Pravila nagradne aktivacije "Začni zabavo s Cockta Yo-Yo!"

ORGANIZATOR IN TRAJANJE

Organizator nagradne aktivacije "ZAČNI ZABAVO S COCKTA YO-YO!" je Atlantic Trade, d.o.o., Ljubljana, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI39318338, ki ga zastopa direktorica Irena Petrič (v nadaljevanju Organizator).

Nagradna aktivacija poteka v obdobju od 9.8.2021 s pričetkom ob 00:01h in traja do razdelitve zaloge nagrad, kot je opredeljena na nadaljevanju.

Vsi udeleženci, ki dostopajo do nagradne aktivacije, sprejemajo ta pravila, so z njimi seznanjeni in se v celoti strinjajo z njimi.
Pravila so javno dostopna na spletni strani: https://cockta.eu/

PRAVICA DO SODELOVANJA

V nagradni aktivaciji smejo sodelovati vse fizične osebe, ki s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v navedenem obdobju trajanja aktivacije kupijo ali naročijo vsaj eno pakiranje Cockte Original ali Cockte Free 0,275 ml v izbranih lokalih po Sloveniji.

MEHANIZEM SODELOVANJA

Za sodelovanje v nagradni aktivaciji mora potrošnik v navedenem obdobju nagradne aktivacije kupiti/naročiti vsaj eno pakiranje Cockta Original ali Cockta Free 0,275ml v lokalu. Nagradna aktivacija poteka v izbranih lokalih po Sloveniiji. V vsakem od izbranih lokalov bo 100 srečk, vsaka tretja srečka je dobitna.

Za kupljeno/naročeno Cockto potrošnik od natakarja prejme srečko, ki jo postrga v lokalu. Če je srečka dobitna, prejme potrošnik za nagrado Cockta Yo-Yo. Nagrade se prevzemajo tako, da dobitnik natakarju pokaže dobitno srečko, natakar pa mu izroči nagrado.

NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad sestavljajo:

Naziv nagrade: Cockta Yo-Yo
Skupna zaloga nagrad: 15.000 kosov

Vrednost posamezne nagrade je: 0,53 €

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar, za druge nagrade ali storitve. Slike nagrad na promocijskem gradivu so simbolične.

PREVZEM NAGRAD

Nagrajeni so lahko samo udeleženci, ki so sodelovali v nagradni aktivaciji in so izpolnili pogoje, določene s temi pravili.
Nagrado bo možno prevzeti samo osebno. Nagrade se prevzemajo tako, da dobitnik, dobitno srečko, pokaže natakarju, natakar pa mu izroči nagrado – Cockta Yo-Yo.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli:
- če zmagovalec ne izpolnjuje pogojev za prejem nagrade;
- če se ugotovi, da je udeleženec v nagradni aktivaciji sodeloval v nasprotju s pravili nagradne aktivacije;
- v drugih primerih, ko dodelitev ne bi bila mogoča ali zakonita.

SODELOVANJE V NAGRADNI AKTIVACIJI

Z samim sodelovanjem pri tej aktivaciji se šteje, da je vsak udeleženec prebral ta pravila, jih popolnoma razumel, ter se z njimi strinja.

PRENEHANJE OBVEZNOSTI

V trenutku prevzema nagrade, prenehajo vse obveznosti Organizatorja do nagrajenca.

PREKINITEV NAGRADNE AKTIVACIJE

Nagradna aktivacija se lahko prekine samo v primeru nastanka okoliščin, za katere Organizator ne odgovarja ali zaradi katerih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o prekinitvi nagradne aktivacije obveščeni po elektronskih ali drugih javnih medijih.

KONČNE DOLOČBE

Vsak, ki sodeluje v nagradni aktivaciji, sprejema pravice in obveznosti iz teh pravil.

Organizator ne odgovarja za zapoznela, nepopolna ali kako drugače neprimerna sodelovanja v nagradni aktivaciji.
Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno aktivacijo in pravili, povezanimi z njo, je dokončna in velja za vse udeležence.

 

Ljubljana, 09.08.2020.