Od čega si ti pravila učestvovanja

ČLAN 1.

ORGANIZATOR

Organizator konkursa pod nazivom „Od čega si ti?" je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (u daljem tekstu: Organizator) za proizvod Cockta. Na području Republike Srbije nagradni konkurs sprovodi u ime i za račun Organizatora agencija DROM, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto (u daljem tekstu: Agencija).
Svi učesnici koji pristupe nagradnom konkursu prihvataju ova Pravila, s njima su upoznati i pristupanjem nagradnom konkursu sa njima se slažu u celosti.

ČLAN 2.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje i sprovodi na području Republike Srbije za sve potrošače proizvoda iz čl. 3. ovih Pravila koji ispune uslove za učestvovanje u nagradnom konkursu definisane ovim Pravilima, u periodu 31.3.2023. do 5.5.2023. Konkurs se vrši na način:
1. Prijave traju od 31.03. - 19.04.2023.
2. Objava top 20 finalista na dan 21.04.2023.
3. Posetioci glasaju za onog najboljeg u periodu od 21.04. - 30.04. i biraju pobednika!
4. Objava dobitnika 05.05.2023.
Nagradni konkurs se održava i sprovodi u svrhu:
- izbora pobednika i podelu nagrada u okviru ovog konkursa
- promocije Organizatora i njegovih aktivnosti, proizvoda i ponuda s nizom promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje obaveštenja i drugih informacija o aktivnostima Organizatora (poput informativnih ponuda, promotivnih informacija, novih proizvoda, nagradnih igara, konkursa i drugih marketinških aktivnosti), takođe povremeno sprovođenje opšte anonimne analize i statističke obrade prikupljenih podataka u svrhu daljeg poboljšanja usluga organizatora i Interneta, kao i ostalih oblika informacija (SMS, telefon, adresa prebivališta ... );

ČLAN 3.

ORGANIZACIJA I NAČIN UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU

U nagradnom konkursu može učestvovati svaka punoletna osoba (fizička osoba s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Srbiji,) koja na web stranici pravilno ispuni i pošalje prijavni obrazac.

Prijava se vrši putem web stranice https://cockta.eu/sr/od_cega_si_ti. Potrebno je uneti obvezne lične podatke, koji su potrebni za odabir kandidata i postizanje svrhe zbog koje se konkurs organizuje u skladu s ovim Pravilima (ime i prezime, kontakt broj, adresa e-pošte. Takođe je potrebno uneti odgovarajući opis odnosno objašnjenje na temu: Napiši nam tri vrednosti koje te opisuju, dodaj fotografiju koja najbolje opisuje te vrednosti i opiši nam svoje strasti na koje bi voleo/volela da potrošiš nagradni budžet u pisanom i foto obliku.

Sadržaj koji će, prema mišljenju Organizatora, biti uvredljiv, neprimeren, na drugi način protivzakonit i/ili namenjen reklamiranju proizvoda za koje Organizator smatra da su konkurentni proizvodima robne marke Cockta, biće uklonjen i obrisan, i neće biti uzet u obzir u nagradnom konkursu.

Kupovina proizvoda Cockta nije uslov za učestvovanje u nagradnom konkursu. Učesnik može u bilo kojem trenutku da povuče svoju prijavu sa konkursa do konačnog odabira dobitnika i potpisivanja ugovora (u slučaju da je učesnik izabran na konkursu). Otkazivanje se mora zatražiti pismeno putem e-pošte na e-adresu organizatora [email protected]. U tom slučaju kandidat je isključen iz daljeg učestvovanja u nagradnom konkursu, a njegovi lični i drugi podaci dobijeni putem nagradnog konkursa ne smeju se koristiti i obrađivati u bilo koju svrhu.
U nagradnom konkursu ne mogu učestvovati zaposleni, vlasnici i uprava Organizatora i Agencije, kao ni članovi njihove uže obitelji (bračni partner, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre i s njima zakonski izjednačene osobe), niti druge osobe koje na bilo koji način učestvuju pri organizovanju i sprovođenju ovog nagradnog konkursa.

ČLAN 4.

Sve ispravno poslate prijave kandidata putem web stranice https://cockta.eu/sr/od_cega_si_ti unose se u središnju bazu podataka prijava kandidata.

ČLAN 5.

Pravila nagradnog konkursa biće objavljena na web stranici Cockte https://cockta.eu/sr/od_cega_si_ti

ČLAN 6.

BROJ PRIJAVA

Svakom učesniku je dozvoljeno da učestvuje u nagradnom konkursu sa samo jednom prijavom. U slučaju da kandidat prijavu podnosi više puta, to će se smatrati jednom prijavom. Višestruki unos podataka u prijavni obrazac ne povećava mogućnost odabira kandidata, a pri odabiru se uzima u obzir samo prva prijava.

