Pravila nagradne igre "BUDI U SVOM FILMU SVAKI DAN"

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS", br. 18/2020) i Pravilniku o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS" 152/2020) kao i Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i u načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre u robi i uslugama („Službeni glasnik RS" 152/2020) i odluke direktora br. 003092721 od dana 18.08.2022. godine „Atlantic Brands" doo Beograd, donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA " BUDI U SVOM FILMU SVAKI DAN"

Član 1.

Priređivač

Priređivač nagradne igre je privredno društvo „Atlantic Brands " doo Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29, 11010 Beograd-Voždovac, PIB :, matični broj: 07026447.

Nagradna igra se priređuje na osnovu Odluke direktora o priređivanju nagradne igre u robi i uslugama br. 003092721 od 18.08.2022. godine.

Član 2.

Vrsta i svrha nagradne igre

Nagradna igra je po vrsti nagradna igra u robi.

Svrha nagradne igre je promocija brenda Cockta.

Član 3.

Zvanični naziv nagradne igre

Naziv nagradne igre je " BUDI U SVOM FILMU SVAKI DAN".

Član 4.

Pravo i mesto učešća

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica - državljani i/ili rezidenti Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod Priređivača i svih povezanih pravnih lica kao i bilo kojeg drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju ove nagradne igre, kao i članova uže porodice ovih lica, roditelja, dece i bračnih drugova.

Nagradna igra će se priređivati na teritoriji Republike Srbije.

Priređivač zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

Član 5.

Proizvodi priređivača koji učestvuju u nagradnoj igri

U nagradnoj igri učestvuju sledeći Cockta proizvodi:

- Cockta Original 0,33l, 0,5l i 1,5l
- Cockta Free 0,33l, 0,5l i 1,5l
- Cockta Blondie 0,5л и 1,5л

Član 6.

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se organizuje za područje cele teritorije Republike Srbije u periodu od 01.10.2022. godine do 14.11.2022. godine u svim trgovinskim radnjama.

Član 7.

Pravila za učešće u nagradnoj igri

Svaki potrošač kupovinom, u trgovinskim radnjama na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednog proizvoda koji učestvuje u nagradnoj igri, stiče osnov za učešće u Nagradnoj igri. Po izvršenoj kupovini učesnik dobija fiskalni račun na kome se nalazi PFR broj računa. Učesnik prijavljuje PFR broj sa fiskalnog računa na predviđen način opisan u Pravilima.

Ispravna prijava, koja sadrži PRF broj i koja je izvršena putem internet obrasca, koja je primljena u periodu od 01.10.2022. od 00:01č zaključno sa 14.11.2022. najkasnije do 19:00h, učestvuje u izvlačenju za nagrade shodno uslovima opisanim u ovim Pravilima.

Cilj nagradne igre jeste da potrošači putem prijave na način definisan u ovim Pravilima postaju potencijalni dobitnici predviđenih nagrada.

Prijava se vrši na sledeći način:

- Putem internet obrasca na službenoj internet stranici nagradnaigra.cockta.rs gde je potrebno upisati sledeće podatke: ime i prezime, e-mail adresa, broj mobilnog telefona, PFR broj računa (koji je izdat isključivo u periodu trajanja nagradne igre, a najkasnije do 14.11.2022. do 18:59 č) na kom se nalazi minimum jedan od proizvoda koji učestvuju u nagradnoj igri. Prilikom prijave putem internet obrasca, kako bi učestvovao, učesnik treba da pročita i prihvati uslove učestvovanja u nagradnoj igri: „Prihvatam uslove nagradne igre i stariji sam od 18 godina".

Fiskalni račun koji ispunjava uslove učestvovanja u nagradnoj igri i čiji PFR broj je prijavljen internet obrascem, učesnik je u obavezi da sačuva do momenta uručenja nagrade, ukoliko je PFR broj fiskalnog računa izvučen kao dobitni.

Učesnik čija je prijava primljena putem internet obrasca dobiće povratnu informaciju o statusu njegove prijave, čiji sadržaj će zavisiti od toga da li je prijava ispravna i da li je PFR broj koji je poslat već iskorišćen.

