Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri “Tvoja Tekma”

Prosimo, preberite spodaj navedene splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Določajo način sodelovanja in uporabe vaših osebnih podatkov, zato je toliko bolj pomembno, da spodnje določbe natančno preberete.

1. Organizator

Sodelovanje v nagradni igri "Tvoja Tekma" (v nadaljevanju sodelovanje v nagradni igri) poteka v organizaciji podjetja Droga Kolinska d.d., članica skupine Atlantic Grupa, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, soorganizator pa podjetje Mediodrom d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju organizatorja).

2. Posredovanje podatkov

Sodelovanje v nagradni igri ni na nikakršen način povezano s podjetjem Facebook Ireland, Ltd. Podatki in informacije, ki jih zahteva organizator, ne bodo posredovani podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsa vprašanja v zvezi s sodelovanjem se obrnite na naslov [email protected].

3. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja.

4. Namen

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Cockta, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

5. Trajanje

Nagradna igra poteka na Facebook strani Cockta od 19.10 in traja do 21. 10. do 23:59. Organizator si pridržuje pravico, da nagradno igro premakne na drug dan v tednu.

6. Sodelujoči

V nagradni igri lahko sodelujejo tisti uporabniki Facebooka, ki se strinjajo s temi splošnimi pogoji sodelovanja in so starejši od 18 let. Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe in profili sodelujočih v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil. Kot razumni razlogi za sum, da gre za lažni profil, štejejo zlasti profili brez profilne slike ali z majhnim številom prijateljev ali v kolikor na zasebno sporočilo organizatorja njihov lastnik ne odgovori v roku 24 ur. Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov [email protected]. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nagradne igre, njegovi podatki pa izbrišejo.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

7. Potek nagradne igre

Sodelujoči na Facebooku sodelujejo na način, da v času trajanja nagradne igre pod objavo organizatorja na Facebook strani Cockta v komentar po navodilih zapišejo odgovor na nagradno vprašanje.

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja naključno izžrebala dva nagrajenca, ki bosta po navodilih zapisala odgovor na vprašanje pod nagradno objavo na Facebooku. Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, podpišejo s strani vseh članov komisije in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja.

8. Nagrade

Organizator bo v okviru te nagradne igre podelil:
- 2x 2 vstopnici za košarkarsko tekmo Cedevita Olimpija vs. Nanterre 92, ki bo na sporedu 23. 10. v 20:30 v Areni Stožice v Ljubljani.
- 2x 2 vstopnici za košarkarsko tekmo Cedevita Olimpija vs. Partizan, ki bo na sporedu 26. 10. v 18:00 v Areni Stožice v Ljubljani.

Vrednost posamezne nagrade (2 vstopnici) je 24 EUR z DDV. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

9. Nagrajenci in prevzem nagrad

Nagrajenec v Facebook objavi bo o nagradi obveščen preko zasebnega sporočila na Facebooku, prav tako bo objavljen v komentarju pod nagradno objavo na Facebook strani Cockta. Nagrajenec zase izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka ali uporabniškega imena na Instagramu na spletni strani www.cockta.eu, v e-poštnih sporočilih organizatorja, ki bodo namenjena obveščanju javnosti o rezultatih nagradne igre, prav tako dovoljuje objavo svojega imena in priimka na časovnici Facebook strani Cockta, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine. V kolikor se nagrajenec v enem dnevu od prejetja sporočila o prejeti nagradi ne bo odzval in organizatorju ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov, ima organizator pravico, da nagrado podeli drugemu sodelujočemu ali nagrade ne podeli. Nagrajenec mora nagrado prevzeti na blagajni na dan tekme z osebnim dokumentom. V kolikor nagrajenec ne prevzame nagrade, velja, da nagrade nima namena prevzeti.

10. Obdavčitev nagrade

Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.

11. Škoda in višja sila

Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko Facebook strani Cockta in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

12. Varovanje osebnih podatkov

Vodenje, nadzor in upravljanje zbirke osebnih podatkov sodelujočih ter posredovanje podatkov tretjim natančneje določa Pravilnik o VOP družbe Atlantic Grupa d.d.. in Katalog osebnih podatkov, ki jih upravlja organizator Atlantic Grupa d.d.. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje osebne podatke za namene:

• izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
• objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;
• obveščanja nagrajencev o prejemu nagrade in podelitve nagrad.

Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljalec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih naslovov prejemnikov obvestil organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov [email protected] oz. se samostojno odjavi s pomočjo povezave, ki je na voljo v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga prejemnikom iz svoje elektronske baze pošilja organizator.

13. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

14. Objava pravil

Ti splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na spletni strani www.cockta.eu.

Datum objave: 19. 10. 2019