Pravila nagradne igre "BODI V SVOJEM FILMU VSAK DAN"

1.člen

ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre z nazivom "BODI V SVOJEM FILMU VSAK DAN" je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 v sodelovanju z Atlantic Trade d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 1786164 (v nadaljevanju skupaj Družba oziroma Organizator) za blagovno znamko Cockta. Na ozemlju Republike Slovenije nagradno igro v imenu in za račun Organizatorja izvajata agencija MPG plus agencija za marketing d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija MPG) in agencija spletna POSTAJA d.o.o., Beograjska ulica 4 – BTC, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija SP).

Vsi udeleženci, ki sodelujejo v nagradni igri, sprejemajo ta Pravila, so z njimi seznanjeni in se s pristopom k nagradni igri z njimi popolnoma strinjajo.

2. člen

TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradna igra je organizirana in se izvaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije za vse potrošnike izdelkov iz 3.čl. teh Pravil, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, opredeljene s temi Pravili, v obdobju od 01.10.2022 do 30.11.2022.

Nagradna igra je organizirana in se izvaja z namenom:

- promocije Organizatorja in njegovih dejavnosti, izdelkov in ponudb s številnimi promocijskimi in marketinškimi vsebinami in dejavnostmi, vključno s pošiljanjem novic in drugih informacij o aktualnostih Organizatorja (kot so informativne ponudbe, obvestila o promocijah, novi izdelki, nagradne igre, natečaji in druge marketinške aktivnosti), ter občasno izvedbo splošne nepersonalizirane (anonimne) analize in statistične obdelave zbranih podatkov z namenom nadaljnjega izboljšanja storitev organizatorja, njegovih spletnih strani, ter drugih oblik informiranja (SMS, telefonsko, na naslov prebivališča ...);

- promocije in postavitve izdelkov Cockta na prodajnih mestih.

3. člen

IZDELKI IN PAKIRANJA, KI SODELUJO V NAGRADNI IGRI

V nagradno igro so vključeni izdelki "Cockta original" v embalaži 0,33 l, 0,5 l in 1,5 l, izdelki "Cockta free" v embalaži 0,33 l, 0,5 l in 1,5 l ter izdelki "Cockta blondie" v embalaži 0,5 l in 1,5 l.

4. člen

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri sme sodelovati vsak polnoletni potrošnik (fizična oseba), s stalnim ali prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji), ki v času trajanja nagradne igre pristopi k sodelovanju na enega izmed spodnjih načinov (v nadaljevanju udeleženec).

I. Z nakupom:

V kateri koli trgovini v Republiki Sloveniji kupi vsaj en izdelek Cockta iz 3.čl. teh Pravil in pošlje številko računa preko obrazca objavljenega na spletni strani nagradnaigra.cockta.eu.

Udeleženec na spletni strani nagradnaigra.cockta.eu izpolni spletni obrazec, kjer vnese ševilko računa, obvezne osebne podatke, potrebne za izvedbo nagradne igre in doseganje namena, za katerega je igra organizirana skladno s temi Pravili (ime in priimek, kontaktna telefonska številka, e-mail naslov), ter odda soglasje za strinjanje s pravili nagradne igre in obveščanje (zadnje je neobvezno).

Vsak udeleženec sme v nagradni igri sodelovati z neomejenim številom prijav, vsakič z drugo številko računa. Posamezni račun sme biti uporabljen samo enkrat in se upošteva kot ena prijava v nagradno igro. V primeru, da kodo z isto številko ponovno pošlje ista ali druga oseba bo ta prijava razglašena za neveljavno. Ne glede na navedeno je vsak udeleženc upravičen le do ene nagrade.

Udeleženec mora račun s katerim sodeluje v nagradni igri hraniti do zaključka nagradne igre in podelitve nagrad. V primeru, če je oseba izžrebana, bo za prevzem nagrade potrebna predložitev računa na podlagi katerega je bila izžrebana.

V nagradno igro bodo uvrščene izključno popolne prijave preko spletnega obrazca, ki bodo vsebovale vse zahtevane informacije in podatke, v primeru da bo izžrebana prijava, za katero Organizator ugotorvi da je nepopolna bo takšna prijava diskvalificirana in takšnemu izžrebancu nagrada ne bo podeljena.

