Pravila nagradne aktivacije “ Cockta- naruči, zagrebi, osvoji!”

ORGANIZATOR I TRAJANJE

Organizator nagradne aktivacije " Cockta – naruči, zagrebi, osvoji!" je Ataco d.o.o. Mostar, ID broj ; 4227039510005, adresa ; Ul. Kralja Tomislava L4, 88 000 Mostar (u daljnjem tekstu Organizator).

Nagradna aktivacija traje na području Federacije BiH, odnosno BiH u periodu od 15.8.2020. godine sa početkom u 00:01h do isteka zaliha nagrada, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

Svi sudionici koji pristupe nagradnoj aktivaciji prihvaćaju ova Pravila, s njima su upoznati te se s njima u cijelosti slažu.

Pravila su objavljena na web stranici Cockte https://cockta.eu/ ,uz obvezu organizatora objave sažetka pravila u jednim dnevnim novinama u Federaciji BiH, a sudionici nagradnog natječaja se za sva dodatna pitanja i informacije u vezi nagradne aktivacije, mogu obratiti putem kontakt centra na sljedeći broj: 0800 200 003.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj aktivaciji ima svaka fizička osoba (dalje u tekstu: sudionik), s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Federaciji BiH, odnosno Bosni i Hercegovini, ukoliko ispunjava sve uvjete za sudjelovanje utvrđene ovim Pravilima.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj aktivaciji nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, ni druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju pri izvođenju nagradne aktivacije.

Da bi sudjelovao u nagradnoj aktivaciji sudionik u navedenom periodu trajanja nagradne aktivacije, u kafićima na teritoriju Federacije BiH, gdje se proizvodi prodaju u mjeri u kojoj to zahtjeva Organizator, mora
ostvariti kupnju barem jednog proizvoda Cockta Original ili Cockta Free 0,275ml.

MEHANIZAM SUDJELOVANJA

Za sudjelovanje u nagradnoj aktivaciji potrebno je da potrošač u navedenom periodu trajanja nagradne aktivacije ostvari kupnju barem jednog proizvoda Cockta Original ili Cockta Free 0,275ml.

Aktivacija nagrada odvija se u kafićima odabranim pod gore navedenim uvjetima.

Svaki kafić će uz kupovinu jednog kartona Cockte Original ili Cockte Free 0,275ml (u kartonu su 24 bočice) dobiti 8 strugalica za podjelu. Broj strugalica po kafiću ovisi o broju kupljenih kartona.

Svaka treća strugalica je dobitna.

Za svaku kupljenu Cocktu potrošač od konobara dobiva strugalicu koju će ostrugati na licu mjesta.

Ukoliko je strugalica dobitna, potrošač dobiva Cockta sunčane naočale kao nagradu.

Nagrade se preuzimaju na način da dobitnik pokaže konobaru dobitnu strugalicu, te mu konobar uruči nagradu na licu mjesta.

FOND NAGRADA

Fond nagrada sastoji se od:

Naziv nagrade - Cockta naočale

Količina - 3120 komada

Vrijednost nagrade po komadu je:
- 1,83 € ili 3,58 KM ( 4,19 KM s PDV-om 1 x Cockta naočale), što ukupno za 3120 komada iznosi 11.170,00 KM bez PDV-a, odnosno 13.068,90 KM sa uračunatim PDV-om.

Nagrade nisu zamjenjive za novac, druge nagrade ili usluge niti su prenosive na druge osobe.

Slike nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

PREUZIMANJE NAGRADA

Nagrađeni mogu biti samo sudionici koji su sudjelovali u aktivaciji i koji su ostvarili uvijete zadane ovim pravilima.

Preuzimanje nagrade biti će moguće isključivo osobno od strane dobitnika.

Nagrade se preuzimaju na način da dobitnik koji je ostrugao dobitnu strugalicu, istu pokaže konobaru, te mu konobar uruči nagradu – Cockta sunčane naočale.

Organizator zadržava pravo da ne dodjeli nagradu:
-ako dobitnik ne ispuni uvijete za preuzimanje nagrade;
-ako se utvrdi da je sudionik u nagradnoj aktivaciji sudjelovao u suprotnosti sa pravilima nagradne aktivacije;
-u drugim slučajevima u kojima dodjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.

SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ AKTIVACIJI

Prijavom za sudjelovanje u ovoj aktivaciji smatra se da je svaki sudionik pročitao/la ova pravila ida ih je razumio u potpunosti.

PRESTANAK OBVEZA

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno po potrebi potpisom posebnog ugovora ili izjave o preuzimanju nagrade, kao i istekom roka u kojem dobitnik nije preuzeo nagradu sukladno odredbama ovih Pravila, prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku. Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost niti troškove koji bi proizašli dobitniku uručenjem ili nakon uručenja nagrade.

PREKID NAGRADNE AKTIVACIJE, DISKVALIFIKACIJA SUDIONIKA

Nagradna aktivacija može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne aktivacije biti obaviješteni putem elektroničkih ili drugih javnih medija.

Organizator će diskvalificirati sudionika ako ima sumnju u zloupotrebu nagradne aktivacije. Kao zloupotreba nagradne aktivacije osobito će se smatrati svaki pokušaj manipulacije i prijevare sa strugalicama, te će sudionike koji budu zatečeni u takvom postupanju Organizator diskvalificirati i onemogućiti daljnje sudjelovanje u ovoj nagradnoj aktivaciji.

ZAVRŠNE ODREDBE

Provođenje i postupak nagradne aktivacije nadzire tročlana komisija imenovana ispred organizatora.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj aktivaciji prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, uz obvezu organizatora objave sažetka pravila u jednim dnevnim novinama u Federaciji BiH, a sudionici nagradnog natječaja se za sva dodatna pitanja i informacije u vezi nagradnog natječaja, mogu obratiti putem kontakt centra na sljedeći broj: 0800 200 003

Dana, 14.07.2020.
Broj ; 607/2020