Prijava putem internet stranice je besplatna.

Ukoliko postoji osnovana sumnja da učesnik na nedozvoljen način vrši prijave (putem kompjuterskog programa i sl...) ili na bilo koji način zloupotrebljava sistem, Priređivač ima pravo da takvom korisniku privremeno ili trajno onemogući prijave i učestvovanje u Nagradnoj igri.

Pravo na nagradu i mogućnost sticanja svojstva dobitnika stiče svaki punoletni učesnik čija validna prijava bude primljena u periodu trajanja nagradne igre a najkasnije do 14.11.2022. do 19:00č. Sve validne primljene prijave putem internet obrasca ulaze u centralnu bazu podataka.

Jedan učesnik može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem prijava putem internet obrasca ali sa prijavom različitih PFR brojeva, i može biti dobitnik nagradnog seta „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN".
Jednom izvučena prijava kao dobitna, ne učestvuje više u izvlačenju nagrada.

U slučaju da prijava sa istim PFR brojem bude ponovno prijavljena, ta će prijava biti proglašena nevažećom i neće se uzeti u obzir prilikom izvlačenja nagrada.

Za sve informacije o nagradnoj igri zainteresovani učesnici se mogu informisati besplatnim pozivom telefonskog broja kontakt centra 0800-200-003, svakim radnim danom (ponedeljak – petak) od 8.00-16.00 sati počev od 01.10.2022. godine.

Član 8.

Nagrade i nagradni fond

U nagradnoj igri, sledeće nagrade, sa sledećom specifikacijom i vrednošću u dinarima, biće dodeljene dobitnicima nagradne igre:

Naziv nagrade Broj nagrada Pojedinačne vrednost nagrade sa uključenim PDV-om Ukupna vrednost nagrada sa uključenim PDV-om
ARIETE Aparat za kokice AR2956BL 45 3.780,00 170.100,00
SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN 45 28.176,00 1.267.920,00
Ukupna vrednost nagradnog fonda 1.438.020,00

Ukupna vrednost nagradnog fonda nagrada iznosi 1.438.020,00 rsd sa uključenim PDV-om.

Nagrade se ne mogu zameniti za novac niti druge nagrade.

Nagrada „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL"
Boja: Plava
Karakteristike:
- Priprema na principu strujanja toplog vazduha bez upotrebe ulja ili masti
- Priprema 60g kukuruza za manje od 2 minuta
- Merica se dobija u pakovanju
Snaga: 1100 W

Nagrada „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN "
Ukupna snaga: 410 W
Broj kanala: 2.1
Tip niskotonca: Bežični
Formati: AAC, MP3, WAV, FLAC, AIFF, OGG
Optički ulaz: Da
HDMI Ulaz: Da
Bluetooth: Da
Dimenzije: Soundbar (ŠxVxD): 86 x 5.94 x 7.5 cm
Subwoofer (ŠxVxD): 18.4 x 34.6 x 29.5 cm
Masa: Soundbar: 2.1kg
Subwoofer: 5.1 kg
Boja: Crna

Član 9.

Izvlačenje nagrada

Izvlačenje nagrada se obavlja automatski putem softvera, metodom slučajnog odabira, iz baze svih validnih primljenih prijava putem internet obrasca, a sve u skladu sa načinom definisanim ovim pravilima.

Sve prijave se u realnom vremenu upisuju u jedinstvenu bazu. Prilikom upisa vrši se upoređivanje ključnih parametara prijave (korisnički broj telefona, ime i prezime, PFR broj) kako bi se onemogućilo dupliranje jedinstvenih prijava.

Dobitnici se izvlače iz jedinstvene baze svih validnih primljenih prijava u određeno vreme, metodom slučajnog odabira (sve prijave imaju istu šansu za odabir), prema definisanim ograničenjima, sve u skladu sa zvaničnim pravilnikom.

Tročlana komisija je imenovana od strane Priređivača koja je odgovorna za regularno sprovođenje nagradne igre.

Izvlačenje nagrada biće izvršeno svakoga dana u 13h počevši od 02.10.2022 godine do 14.11.2022. godine.