II. Brez nakupa:

Nakup izdelkov Cockta ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Sodelovanje v nagradni igri je možno tudi brez nakupa, in sicer tako, da udeleženec napiše kratko zgodbo v obsegu od 100 do 300 besed na temo „Vsak dan v svojem filmu" (v nadaljevanju zgodba), pod zgodbo navede svoje kontaktne podatke (ime in priimek, kontaktna telefonska številka), ter zapiše še naslednje: DA strinjam se s Pravili nagradne igre in DA strinjam se z obdelavo svojih osebnih podatkov, v skladu z varstvom osebnih podatkov opredeljenih v teh Pravilih ter vse skupaj pošlje e-mail na naslov: [email protected]. Za pravilno oddano prijavo bo udeleženec prejel povratno sporočilo s strani [email protected], s potrdivijo da je prijava uspešno oddana in bo uvršena v žrebanje po razporedu določenem v 8. členu teh Pravil.

Vsak posameznik sme v času trajanja te nagradne igre sodelovati z več različnimi zgodbami, vendar se morajo te zgodbe v vsaj 80% besedila razlikovati od že prejetih tekstov istega sodelujočega. V nasprotnem primeru bodo te zgodbe diskvalificirane.

Če poslana zgodba nima dovolj besed, ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi niso navedeni kontaktni podatki, ni podano stranjanje s temi Pravili in obdelavo osebnih podatkov, ali če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, Organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno in ne bo upoštevana pri žrebanju. O tem bo udeleženec s strani [email protected] tudi obveščen.

Vsi, ki želijo sodelovati v nagradni igri brez nakupa izdelka, morajo samostojno oblikovati zahtevano zgodbo za sodelovanje in biti edini avtorji zgodbe. Posamezno zgodbo sme udeleženec uporabiti samo enkrat. Družba ima pravico od udeleženca zahtevati izjavo o avtorstvu in izključiti tiste zgodbe, za katera avtorstvo ni izkazano. Vsebina, ki bo po mnenju organizatorja ali Družbe žaljiva, neprimerna ali drugače nezakonita, bo odstranjena in izbrisana in ne bo upoštevana pri žrebanju.

Udeleženec lahko kadar koli do konca nagradne igre in žrebanja prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic je potrebno zahtevati v pisni obliki po elektronski pošti na e-mail naslov Organizatorja [email protected]. V tem primeru se udeleženec izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, njegovih osebnih in drugih podatkov, pridobljenih v nagradni igri, pa ni dovoljeno uporabljati in obdelovati za noben namen.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni, lastniki in vodstvo Družbe in njenih povezanih podjetij ter člani njihovih ožjih družin (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci, bratje, sestre in pravno izenačene osebe), Agencije MPG in Agencije SP oziroma druge osebe, ki kakor koli sodelujejo pri organizaciji in izvedbi te nagradne igre..

5. člen

Vse pravilno poslane prijave preko spletne strani nagradnaigra.cockta.eu in pravilno poslane prijave za sodelovanje brez nakupa iz 4. čl. so vnešene v centralno bazo prijav udeležencev..

6. člen

Pravila nagradne igre bodo objavljena na Facebook strani https://www.facebook.com/Cockta/, na spletnih straneh Cockte https://cockta.eu/ in na spletni strani nagradnaigra.cockta.eu.

7. člen

NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad sestavljajo:

• 61 x Samsung HW-B550/EN soundbar, pri čemer je vrednost posamezne nagrade 192,00 EUR z DDV
• 61 x Cockta aparat za kokice, pri čemer je vrednost posamezne nagrade 28,67 EUR z DDV

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 13.460,87 EUR.

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve in jih ni mogoče prenesti na druge osebe.

Slike nagrad na promocijskem gradivu in na spletni strani so simbolične.

8. člen

ŽREBANJE NAGRAJENCEV

V nagradni igri bo skupno 61 nagradnih žrebanj, v okviru katerih bo 61 nagrajencev, prejelo Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparat za kokice.

Žrebanje bo potekalo v skladu z razporedom, opredeljenem v nadaljevanju.

V vsakem od teh posameznih žrebanj sodelujejo vse pravilno oddane prijave od začetka nagradne igre oddane:
- preko spletne strani nagradnaigra.cockta.eu do 23:59:59 ure, dan pred dnevom žrebanja in
- vse pravilno oddane prijave sodelujočih, ki v nagradni igri sodelujejo brez nakupa, bodo vključene v žrebanje naslednji delovni dan po prejemu zgodbe (primera: prijava z zgodbo oddana 1.10.2022 do 23:59:59 ure, bo prvič uvrščena v žrebanje 3.10.2022; prijava z zgodbo oddana 2.10.2022 do 23:59:59 ure, bo prvič uvrščena v žrebanje 3.10.2022).

