Pravila konkursa "Od čega je tvoj grad?"

ČLAN 1.

ORGANIZATOR

Organizator konkursa pod nazivom „Od čega je tvoj grad?" je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (u daljem tekstu: Organizator) za proizvod Cockta. Na području Republike Srbije konkurs sprovodi u ime i za račun Organizatora agencija DROM, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto (u daljem tekstu: Agencija).

Svi učesnici koji pristupe konkursu prihvataju ova Pravila, s njima su upoznati i pristupanjem konkursu sa njima se slažu u celosti.

ČLAN 2.

TRAJANJE I SVRHA KONKURSA

Konkurs se organizuje i sprovodi na području Republike Srbije za sve potrošače proizvoda iz čl. 3. ovih Pravila koji ispune uslove za učestvovanje u konkursu definisane ovim Pravilima, u periodu 03.4.2024. do 03.5.2024. Konkurs se vrši na način:
1. Prijave traju od 03.04. - 03.05.2024.
2. Objava pobednika 06.05.2024.

Konkurs se održava i sprovodi u svrhu:
- izbora pobednika u okviru ovog konkursa
- promocije Organizatora i njegovih aktivnosti, proizvoda i ponuda s nizom promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje obaveštenja i drugih informacija o aktivnostima Organizatora (poput informativnih ponuda, promotivnih informacija, novih proizvoda, nagradnih igara, konkursa i drugih marketinških aktivnosti), takođe povremeno sprovođenje opšte anonimne analize i statističke obrade prikupljenih podataka u svrhu daljeg poboljšanja usluga organizatora i Interneta, kao i ostalih oblika informacija (SMS, telefon, adresa prebivališta...)

ČLAN 3.

ORGANIZACIJA I NAČIN UČESTVOVANJA U KONKURSU

U konkursu može učestvovati svaka punoletna osoba (fizička osoba s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Srbiji,) koja na web stranici pravilno ispuni i pošalje prijavni obrazac.

Prijava se vrši putem web stranice cockta.eu/sr/od_cega_je_tvoj_grad/. Potrebno je uneti obvezne lične podatke, koji su potrebni za odabir kandidata i postizanje svrhe zbog koje se konkurs organizuje u skladu s ovim Pravilima (država, grad, ime i prezime, kontakt broj, adresa e-pošte). Također je potrebno uneti odgovarajući opis odnosno objašnjenje na temu: Koja je tvoja strast / hobi. Bilo da se baviš fotografijom, plesom, sportom ili nečim drugim, napiši nam koja je to tvoja strast u kojoj pokazuješ svoju autentičnost do 100 karaktera; ali i Od čega je tvoj grad? Šta te u njemu inspiriše? Po čemu je autentičan? Imaš prostor od 200 karaktera.; ali i da iz padajućeg menija izaberu jednu od 24 vrednosti.

Sadržaj koji će, prema mišljenju Organizatora, biti uvredljiv, neprimeren, na drugi način protivzakonit i/ili namenjen reklamiranju proizvoda za koje Organizator smatra da su konkurentni proizvodima robne marke Cockta, biće uklonjen i obrisan, i neće biti uzet u obzir u konkursu.

Kupovina proizvoda Cockta nije uslov za učestvovanje u konkursu. Učesnik može u bilo kojem trenutku da povuče svoju prijavu sa konkursa do konačnog odabira dobitnika i potpisivanja ugovora (u slučaju da je učesnik izabran na konkursu). Otkazivanje se mora zatražiti pismeno putem e-pošte na e-adresu organizatora [email protected]. U tom slučaju kandidat je isključen iz daljeg učestvovanja u konkursu, a njegovi lični i drugi podaci dobijeni putem konkursa ne smeju se koristiti i obrađivati u bilo koju svrhu. U konkursu ne mogu učestvovati zaposleni, vlasnici i uprava Organizatora i njihvoh povezanih društava, kao ni članovi njihove uže porodice (bračni partner, vanbračni partner, roditelji, deca, braća, sestre i s njima i zakonski izjednačene osobe), niti druge osobe koje na bilo koji način učestvuju pri organizovanju i sprovođenju ovog konkursa.

ČLAN 4.

Sve ispravno poslate prijave kandidata putem web stranice cockta.eu/sr/od_cega_je_tvoj_grad/ unose se u središnju bazu podataka prijava kandidata.

ČLAN 5.

Pravila konkursa biće objavljena na web stranici Cockte cockta.eu/sr/pravila_konkursa_od_cega_je_tvoj_grad/

ČLAN 6.

BROJ PRIJAVA

Svakom učesniku je dozvoljeno da učestvuje u konkursu sa samo jednom prijavom. U slučaju da kandidat prijavu podnosi više puta, to će se smatrati jednom prijavom. Višestruki unos podataka u prijavni obrazac ne povećava mogućnost odabira kandidata, a pri odabiru se uzima u obzir samo prva prijava.

ČLAN 7.