Poslednja dva izvlačenja, dnevnih nagrada, biće 14.11.2022. godine u 13:00 časova i u 20:00 časova.

- Svakoga dana se izvlači jedan dobitnik seta„ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN "

Objava izvučenih dobitnika će se vršiti na zvaničnoj internet stranici nagradnaigra.cockta.rs u roku od 5 dana od dana izvlačenja nagrada.

Dnevne nagrade:

• 02.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 02.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 03.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 03.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 04.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 04.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 05.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 05.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 06.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 06.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 07.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 07.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 08.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 08.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 09.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 09.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 10.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 10.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 11.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 11.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 12.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 12.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 13.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 13.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 14.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 14.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 15.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 15.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 16.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 16.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 17.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 17.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 18.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 18.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 19.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 19.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 20.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 20.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 21.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 21.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 22.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 22.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 23.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 23.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 24.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 24.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 25.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 25.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 26.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 26.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 27.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 27.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 28.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 28.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 29.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 29.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 30.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 30.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 31.10.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 31.10.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 01.11.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 01.11.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 02.11.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 02.11.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 03.11.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 03.11.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 04.11.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 04.11.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 05.11.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN " . U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 05.11.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 06.11.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 06.11.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 07.11.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 07.11.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 08.11.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 08.11.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 09.11.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 09.11.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 10.11.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 10.11.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 11.11.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 11.11.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 12.11.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 12.11.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 13.11.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 13.11.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 14.11.2022. u 13:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 14.11.2022. do 12:59 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

• 14.11.2022. u 20:00č biće izvučen dobitnik dnevne nagrade, seta, „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN". U izvlačenju učestvuju sve validne prijave koje su primljene od početka nagradne igre do 14.11.2022. do 19:00 a koje do momenta izvlačenja nisu izvučene kao dobitne.

Član 10.

Preuzimanje nagrada

Dobitnici nagrada će biti pozvani telefonom od strane kontakt centra Priređivača, radi identifikacije i provere ispunjenja uslova za dobijanje nagrade, u roku od 3 dana od dana izvlačenja. Ukoliko dobitnik ne odgovori na telefonski poziv u roku od 2 dana od prvog poziva od strane kontakt centra, on više nema prava na nagradu i ne može je potraživati od Priređivača. U ovom slučaju, kontakt centar priređivača, kao potencijalnog dobitnika nagrade, pozvaće prvog izvučenog rezervnog dobitnika. Ukoliko rezervni dobitnik ne odgovori na telefonski poziv u roku od 2 dana od prvog poziva od strane kontakt centra, on više nema prava na nagradu i ne može je potraživati od Priređivača. U ovom slučaju Priređivač zadržava pravo da nagradu ne dodeli. Operater kontakt centra priređivača će prilikom poziva izvršiti identifikaciju dobitnika, i proveriti da li dobitnik ima ispunjene uslove za učestvovanje u nagradnoj igri i osvajanje nagrade, a to su: da li je dobitnik punoletan, da li je državljan ili rezident Republike Srbije, da li ime i prezime odgovara prijavljenom imenu i prezimenu u prijavi, da li ima sačuvan fiskalni račun čiji PFR broj je prijavio putem internet obrasca a koji je izvučen kao dobitni, da li je fiskalni račun izdat za vreme trajanja nagradne igre a najkasnije do 14.11.2022. do 18:59. kao i da li se na fiskalnom računu nalazi minimum jedan od proizvoda koji učestvuju u nagradnoj igri a koji su definisani ovim pravilima. Ukoliko su navedeni uslovi ispunjeni, kontakt centar će tražiti od dobitnika da kao dokaz ispunjenosti na e-mail kontakt centra pošalje fotografiju dobitnog računa kao i kopiju ličnog dokumenta (pasoša ili lične karte) kako bi se potvrdio identitet dobitnika. Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni, dobitnik nema pravo na nagradu i on je više ne može potraživati od priređivača. Ukoliko dobitnik ne ispuni uslove za dobijanje nagrade, Priređivač zadržava pravo da nagradu ne dodeli.