Žrebanje nagrajencev bo potekalo v prostorih Agencije SP po naslednjem razporedu:

61 x Samsung HW-B550/EN soundbar
61 x Cockta aparat za kokice
2.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
3.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
4.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
5.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
6.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
7.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
8.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
9.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
10.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
11.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
12.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
13.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
14.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
15.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
16.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
17.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
18.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
19.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
20.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
21.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
22.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
23.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
24.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
25.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
26.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
27.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
28.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
29.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
30.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
31.10.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
1.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
2.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
3.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
4.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
5.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
6.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
7.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
8.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
9.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
10.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
11.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
12.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
13.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
14.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
15.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
16.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
17.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
18.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
19.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
20.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
21.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
22.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
23.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
24.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
25.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
26.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
27.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
28.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
29.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
30.11.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice
1.12.2022 ob 12:00 uri - skupno bo izžreban 1 prejemnik Samsung HW-B550/EN soundbar in Cockta apparata za kokice

Ena oseba sme osvojiti samo eno od nagrad, v kolikor se bo izkazalo da je izžrebanec nagrado že prejel, se mu nagrada ne podeli in bo izžreban nov nagrajenec.

Nagrajenci bodo izbrani iz centralne baze podatkov, s pomočjo računalniške aplikacije z naključnim izborom. Žrebanja bo nadzorovala tričlanska komisija Agencije SP, o poteku žrebanja pa se bo vodil tudi zapisnik.

Komisija bo preverila, ali je nagrajenec izpolnil vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri skladno s temi Pravili. V primeru, če se ugotovi, da je njegova prijava neveljavna, bo izžreban nov prejemnik nagrade.

9. člen

O žrebanju se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, imena, priimke in naslove prisotnih članov komisije in nagrajencev (ime, priimek in kontaktne podatke ter naziv nagrade posameznega nagrajenca). Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, podpisan zapisnik pa Agencija SP izroči Organizatorju.

10. člen

PREJEMNIKI NAGRAD

Imena nagrajencev bodo objavljena najkasneje v 8 dneh po vsakem žrebanju na spletni strani nagradnaigra.cockta.eu. Prejemniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni tudi pisno po elektronski pošti v 8 dneh po žrebanju.

Vsi udeleženeci v nagradni igri se z udeležbo v nagradni igri, izrecno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek) na spletnem mestu nagradnaigra.cockta.eu.

11. člen.

PREJEM NAGRAD

Nagrajenci, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil, bodo lahko nagrado prevzeli v 30 dneh od datuma prejema pisnega obvestila o prejemu nagrade, s predložitvijo osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta na vpogled in dostavo davčne številke. Po potrebi se z nagrajenci podpiše posebna pogodba ali izjava o prevzemu nagrade. O načinu prevzema nagrade se bosta Agencija MPG in nagrajenec dogovorila po telefonu.

Nagrade so obdavčene v skladu z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence plačal Organizator nagradne igre. Bruto vrednost nagrad je vključena v letno davčno osnovo (tj. pri odmeri dohodnine).

Nagrajenec mora Agenciji MPG posredovati vse potrebne podatke za predajo nagrade (naslov stalnega ali prijavljenega prebivališča, ki mora biti na ozemlju Republike Slovenije) in davčno številko, v 7 dneh po prejemu obvestila o upravičenosti do nagrade, poslanega s strani Agencije MPG. V nasprotnem primeru se šteje, da se je nagrajenec odpovedal nagradi.

Če Agencija MPG od nagrajenca zaradi izročitve nagrade potrebuje še kakršne koli dodatne podatke, jih mora nagrajenec posredovati v 5 delovnih dneh od datuma prejema vabila za predložitev podatkov, sicer ima Organizator nagradne igre pravico, da nagrade temu nagrajencu ne podeli.

Če nagrajenec nagrade ne prevzame v navedenem roku, ga Agencija MPG o tem pisno obvesti in odredi nadaljnji rok 15 dni za prevzem nagrade. V primeru, da nagrajenec niti v naknadnem roku ne prevzame nagrade, izgubi pravico do prejema te nagrade.