ČLAN 7.

NAGRADNI FOND

Pobednik dobije nagradu koja je definisana u nagradnom fondu.

Fond nagrada sastoji se od:

BUDŽET U VREDNOSTI OD 100 000 dinara

U skladu s kreativnim rešenjima koja je predstavio odabrani kandidat, Organizator dobitniku dodeljuje nagradni fond u iznosu 100 000 dinara bruto, uz pomoć kog može obavljati određenu aktivnost i razvijati svoju strast.

Nagrada se realizuje na način da dobitnik izabere opremu, a Organizator istu plaća trgovcu kod kog je oprema kupljena. Način i opseg sprovođenja utvrđuju obe strane s preuzimanjem nagrade.

Dobitnik ne sme da pređe vrednost dodeljenog fonda. Ni organizator ni dobitnik ne mogu na bilo koji način finansijski uvećati ili nadograditi dodeljenu nagradu, stoga nije dozvoljena nikakva doplata dobitnika.
U slučaju da je iznos izabrane opreme pobednika manji, Organizator ne refundira razliku do konačnog iznosa.

Dobitnik ne može tražiti novčanu protivvrednost nagrade, niti je može preneti na drugu osobu.

Organizator ne odgovara ukoliko sprovođenje nije izvodljivo, a Organizator i dobitnik učiniće sve što je u njihovoj moći da u tim slučajevima, nađu alternativu s namerom podele nagrade.

ČLAN 8.

IZBOR KANDIDATA

U nagradnom konkursu Organizator će odabrati dvadeset (20) finalista i podeliti jednu nagradu za jednog (1) dobitnika.

Izbor kandidata odvijaće se u dve faze:

1. Odabir 20 finalista. Odabir će se vršiti između svih kandidata koji se na web stranici https://cockta.eu/sr/od_cega_si_ti prijave od 31.3.2023. do 19.4.2023. do ponoći. Odabir finalista objaviće se na web stranici 21. 4. 2023. Odabir finalista među pristiglim prijavama vršiće komisija koju čine tri predstavnika Organizatora i Agencije.

2. Od 21.4.2023. do 30.4.2023. na web stranici https://cockta.eu/sr/od_cega_si_ti odvijaće se glasanje. Posetioci web stranice moći će da daju glas za svog kandidata. Jedan (1) kandidat s najvećim brojem glasova dobitnik je nagrade. Dobitnik po broju glasova odabraće se i objaviti na web stranici 5. 5. 2023. godine.

Posetioci web stranice za kandidate smeju glasati nekoliko puta, ali ne više od 5 puta dnevno.

KRITERIJUMI ZA ODABIR DVADESET (20) FINALISTA

Odabir 20 finalista će izvršiti komisija sastavljena od tri (3) predstavnika Organizatora i Agencije. Na temelju prijavljenih materijala (opis i fotografije), komisija će proceniti usklađenost sa sadržajem i vrednostima marke Cockta, kao i sadržaj i njegov vizuelni kvalitet. Komisija će u ocenjivanju uzeti u obzir sledeće kriterijume:

1. Originalnost sadržaja
2. Kreativnost i vizuelna privlačnost
3. Kvalitet i jasno komuniciranje
4. Pažnja usmerena na detalje
5. Moć nadahnuća
6. Faktor originalnosti i iznenađenja
7. Poruka koja se šalje

ČLAN 9.

O izboru dvadeset (20) finalista vodi se zapisnik koji mora da sadrži: mesto i vreme izbora, imena, prezimena i adrese prisutnih članova komisije i odabranih kandidata (ime, prezime). O rezultatima glasanja vodi se zapisnik i na temelju njega bira konačni (1) dobitnik, i isti mora sadržati: mesto i vreme izbora, imena, prezimena i adrese prisutnih članova komisije i odabranog dobitnika (ime prezime).

ČLAN 10.

IZBOR FINALISTA I KONAČNIH DOBITNIKA

Imena 20 finalista biće objavljena 21. 4. 2023. na web stranici https://cockta.eu/sr/od_cega_si_ti

Ime konačnog dobitnika biće objavljeno 5.5. 2023. na web stranici https://cockta.eu/sr/od_cega_si_ti. Dobitnik će o nagradi biti obavešten putem email adrese najkasnije 8 dana po zaključenom odabiru od strane Organizatora.

Svi učesnici nagradnog konkursa učestvovanjem u konkursu izričito se slažu sa objavljivanjem njihovih ličnih podataka (ime, prezime) na web stranici https://cockta.eu/sr/od_cega_si_ti

ČLAN 11.