Operater kontakt centra će prilikom uzimanja podataka obavestiti dobitnika da se podaci koriste isključivo za identifikaciju dobitnika nagrade, utvrđivanje ispunjenosti uslova za dobijanje nagrade, slanje nagrada i plaćanje poreza.

Nagrade „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL" i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN" biće dostavljene dobitnicima na kućnu adresu. Dobitnici će kontakt centru, prilikom poziva, izdiktirati sledeće podatke koji su potrebni radi slanja nagrade: ime i prezime, adresa stanovanja, mesto, opština i kontakt telefon.
Smatra se da je nagrada uručena dobitniku od onog momenta kada je Priređivač pošalje dobitniku na adresu koju je dobitnik naveo kao validnu.

Prilikom uručivanja nagrade biće utvrđen identitet dobitnika, koji je dužan da podnese na uvid original ličnu kartu iz kojeg će se uzeti sledeći podaci: ime i prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta i JMBG kao i dobitni original fiskalni račun, koji je izdat isključivo u periodu trajanja nagradne igre, a najkasnije do 14.11.2022. do 18:59, na kome se nalazi PRF broj fiskalnog računa koji je dobitnik nagrade prijavio u dobitnoj prijavi i minimum jedan od proizvoda koji učestvuju u nagradnoj igri. Lični podaci dobitnika će biti korišćeni u svrhu uručenja nagrade i plaćanja poreza.

Ukoliko nagrada ne bude uručena krivicom dobitnika, u roku od 30 dana od dana kada je kontakt centar prvi put kontaktirao dobitnika, on nema pravo na nagradu i više je ne može potraživati od priređivača. U ovom slučaju, Priređivač ima pravo da tu nagradu ne dodeli.

Osim dobitnika lično, nagradu će moći preuzeti i osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem na kojem je potpis dobitnika overen od strane nadležnog državnog organa.

O ishodu izvlačenja vodi se zapisnik koji mora sadržati: mesto i vreme izvlačenja, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime, prezime i mesto stanovanja dobitnika, te naziv i vrednost nagrade pojedinog dobitnika.

Objava izvučenih dobitnika će se vršiti na zvaničnoj internet stranici nagradnaigra.cockta.rs. u roku od 5 dana od dana izvlačenja nagrada.

Učestvovanje u nagradnoj igri se zaključuje 14.11.2022. godine u 19:00č.

Za nagrade jemči Priređivač.

Član 11.

Odgovornost Priređivača

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa. Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade bliže opisane u članu 8, te da iste ni u kom slučaju ne mogu biti zamenjene za novac niti druge nagrade.

Član 12.

Zaštita podataka o ličnosti

Učestovanjem u ovoj nagradnoj igri, učesnici daju saglasnost da u slučaju nagrađivanja, Priređivač ima pravo da bez ikakve naknade, bez vremenskih i teritorijalnih ograničenja, koristi u reklamne svrhe njegovo ime i prezime, adresu, e-mail adresu, fotografiju, video materijal i ostale podatke koje su im učesnici stavili na raspolaganje prihvatanjem Pravilnika, a u svrhu javnog objavljivanja rezultata nagradne igre, kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka i sličnih materijala vezanih za nagradnu igru. Na zahtev Priređivača, dobitnik će dati svoj pristanak u pisanom obliku.

Priređivač kao rukovalac zbirke ličnih podataka o ličnosti učesnika i dobitnika nagradne igre, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka učesnika nagradne igre i dobitnika nagrada, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima koji regulišu ovu materiju.

Dobitnici mogu u svakom trenutku opozvati svoj pristanak na dalje korišćenje podataka u reklamne i ostale svrhe ili onih koji su neophodni za preuzimanje nagrade. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka samim učestvovanjem u nagradnoj igri, a pre opoziva. Opoziv ne utiče ni na eventualno učešće u ovoj nagradnoj igri, izuzev podataka koji su neophodni u svrhu uručenja nagradae. Opozivanje pristanka na dalju obradu podataka učesnik može dati prostom izjavom putem mejla na adresu Priređivača.

Priređivač koristi i obrađuje podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavestiti Priređivača o njihovoj promeni.