Organizator sme posameznega udeleženca izključiti iz nagradne igre in zahtevati vračilo že podeljene nagrade oz. se odloči, da se nagrada ne podeli, če Organizator utemeljeno ugotovi, da udeleženec ni spoštoval Pravil nagradne igre oz. je na kakršen koli način kršil katero koli pravilo nagradne igre ali določila veljavne zakonodaje.

12. člen

PRENEHANJE OBVEZNOSTI

S prevzemom nagrade ali po potrebi s podpisom posebne pogodbe ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveznosti Organizatorja do nagrajenca. Organizator ne krije stroškov zavarovanja ali kakršnih koli drugih stroškov ali zakonskih dajatev, ki so obvezne za nagrajenca pri urejanju morebitnih obveznosti pri pristojnih organih. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti ali stroškov, ki jih je nagrajenec imel po vročitvi nagrade in so nastali kot posledica dejanj Agencije MPG ali tretjih oseb, ki organizirajo in izvajajo svoje obveznosti v zvezi z nagradno igro.

13. člen

PREKINITEV NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru nastanka okoliščin, za katere Organizator ne odgovarja ali zaradi katerih dogodka ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni po elektronskih ali drugih javnih medijih.

14. člen

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV; PRAVICA DO OBJAVE PODATKOV O NAGRAJENCIH

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo in dovoljujejo, da smeta Organizatorja, v kolikor postanejo nagrajenci, brez nadomestila njihove osebne podatke uporabljati in objavljata v tiskanem, zvočnem, slikovnem in video gradivu: ime, priimek, fotografija, video gradivo in druge informacije, ki jih udeleženec/nagrajenec ponudi z namenom javne objave rezultatov nagradne igre, tako ob objavi nagrajenca kot podelitvi nagrade, kot tudi pri objavi reportaž, člankov ali podobnega gradiva v zvezi z nagradno igro. Na zahtevo Organizatorja bo nagrajenec dal svoje soglasje tudi v pisni obliki.

Kot upravljavec zbirke osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev nagradne igre Atlantic Droga Kolinska d.o.o. zbira, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev izključno za izvedbo nagradne igre in promocijske namene v skladu s Pravili.

Nagrajenec se strinja, da se njegovi osebni podatki lahko uporabljajo tudi za anonimne (nepersonalizirane) analize in statistiko dostavljenih podatkov.

Po prijavi v nagradno igro bo lahko udeleženec na posebno zahtevo Atlantic Drogi Kolinski d.o.o. z aktivnim pritrdilnim dejanjem dal soglasje k uporabi zahtevanih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo in profiliranje osebnih podatkov, uporabo podatkov pri povezanih družbah Atlantic Droge Kolinske d.o.o. itd.) in bo, po želji zagotovil tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo za določene in druge namene.

Udeleženec lahko dano privolitev kadar koli prekliče tako, da Atlantic Drogi Kolinski d.o.o. po navadni ali elektronski pošti pošlje zahtevo na naslov oziroma elektronski naslov, naveden na spletni strani nagradnaigra.cockta.eu.

Atlantic Droga Kolinska d.o.o. uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Udeleženec je odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov in je dolžan pravočasno obvestiti Atlantic Drogo Kolinsko d.o.o. o vsaki spremembi teh podatkov.

Udeleženec ima pravico kadar koli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Atlantic Droga Kolinska d.o.o., prav tako ima pravico zahtevati prekinitev njihove obdelave v primerih, ko Organizator obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, zlasti če Atlantic Droga Kolinska d.o.o. osebne podatke uporablja za namene neposrednega trženja.

Za uveljavljanje pravic in obveznosti, povezanih z uporabo osebnih podatkov, lahko udeleženec Atlantic Drogi Kolinski d.o.o. piše na elektronski naslov ali naslov sedeža Atlantic Droge Kolinske d.o.o. oziroma ravna po navodilih v prejetem promocijskem gradivu.

Udeleženec se zaveda in se izrecno strinja, da sme Atlantic Droga Kolinbska d.o.o. posamezne naloge v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenim obdelovalcem podatkov, in sicer Atlantic trade d.o.o., MPG plus agenciji za marketing d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija za namen podelitve nagrad ter obveščanje udeležencev o pomembnih dejstvih nagradne igre in nagrajencev o upravičenosti do nagrad in agenciji spletna POSTAJA d.o.o., Beograjska ulica 4 – BTC, 1000 Ljubljana, Slovenija za namen žrebanja nagrajencev. Posamezni pogodbeni obdelovalec podatkov sme osebne podatke obdelovati le v okviru pooblastila ali naročila, ki ga prejme od Atllantic Droge Kolisnske d.o.o., v skladu z veljavno zakonodajo in z opredeljenimi nameni.