NAGRADE

Dobitnik nagrade - budžet u vrednosti 100.000 RSD za kupovinu opreme, koji je ispunio uslove iz ovih Pravila, biće pozvan na preuzimanje nagrade sa Organizatorom najkasnije osam (8) dana nakon objave dobitnika na web stranici, kada će se precizno definisati opseg, način i uslovi korišćenja nagrade.

Dobitnik mora da dostavi Organizatoru sve potrebne podatke za dodelu nagrade (adresa prebivališta koja mora biti na teritoriji Republike Srbije) u roku od 7 dana od primanja obaveštenja o prihvatljivosti koje je poslao Organizator. U suprotnom, smatra se da se kandidat odrekao nagrade.

Ako su Organizatoru potrebne neke dodatne informacije zbog nagrade, kandidat ih mora dostaviti u roku od 5 radnih dana od dana primanja poziva za dostavu podataka, u suprotnom Organizator ima pravo da ne dodeli nagradu tom kandidatu.

U slučaju da kandidat ne preuzme nagradu ni nakon naknadnog roka, gubi pravo na nju i u njemu definisane nagrade.

Agencija ili Organizator mogu isključiti pojedinog kandidata iz izbora i zahtevati povraćaj već dodeljene nagrade. Takođe, Agencija ili Organizator mogu da odluče da ne dodele nagradu ako opravdano utvrde da se kandidat nije pridržavao Pravila konkursa ili je na bilo koji način prekršio bilo koje pravilo o konkurenciji ili odredbu merodavnog zakona.

ČLAN 12.

AUTORSKA PRAVA

Svaki kandidat koji pošalje svoju prijavu Organizatoru u skladu s ovim Pravilima uz dostavljenu kratku priču u pisanom i foto obliku u skladu sa Članom 3 ovih Pravila, time učestvuje u nagradnom konkursu i garantuje da je prijavljeni pisani ili foto materijal njegovo autorsko pravo i prenosi sva materijalna autorska prava Organizatoru bez vremenskih i teritorijalnih ograničenja. U slučaju da učesnik u foto materijalu uključuje i druge osobe, učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu, obavezan je da dobije i prethodni pristanak prikazanih osoba ili zakonskog zastupnika u slučaju maloletne osobe, da pruža i koristi foto materijal u svrhu konkursa i promotivne svrhe Organizatora.

ČLAN 13.

PRESTANAK OBVEZA

Potpisivanjem ugovora o saradnji, prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitniku. Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost niti troškove koji bi proizašli dobitniku uručenjem ili nakon uručenja nagrade.

Organizator zadržava pravo u bilo kom trenutku da poništi prijavu učesnika u sledećim slučajevima:
- prijave učesnika za koje se utvrdi da nisu ispunili sve korake potrebne za kvalifikaciju za nagradni konkurs,
- prijavljeni sadržaj nije delo učesnika koji ga prijavljuje. U slučaju sumnje, učesnik je dužan da odgovori u roku od 24 sata na upit Organizatora i pruži relevantan dokaz,
- prijave učesnika koji koriste lažne podatke ili lažne profile,
- prijave učesnika čiji su sadržaji uvredljivi ili na drugi način neprimereni.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ili troškove koje je kandidat imao nakon potpisivanja ili tokom perioda važenja ugovora o saradnji ili koji su nastali kao rezultat radnji Agencije ili trećih strana koje organizuju i sprovode svoje obaveze u vezi sa nagradnim konkursom.

ČLAN 14.

PREKID NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći. Učesnici će o prekidu nagradnog konkursa biti obavešteni putem elektronskih ili drugih javnih medija.

ČLAN 15.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA; PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Učestvovanjem u nagradnom konkursu, učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u pisanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove lične podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i druge podatke koje mu učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog konkursa, kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradni konkurs. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.

Organizator, kao voditelj spiska ličnih podataka učesnika i dobitnika nagradnog konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje spisak prikupljenih ličnih podataka učesnika nagradnog konkursa i dobitnika nagrada isključivo u svrhu sprovođenja nagradnog konkursa i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovaj nagradni konkurs organizovan, skladno ovim Pravilima.

Dobitnik se slaže da se njegovi lični podaci mogu koristiti za anonimne (nepersonalizirane) analize i statistiku dostavljenih podataka.

Prilikom prijave na nagradni konkurs, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje datih obaveznih ličnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatsku obradu ličnih podataka i personalizovani pristup učesniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), i da će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene druge svrhe.

Datu dozvolu učesnik može u bilo kom trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu
[email protected].

Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno da obavesti Organizatora o njihovoj promeni.

Učesnik ima pravo da u bilo kom trenutku zatraži informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator, takođe može da uloži i prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe spoljašnjeg marketinga.

