Freedom Squad pravila učestvovanja

ČLAN 1.

ORGANIZATOR

Organizator konkursa pod nazivom „ŽIVI ZA SVOJU STVAR!" je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (u daljnjem tekstu: Organizator) za proizvod Cockta. Na teritoriju Republike Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Crne Gore nagradni konkurs sprovodi u ime i za račun Organizatora agencija DROM, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto (u daljem tekstu: Agencija).

Svi učesnici koji pristupe nagradnom konkursu prihvataju ova Pravila, s njima su upoznati i pristupanjem nagradnom konkursu sa njima se slažu u celosti.

ČLAN 2.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje i sprovodi na području Republike Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Crne Gore za sve potrošače proizvoda iz čl. 3. ovih Pravila koji ispune uslove za učestvovanje u nagradnom konkursu definisane ovim Pravilima, u periodu 29.03.2021 do 31.12.2021.

Nagradni konkurs se održava i sprovodi u svrhu:

- izbora kandidata iz Republike Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Crne Gore. Organizator bira ukupno osam (8) dobitnika iz navedenih zemalja, koji će, skladno sklopljenom ugovoru s Organizatorom u 2021. godini učestvovati u promotivnim aktivnostima na digitalnim kanalima i društvenim mrežama organizatora (web stranica, Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, odnosno brenda Cockta, promovisati na sopstvenim kanalima društvenih mreža. Način i obim saradnje i promocije utvrdiće se nakon završetka odabira potpisivanjem ugovora sa svakim od odabranih kandidata.

- promocije Organizatora i njegovih aktivnosti, proizvoda i ponuda s nizom promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje obaveštenja i drugih informacija o aktivnostima Organizatora (poput informativnih ponuda, promotivnih informacija, novih proizvoda, nagradnih igara, konkursa i drugih marketinških aktivnosti), takođe povremeno sprovođenje opšte anonimne analize i statističke obrade prikupljenih podataka u svrhu daljeg poboljšanja usluga organizatora i Interneta, kao i ostalih oblika informacija (SMS, telefon, adresa prebivališta... )

ČLAN 3.

ORGANIZACIJA I NAČIN UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU

U nagradnom konkursu može učestvovati svaka punoletna osoba (fizička osoba s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severni Makedoniji) koji na web stranici pravilno ispuni i pošalje prijavni obrazac.

Prijava se vrši putem web stranice cockta.eu/freedom_squad. Potrebno je uneti obvezne lične podatke, koji su potrebni za odabir kandidata i postizanje svrhe zbog koje se konkurs organizuje u skladu s ovim Pravilima (ime i prezime, kontakt broj, adresa e-pošte, link na javno dostupan Instagram nalog i / ili Facebook nalog i / ili TikTok nalog). Takođe, potrebno je uneti odgovarajući opis odnosno motivacionu prezentaciju u pisanom i / ili video obliku.

Kupovina proizvoda Cockta nije uslov za učestvovanje u nagradnom konkursu. Učesnik može u bilo kojem trenutku da povuče svoju prijavu sa konkursa do konačnog odabira dobitnika i potpisivanja ugovora (u slučaju da je učesnik izabran na konkursu). Otkazivanje se mora zatražiti pismeno putem e-pošte na e-adresu organizatora [email protected]. U tom slučaju kandidat je isključen iz daljeg učestvovanja u nagradnom konkursu, a njegovi lični i drugi podaci dobijeni putem nagradnog konkursa ne smeju se koristiti i obrađivati u bilo koju svrhu. U nagradnom konkursu ne mogu učestvovati zaposleni, vlasnici i uprava Organizatora i njihvoh povezanih društava, kao ni članovi njihove uže porodice (bračni partner, vanbračni partner, roditelji, deca, braća, sestre i s njima i zakonski izjednačene osobe), niti druge osobe koje na bilo koji način učestvuju pri organizovanju i sprovođenju ovog nagradnog konkursa.

ČLAN 4.

Sve ispravno poslate prijave kandidata putem web stranice cockta.eu/freedom_squad unose se u središnju bazu podataka prijava kandidata.

ČLAN 5.

Pravila nagradnog konkursa biće objavljena na web stranicama Cockte cockta.eu i cockta.eu/freedom_squad.

ČLAN 6.

BROJ PRIJAVA

Svakom učesniku je dozvoljeno da učestvuje u nagradnom konkursu sa samo jednom prijavom. U slučaju da kandidat prijavu podnosi više puta, to će se smatrati jednom prijavom. Višestruki unos podataka u prijavni obrazac ne povećava mogućnost odabira kandidata, a pri odabiru se uzima u obzir samo prva prijava.

ČLAN 7.

NAGRADNI FOND

Svaki od odabranih osam pobednika osvaja nagrade koje su definisane u nagradnom fondu.

Fond nagrada sastoji se od:

POTPISIVANJE UGOVORA O SARADNJI I STVARANJU SADRŽAJA ZA BREND COCKTA

Svaki od odabranih kandidata dobija priliku da promoviše sebe, svoj talenat i svoja kreativna rešenja (putem sopstvenog foto ili video sadržaja), a putem Cocktinih digitalnih i društvenih kanala. Način i obim sadržaja koje kandidat stvara i koji će biti objavljeni definisani su ugovorom koji odabrani dobitnik potpisuje s Organizatorom nakon odabira i pre početka saradnje. Saradnja će obuhvatati najmanje pet objava svakog odabranog kandidata na ličnom Instagram profilu mesečno, pet objava Instagram priča na ličnom profilu mesečno i tri TikTokae na ličnom profilu mesečno prema uputima Organizatora i Agencije.