Osebni podatki se uporabljajo in shranjujejo, dokler jih udeleženci ne prekličejo v skladu s Pravili, razen če zakon ne določa drugače.

Udeleženci lahko kadar koli zahtevajo izbris ali prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za določen namen. Če takšno zahtevo vložijo med trajanjem nagradne igre in če gre za uporabo njihovih osebnih podatkov za namene nagradne igre, prenehajo sodelovati v nagradni igri.

Udeleženec je obveščen in se strinja, da Atlantic Droga Kolinska d.o.o. izvaja določene aktivnosti, povezane z obdelavo njegovih osebnih podatkov preko obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki osebne podatke obdeluje v imenu upravljavca baze podatkov). Pri tem bo Atlantic Droga Kolinska d.o.o. podatke prenesla zakonito in izbrala obdelovalca podatkov, ki ustreza predpisanim varnostnim standardom, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

Atlantic Droga Kolinska d.o.o. si bo prizadevala z vsemi razumno koristnimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi zagotoviti, da se osebni podatki udeležencev nagradne igre obdelujejo in uporabljajo na varen način, brez možnosti zlorabe in vdora v sistem, v skladu z veljavno zakonodajo.

Druge podrobnosti v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov ter uveljavljanjem svojih pravic najdete v pravilih zasebnosti in politiki piškotkov, objavljeni na spletni strani https://cockta.eu/pravila_in_pogoji_uporabe/ in https://cockta.eu/piskotki/.

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, ali če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba, in sumi, da je zlorabil nagradno igro.

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema vse pravice in obveznosti, opredeljene v Pravilih, in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi.

15. člen

DAVČNE OBVEZNOSTI

Po Zakonu o dohodnini je vsak nagrajenec, ki bo prejel nagrado, davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa je vključena v davčno osnovo nagrajenca. Organizator bo obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi (po stopnji 25%) od nagrad, katerih bruto vrednost presega vrednost, določeno z zakonom za plačilo dohodnine (42,00 EUR). Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in odtegnil odbitek davka hkrati z izračunom drugih dohodkov v skladu z veljavnimi predpisi.

Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno odločbo o dohodnini bremenijo nagrajence. Organizator lahko zahteva davčno številko v primeru, če je udeleženec izžreban v nagradni igri. Če prejemnik nagrade ne predloži potrebnih podatkov, Organizator nagrade ne bo podelil.

16. člen

DOKUMENTACIJA

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani Družba, odvisno od namena hrambe, in sicer:

- dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre in ta Pravila se hranita v prostorih Družbe pet (5) let;
- dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po izteku zgoraj navedenih rokov Družba dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

17. člen

KONČNE DOLOČBE

Vsak, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil.

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ali kako drugače neprimerne prijave v nagradni igri.

Odločitev Družbe o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in Pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence.

V primeru kakršnega koli spora ali dvoumnosti se ta Pravila štejejo za primarna v zvezi z drugimi objavami, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

Avtentična razlaga teh Pravil je izključno v domeni Družbe.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo Organizator udeležence obvestil z objavo na Facebook strani nagradnaigra.cockta.eu v opombah, kjer so navedena Pravila nagradne igre.

Nagradne igre ne organizira družba Meta Platforms, Inc. in slednja tudi ni odgovorna za kakršne koli zahtevke, ki izhajajo iz te nagradne igre. Meta Platforms, Inc. ne sponzorira ali upravlja nagradne igre, niti je ni posebej odobril ali bil z njo povezan. Vse informacije, ki jih udeleženci posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo Organizatorju oz. naročniku in ne družbi Meta Platforms, Inc..

Vse osebe, povezane z nagradno igro (npr. Organizator, Agencija MPG, Agencija SP, udeleženci,...), se strinjajo, da bodo spore iz te nagradne igre reševale sporazumno, v nasprotnem je za odločanje v zadevi stvarno pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Ta Pravila začnejo veljati z dnem sprejetja.

Ljubljana, 12.09.2022