултинационална компанија која во своето работење обединува производство, развој, продажба и дистрибуција на стоки за широка потрошувачка, со истовремено присуство на повеќе од 30 пазари ширум светот.

Групацијата Atlantic е една од водечките прехранбени компании во регионот, чиешто производно портфолио вклучува кафе, храна за спортисти, безалкохолни пијалаци, сладок и солен асортиман, деликатесни намази, како и храна за деца. Освен тоа, Групацијата Atlantic има широко портфолио на производи за лична нега, таа е сопственик на водечкиот хрватски производител на витамини, минерали, суплементи и лекови без рецепт (OTC), како и сопственик на еден од водечките приватни синџири на аптеки во Хрватска обединет под називот Farmacia.

Групацијата Atlantic има развиена дистрибутивна мрежа на регионалните пазари преку која, освен сопствениот производен асортиман на познати брендови, дистрибуира и асортиман на производи од надворешни партнери.

ATLANTIC GRUPA D.D.
Miramarska 23
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2413 900
Fax: +385 1 2413 901
grupa@atlanticgrupa.com