Za ostvarenje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputu na dostavljenim promotivnim materijalima.

Dobitnik je svestan i izričito se slaže da Organizator može poveriti pojedinačne zadatke u vezi s obradom stečenih ličnih podataka ugovornom obrađivaču podataka, a to je DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto.
Ugovorni obrađivač podataka može obrađivati lične podatke samo u okviru odobrenja ili naloga primljenog od Kompanije, u skladu s važećim zakonodavstvom i u određene svrhe. Lični podaci upotrebljavaće će se i čuvati sve dok ih dobitnici ne opozovu u skladu s Pravilima, ako zakonom nije drugačije određeno. Kandidati mogu u bilo kom trenutku zatražiti brisanje ili prestanak korišćenja svojih ličnih podataka u određenu svrhu. Ako podnesu takav zahtev tokom trajanja nagradnog konkursa do objave konačnog odabira i ako se tiče upotrebe njihovih ličnih podataka u svrhe nagradnog konkursa, oni prestaju učestvovati u konkursu. Učesnik je informisan i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade ličnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje lične podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primerene sigurnosne standarde koji garantuju visoki nivo zaštite ličnih podataka. Svi lični podaci biće zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno skladno važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka. Ostale pojedinosti o obradi i zaštiti ličnih podataka i ostvarivanju vaših prava mogu se naći u pravilima o privatnosti i pravilima o kolačićima objavljenim na web stranici https://cockta.eu/sr/od_cega_si_ti.

Organizator će diskvalifikovati kandidata ako utvrdi da je dostavio lažne, netačne ili tuđe lične podatke ili ako utvrdi da je kandidat maloletan i ako sumnja da je zloupotrebio nagradni konkurs. Kandidat koji učestvuje u nagradnom konkursu prihvata sva prava i obveze definisane Pravilima i potvrđuje da je svestan svrhe upotrebe svojih ličnih podataka i postupanja s njima.

ČLAN 16.

POREZNE OBVEZE

Prema Zakonu o porezu na dohodak, svaki dobitnik koji primi nagradu je poreski obveznik, a bruto vrednost nagrade uračunava se u poresku osnovicu dobitnika. Organizator će obračunati i platiti akontaciju poreza na dohodak skladno važećim propisima od nagrada čija bruto vrednost premašuje vrednost utvrđenu zakonom za plaćanje poreza na dohodak (16.666,00 rsd.). Organizator će obračunati akontaciju poreza na dohodak i odbiti porezni odbitak istovremeno s izračunom ostalih dohotka u skladu s važećim propisima.

Sve ostale poreske obaveze ili poreski dodaci na dohodak skladno godišnjoj odluci o porezu na dohodak naplaćuju se dobitnicima. Organizator može zatražiti poreski broj u slučaju da je kandidat izabran na nagradnom konkursu. Ako primalac nagrade ne dostavi potrebne podatke, organizator nagrade ih neće dodeliti.

ČLAN 17.

DOKUMENTACIJA

Dokumentaciju u vezi s konkursom čuva Organizator, u zavisnosti o nameni pohrane, i to:
- dokumentacija vezana uz organizaciju i proveru konkursa i ova Pravila čuvaju se u prostorijama Organizatora pet (5) godina;
- dokumentacija koja se odnosi na odabrane finaliste i konačne dobitnike (obavesti o ličnim podacima, porezna dokumentacija) vodi se u skladu s važećim poreskim i računovodstvenim propisima.
Nakon isteka gore navedenih rokova, Organizator ili Agencija uništiće dokumentaciju u skladu sa svojim internim aktima.

ČLAN 18.

ZAVRŠNE ODREDBE

Učesnik koji učestvuje u nagradnom konkursu prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. Organizator nije odgovoran za kasne, nepotpune ili na drugi način neprikladne prijave na konkurs. Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz konkurs i pravila vezana uz njega konačna je i odnosi se na sve kandidate. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, smatraće se da su ova Pravila primarna u odnosu na druge publikacije, bilo u pisanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku.
Autentično tumačenje ovih Pravila isključivo je u domenu Organizatora.

Organizator konkursa zadržava pravo izmene ovih Pravila ako to zahtevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. Organizator će obavestiti zainteresovane strane o svim mogućim izmenama ovih Pravila objavljivanjem na web stranici https://cockta.eu/sr/od_cega_si_ti.

Sve osobe povezane sa konkursom (npr. Organizator, Agencija, kandidati...) slažu se da će se sporovi proistekli iz ovog konkursa rešavati sporazumno, u protivnom je nadležan osnovni sud u Ljubljani za odlučivanje o slučaju.

Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja.

Ljubljana, 30.03.2023.