Pravila i uslovi korišćenja veb lokacije Cockta

Autorska prava

Veb lokacija Cockta, koja je na svetskoj komunikacionoj mreži dostupna na domenu www.cockta.eu, vlasništvo je preduzeća Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija (u nastavku: Atlantic Droga Kolinska). Sve informacije i grafički sadržaji na veb lokaciji podležu zaštiti autorskih prava i drugih oblika zaštite intelektualne svojine.

Smeju da se reprodukuju isključivo za lične i nekomercijalne potrebe, pri čemu se moraju zadržati i sva navedena upozorenja o autorskim i drugim pravima. Na svakoj reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) kao izvor mora da bude navedena Atlantic Droga Kolinska (znak © Atlantic Droga Kolinska d.o.o. Sva prava zadržana).

Ograničenje odgovornosti

Ova veb lokacija napravljena je da bi omogućila opšte i detaljnije informisanje o Cockta proizvodima, istoriji robne marke i eventualnim nagradnim igrama. Atlantic Droga Kolinska ne preuzima nikakvu odgovornost za (ne)funkcionisanje veb lokacije, za (ne)istinitost podataka koje prosleđuju korisnici ili za nefunkcionisanje internet usluge koje je posledica pada mreže ugovornih partnera, prekida snabdevanja električnom energijom ili drugih tehničkih smetnji koje bi mogle privremeno da utiču na korišćenje usluge.

Svi sadržaji veb lokacije su informativnog karaktera. Atlantic Droga Kolinska ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost i potpunost objavljenih podataka, niti za bilo kakvu štetu koja bi mogla da bude naneta korisniku veb lokacije kao posledica korišćenja informacija na veb lokaciji. Zadržavamo pravo da korisnike uputimo na druge stranice na svetskoj komunikacionoj mreži i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za njihovu sadržinu.

Održavanjem sadržajâ veb lokacije nastojaćemo da obezbedimo tačnost i ažurnost podataka, ali ne garantujemo i ne preuzimamo odgovornost za njihovu tačnost i celovitost. Svi korisnici koriste objavljenu sadržinu na svoju odgovornost. Zadržavamo pravo da izmenimo, dodamo ili izbrišemo veb stranice (u potpunosti ili delimično) bez prethodnog upozorenja i ne preuzimamo odgovornost za bilo kakve posledice takvih promena.

Zaštita privatnosti

Atlantic Droga Kolinska se obavezuje da će zaštititi privatnost korisnikâ veb lokacije. Na veb lokaciji Cockta ne prikupljaju se podaci o ličnosti korisnikâ. Prikupljaju se samo podaci za potrebe veb analitike.

Za veb analitiku koristimo alatku Google Analytics koju je napravilo privredno društvo Google, Inc. („Google") i čija je svrha praćenje i analiza posećenosti ove veb lokacije. Google Analytics koristi tzv. kolačiće koji su u vidu tekstualnih datoteka preneti na vaš računar i koji veb lokaciji omogućavaju analizu njene upotrebe. Informacije o načinu na koji koristite ovu veb lokaciju biće zajedno sa vašom IP adresom prenete na servere privrednog društva Google u Sjedinjenim Američkim Državama gde će se i čuvati.

Google će ove informacije koristiti u svrhu ocenjivanja upotrebe veb lokacije, pripreme izveštajâ o aktivnostima na veb lokaciji za vlasnike veb lokacije i za obezbeđivanje ostalih usluga u vezi sa aktivnostima na veb lokaciji i upotrebom veba. Google ove informacije može da prosledi i trećim licima, kada se to zahteva u skladu sa zakonom, odnosno kada treća lica obrađuju podatke u ime privrednog društva Google. Google neće povezivati vašu IP adresu sa nijednim drugim podacima koje poseduje. Korišćenje kolačića možete da izbegnete pomoću posebnih podešavanja u vašem veb pregledaču, ali nije isključeno da takva podešavanja onemogućavaju pravilno i nesmetano funkcionisanje veb lokacije. Korišćenjem/posećivanjem ove veb lokacije izjavljujete da ste saglasni da se podaci o načinu na koji koristite veb lokaciju prikupljaju i obrađuju na prethodno opisan način.

Pošto na veb lokaciji postoje određene veze ka drugim veb lokacijama koje sa privrednim društvom Atlantic Droga Kolinska ni na koji način nisu povezane, Atlantic Droga Kolinska ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na ovim veb lokacijama.

Detaljnije informacije o kolačićima

Kada korisnik pretražuje veb-lokaciju, pretražuje je anonimno, što je u skladu sa zaštitom privatnosti i podataka o ličnosti. Podaci o korišćenju veb lokacije ne omogućuju uvid u podatke o ličnosti korisnikâ, a Atlantic Droga Kolinska ih koristi samo u svrhu poboljšanja korišćenja veb lokacije.

Informacije o korišćenju veb lokacije prikupljamo pomoću kolačića. Kolačić je niz znakova koji korisnikov pregledač može trajno da sačuva na njegovom računaru. U njemu se čuvaju podaci i izbori poseta pojedinih veb lokacija. Veb lokacije koriste kolačiće svaki put kada ih korisnik poseti, tako da mogu da sačuvaju njegov jedinstveni identifikator i podatke za potrebe statističke obrade (veb stranice sa kojih je došao na veb lokaciju Cockta, vreme i trajanje posete, posećene stranice na veb lokaciji Cockta i druge podatke koji nisu lične prirode) u zaštićeni kolačić koji se privremeno čuva na njegovom računaru.

Korisnik kolačiće može da briše pomoću određenih podešavanja, da ih isključuje, odnosno da ih uslovno koristi. Pregledači su u osnovi podešeni tako da prihvataju kolačiće, ali i da odbijaju podešavanje kolačića koji ne potiču iz oblasti koja je zapisana u traci adresa.

Korisnik je prilikom prve posete veb lokacije upoznat sa korišćenjem kolačića i pozvan da se saglasi u vezi sa podešavanjem kolačića. Saglasnost podrazumeva lični pristanak korisnika na korišćenje i obradu podataka koji se prikupljaju kolačićima.