ZAVRŠETAK KONKURSA I IZBOR POBEDNIKA

Pobednik ne dobija novčanu nagradu. Biraju se dva dobitnika.

Ovaj konkurs se organizuje u cilju lične promocije pobednika kroz kreiranje zajedničkog sadržaja sa Cockta nosiocima kampanje.

U skladu s kreativnim rešenjima koja je predstavio odabrani kandidat, Organizator dobitniku organizuje snimanje sadržaja uz pomoć kog može sebe predstaviti kao i određene aktivnosti.

Sa dobitnicima biće dogovoren datum snimanja materijala, koji će naknadno biti objavljen na društvenim mrežama Cockta brenda i promovisan sa unapred određenim medijskim budžetom, tako da ostvari određeni doseg u Republici Srbiji.

Način i opseg sprovođenja, kao i način i opseg komunikacije sprovođenja na digitalnim kanalima kandidata i Organizatora, utvrđuju obe strane s kontaktom putem telefona ili e-maila.

Organizator ne odgovara ukoliko sprovođenje nije izvodljivo, a Organizator i dobitnik učiniće sve što je u njihovoj moći da u tim slučajevima, nađu alternativu s namerom da nematerijalnu nagradu dodele nekom drugom.

ČLAN 8.

IZBOR POBEDNIKA

U konkursu Organizator će odabrati 2 dobitnika.

Izbor kandidata odvijaće se u jednoj fazi i to prema kriterijuima u nastavku ovog člana.

KRITERIJUMI ZA ODABIR DVA (2) DOBITNIKA

Odabir 2 dobitnika će izvršiti komisija sastavljena od tri (3) predstavnika Organizatora i Agencije. Na temelju prijavljenih materijala (opisi), komisija će proceniti usklađenost sa sadržajem i vrednostima marke Cockta, kao i kvalitet sadržaja. Komisija će u ocenjivanju uzeti u obzir sledeće kriterijume:

1. Originalnost odgovora na pitanja
2. Kreativnost i vizuelna privlačnost grada
3. Kvalitet i jasno komuniciranje
4. Pažnja usmerena na detalje
5. Moć nadahnuća
6. Faktor originalnosti i iznenađenja
7. Poruka koja se šalje

ČLAN 9.

O izboru 2 dobitnika vodi se zapisnik koji mora da sadrži: mesto i vreme izbora, imena, prezimena i adrese prisutnih članova komisije i odabranih kandidata (ime, prezime). O rezultatima glasanja vodi se zapisnik i na temelju njega bira konačna dva (2) dobitnika, i isti mora sadržati: mesto i vreme izbora, imena, prezimena i adrese prisutnih članova komisije i odabranog dobitnika (ime prezime).

ČLAN 10.

IZBOR FINALISTA I KONAČNOG DOBITNIKA

Imena 2 dobitnika biće objavljena 6. 5. 2024. na web stranici cockta.eu/sr/od_cega_je_tvoj_grad/.

Imena konačnih dobitnika biće objavljeno 6.5. 2024. na web stranici cockta.eu/sr/od_cega_je_tvoj_grad/. Dobitnik će biti obavešten putem email adrese ili pozivom najkasnije 8 dana po zaključenom odabiru sa strane Organizatora.

Svi učesnici konkursa učestvovanjem u konkursu izričito se slažu sa objavljivanjem njihovih ličnih podataka (ime, prezime) na web stranici cockta.eu/sr/od_cega_je_tvoj_grad/.

ČLAN 11.

AUTORSKA PRAVA

Svaki kandidat koji pošalje svoju prijavu Organizatoru u skladu s ovim Pravilima uz dostavljene kratke priču u pisanom bliku u skladu sa Članom 3 ovih Pravila, time učestvuje u konkursu i garantuje da je prijavljeni pisani materijal njegovo autorsko pravo i prenosi sva materijalna autorska prava Organizatoru bez vremenskih i teritorijalnih ograničenja. U slučaju da učesnik u materijalu uključuje i druge osobe, učestvovanjem u ovom konkursu, obavezan je da dobije i prethodni pristanak prikazanih osoba ili zakonskog zastupnika u slučaju maloletne osobe, da pruža i koristi materijal u svrhu konkursa i promotivne svrhe Organizatora. Dobitnici će potpisati posebnu saglasnost da se snimeljeni materijal može upotrebljavati u promotivne svrhe.

ČLAN 13.

PRESTANAK OBAVEZA

Potpisivanjem ugovora o saradnji, prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitniku. Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost niti troškove koji bi proizašli dobitniku nakon snimljanja materijala. Snimanje materijala sa dobitnicima se smatra ispunjenjem obaveza organizatora.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ili troškove koje je kandidat imao nakon potpisivanja ili tokom perioda važenja ugovora o saradnji ili koji su nastali kao rezultat radnji Agencije ili trećih strana koje organiziraju i sprovode svoje obveze u vezi s konkursom.

ČLAN 14.