Učesnici u nagradnoj igri se izričito saglašavaju da Priređivač koristi njihove podatke o ličnosti , koje su učesnici naveli u okviru učešća u nagradnoj igri, za potrebe ove nagradne igre i to do opoziva.

Učesnik ima pravo u bilo kom trenutku zatražiti informaciju o svojim podacima koje obrađuje Priređivač, te može uložiti i prigovor na korišćenje svojih podataka u situacijama koje Priređivač zasniva na postojanju svog legitimnog interesa.

U periodu upravljanja podacima učesnik ima mogućnost uvida i ažuriranja podataka u bazi podataka, kao i da zahteva brisanje ličnih podataka, slanjem zahteva na e-mail [email protected].

Sve ostale detalje u vezi postupanja i zaštite podataka, te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića koji su dostupni na veb stranici Priređivača.

Svi podaci o ličnosti će biti zaštićeni primenom primerenih organizacijskih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu s važećim propisima iz područja zaštite podataka o ličnosti.

Priređivač će preduzeti sve razumno potrebne mere da se podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti sa pozitivnim zakonodavstvom.

Član 13.

Poreske obaveze

Dobitnici nagrada nemaju obavezu plaćanja bilo kojih poreza, taksi niti drugih tereta u vezi sa nagradama, niti porez na dohodak građana. Priređivač se obavezuje da, umesto dobitnika, plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

Član 14.

Maloletna i poslovno nesposobna lica

Maloletno lice ne može učestvovati u nagradnoj igri. Lice delimično ili potpuno lišeno poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka i uručenje bilo koje od nagrada, pored stavljanja na uvid ličnog dokumenta sa podacima iz odeljka o preuzimanju nagrada, neophodno je da bude u prisustvu zakonskog zastupnika uz pravovaljanu identifikaciju ovog lica.

Član 15.

Pravo izmene i prekid nagradne igre

Nagradna igra može biti prekinuta jedino u slučaju više sile, uključujući i nemogućnost Priređivača da završi igru iz razloga koji stoje van njegove volje. U tom slučaju Priređivač će obavestiti učesnike o prekidu igre, razlozima za prekid igre i datumu prekida igre oglasom u dnevnom listu u kojem su pravilan nagradne igre i objavnjena. Priređivač ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati usled prekida nagradne igre u smislu ovog člana.

Član 16.

Žalbe i reklamacije

Sve žalbe i reklamacije rešava Priređivač. U slučaju osnovanih žalbi Priređivač se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavesti učesnike nagradne igre.

Član 17.

Obavezujuća pravila

Svi učesnici su saglasni i obavezani pravilima nagradne igre koja će biti objavljena u dnevnom listu.
Učesnici automatski prihvataju ova pravila samim učestvovanjem u nagradnoj igri.

Član 18.

Nadležnost u slučaju spora

U slučaju spora između Priređivača i učesnika odnosno dobitnika nagradne igre, nadležan je sud u Beogradu.

Član 19.

Objavljivanja pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre, biće objavljena 8 dana pre otpočinjanja nagradne igre, u dnevnom listu „Danas" kao sredstvu javnog informisanja koje se distribuira na području cele Republike Srbije, kao i na internet stranici priređivača nagradnaigra.cockta.rs.

Kratak izvod iz pravila nagradne igre biće objavljen na promotivnom materijalu koji će biti postavljen na prodajnim mestima sa kojima Priređivač ima poslovnu saradnju.

Pravila nagradne igre biće deponovana kod Priređivača.
Svako ko ima pravni interes može da traži kopiju pravila nagradne igre o svom trošku.

Priređivač će u roku od 30 dana po okončanju nagradne igre obavestiti Ministarstvo finansija Uprava za igare na sreću o rezultatima nagradne igre.

Član 20.

Stupanje na snagu

Ova pravila stupaju na snagu danom njihovog donošenja, a prema trećim licima danom javnog objavljivanja u dnevnim novinama, a nakon dobijanja saglasnosti ministra finansija.

Za priređivača „ Atlantic Brands"

Dragomir Kostić, direktor