PREKID KONKURSA

Konkurs može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći. Učesnici će o prekidu konkursa biti obavešteni putem elektronskih ili drugih medija.

ČLAN 15.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA; PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Učestvovanjem u konkursu, učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ako postanu pobednici, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u pisanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove lične podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i druge podatke koje mu učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata konkursa, kako prilikom objave dobitnika, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz konkurs. Na poziv Organizatora, pobednik će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.

Organizator, kao voditelj spiska ličnih podataka učesnika i dobitnika konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje spisak prikupljenih ličnih podataka učesnika konkursa i pobednika isključivo u svrhu sprovođenja konkursa i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovaj konkurs organizovan, skladno ovim Pravilima.

Dobitnik se slaže da se njegovi lični podaci mogu koristiti za anonimne (nepersonalizirane) analize i statistiku dostavljenih podataka.

Prilikom prijave na konkurs, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje datih obveznih ličnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatsku obradu ličnih podataka i personalizovani pristup učesniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), i da će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korištenje i obradu u tačno navedene druge svrhe.

Datu dozvolu učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu
[email protected].

Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno da obavesti Organizatora o njihovoj promeni.

Učesnik ima pravo da u bilo kojem trenutku zatraži informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator, takođe može da uloži i prigovor na korištenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe spoljašnjeg marketinga.

Za ostvarenje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputu na dostavljenim promotivnim materijalima.

Pobednik je svestan i izričito se slaže da Organizator može poveriti pojedinačne zadatke u vezi s obradom stečenih ličnih podataka ugovornom obrađivaču podataka, a to je DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto.
Ugovorni obrađivač podataka može obrađivati lične podatke samo u okviru odobrenja ili naloga primljenog od Kompanije, u skladu s važećim zakonodavstvom i u određene svrhe. Lični podaci upotrebljavaće će se i pohranjivati sve dok ih dobitnici ne opozovu u skladu s Pravilima, ako zakonom nije drugačije određeno. Kandidati mogu u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje ili prestanak korištenja svojih ličnih podataka u određenu svrhu. Ako podnesu takav zahtev tokom trajanja konkursa do objave konačnog odabira i ako se tiče upotrebe njihovih ličnih podataka u svrhe konkursa, oni prestaju učestvovati u konkursu. Učesnik je informisan i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade ličnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje lične podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primerene sigurnosne standarde koji garantuju visoki nivo zaštite ličnih podataka. Svi lični podaci biće zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno skladno važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka. Ostale pojedinosti o obradi i zaštiti ličnih podataka i ostvarivanju vaših prava mogu se naći u pravilima o privatnosti i pravilima o kolačićima objavljenim na web stranici cockta.eu/sr/pravila_o_zastiti_privatnosti/.

Organizator će diskvalifikovati kandidata ako utvrdi da je dostavio lažne, netačne ili tuđe lične podatke ili ako utvrdi da je kandidat maloletan i ako sumnja da je zloupotrebio konkurs. Kandidat koji učestvuje u konkursu prihvata sva prava i obveze definisane Pravilima i potvrđuje da je svestan svrhe upotrebe svojih ličnih podataka i postupanja s njima.

ČLAN 16.

DOKUMENTACIJA

Dokumentaciju u vezi s konkursom čuva Organizator, u zavisnosti o nameni pohrane, i to:
- dokumentacija vezana uz organizaciju i proveru konkursa i ova Pravila čuvaju se u prostorijama Organizatora pet (5) godina;
- dokumentacija koja se odnosi na odabrane finaliste i konačne dobitnike (obavesti o ličnim podacima, porezna dokumentacija) vodi se u skladu s važećim poreznim i računovodstvenim propisima.
Nakon isteka gore navedenih rokova, Organizator ili Agencija uništiće dokumentaciju u skladu sa svojim internim aktima.

ČLAN 17.

ZAVRŠNE ODREDBE

Učesnik koji učestvuje u konkursu prihvata prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator nije odgovoran za kasne, nepotpune ili na drugi način neprikladne prijave na konkurs. Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz konkurs i pravila vezana uz njega konačna je i odnosi se na sve kandidate. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, smatraće se da su ova Pravila primarna u odnosu na druge publikacije, bilo u pisanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku.
Autentično tumačenje ovih Pravila isključivo je u domenu Organizatora.

Organizator konkursa zadržava pravo izmene ovih Pravila ako to zahtevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. Organizator će obavestiti zainteresirane strane o svim mogućim izmenama ovih Pravila objavljivanjem na web stranici cockta.eu/sr/pravila_konkursa_od_cega_je_tvoj_grad/.

Sve osobe povezane sa konkursom (npr. Organizator, Agencija, kandidati...) slažu se da će se sporovi proistekli iz ovog konkursa rešavati sporazumno, u protivnom je nadležan osnovni sud u Beogradu za odlučivanje o slučaju.

Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja.

Beograd, 26.03.2024.