MENTORSTVO

U skladu s talentom i kreativnim rešenjima koja je predstavio odabrani kandidat, Organizator kandidatu dodeljuje mentora. Organizator dogovara sastanak kandidata i mentora, na kojem mentor pomaže kandidatu da razvija svoj talent. Način i opseg sastanka unapred određuju organizator i kandidat.

ISKUSTVO U VREDNOSTI DO 1.500,00 EUR

U skladu s talentom i kreativnim rešenjima koja je predstavio odabrani kandidat, Organizator kandidatu dodeljuje fond u iznosu do 1.500,00 EUR, uz pomoć kojeg kandidat može obavljati određenu aktivnost. Način i opseg sprovođenja, kao i način i opseg komunikacije sprovođenja na digitalnim kanalima kandidata i Organizatora, utvrđuju obe strane potpisivanjem ugovora o saradnji.

ČLAN 8.

IZBOR KANDIDATA

U nagradnom konkursu Organizator će odabrati osam (8) dobitnika.

Izbor kandidata odvijaće se u dve faze:

1. Odabir 20 finalista. Odabir će se vršiti između svih kandidata koji se na web stranici prijave od 29. 3. 2021. do 18. 4. 2021. do ponoći. Odabir finalista biće objavljen se na web stranici 22. 4. 2021. Odabir finalista među pristiglim prijavama će izabrati komisija koju čine predstavnici Organizatora i Agencije.

2. Od 22. 4. 2021. do 29. 4. 2021. na web stranici će se odvijati glasanje. Posetioci web stranice će moći da daju glas za svog kandidata. Osam (8)kandidata s najvećim brojem glasova, će potpisati ugovor s Organizatorom, kako je navedeno u prethodnom članku. Odabir osam kandidata će biti izvršeno i objavljeno na web stranici 3. 5. 2021. godine. Glasanje je omogućeno samo u okviru država regije.

Posetiocima web stranice je dozvoljeno da za kandidate glasaju više puta.

KRITERIJUMI ZA ODABIR DVADESET (20) KANDIDATA

Odabir će izvršiti komisija sastavljena od predstavnika Organizatora i Agencije. Na osnovu prijavljenih materijala (opis i fotografije, slike ili videozapisi na profilima društvenih mreža), komisija će proceniti usklađenost sa sadržajem i vrednostima brenda Cockta, kao i sadržaj i njegov vizualni kvalitet. Komisija će u ocenu uzeti u obzir sledeće kriterijume:

1. Originalnost sadržaja
2. Kreativnost i vizualna privlačnost
3. Kvalitet i jasna komunikacija
4. Pažnja usmerena na detalje
5. Moć nadahnuća
6. Faktor originalnosti i iznenađenja
7. Poruka koja se šalje

ČLAN 9.

O izboru dvadeset (20) finalista vodi se zapisnik koji mora sadržati: mesto i vreme izbora, imena, prezimena i adrese prisutnih članova komisije i odabranih kandidata (ime, prezime). O rezultatima glasanja vodi se zapisnik i na osnovu njega odabir konačnih osam (8) dobitnika, isti mora sadržati: mesto i vreme izbora, imena, prezimena i adrese prisutnih članova komisije i odabranih dobitnika (ime, prezime).

ČLAN 10.

IZBOR FINALISTA I KONAČNIH DOBITNIKA

Imena 20 finalista biće objavljena 22. 4. 2021. na web cockta.eu/freedom_squad.

Imena konačnih 8 dobitnika biće objavljena 3. 5. 2021. na web stranici cockta.eu/freedom_squad. Odabrani kandidati će o finalnom izboru biti obavešteni putem email-a ili putem privatne poruke na Facebook-u ili Instagram-u najkasnije 8 dana po zaključenom odabiru.
Svi učesnici nagradnog konkursa učestvovanjem u konkursu izričito se slažu s objavljivanjem njihovih ličnih podataka (ime, prezime) na web stranici cockta.eu/freedom_squad.

ČLAN 11.

POTPISIVANJE UGOVORA S DOBITNICIMA

Dobitnici nagrada, koji su ispunili uslove iz ovih Pravila, biće pozvani na potpisivanje ugovora o učestvovanju s Organizatorom najkasnije osam (8) dana nakon objave dobitnika na web stranici, kada će se precizno definsati opseg, način i uslovi učestvovanja. Nagrade koje su deo potpisanog ugovora oporezuju se u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak. Akontaciju poreza na dohodak kandidatu će platiti Organizator konkursa. Bruto vrednost nagrada uključena je u godišnju poresku osnovicu (u prceni poreza na dohodak).

Dobitnik mora dostaviti Agenciji sve potrebne podatke za dodelu nagrade (adresa prebivališta koja mora biti na teritoriju Republike Hrvatska, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije ili Crne Gore) u roku od 7 dana od prijema obaveštenja o prihvatljivosti koju je poslala Agencija. U suprotnom, smatraće se da se kandidat odrekao nagrade.

Ukoliko su Agenciji potrebne dodatne informacije u vezi nagrade, kandidat ih mora dostaviti u roku od 5 radnih dana od dana prijema poziva za dostavu podataka, u suprotnom Organizator ima pravo da ne dodeli nagradu tom kandidatu. Ako kandidat ne potpiše ugovor o saradnji u navedenom roku, Agencija ili Organizator će ga pismeno obavestiti i predložiti duži period od 15 dana za potpisivanje ugovora. U slučaju da kandidat ne potpiše ugovor ni nakon dodatnog roka, gubi pravo na potpisivanje ugovora i u njemu definisane nagrade.

Agencija ili Organizator mogu isključiti pojedinog kandidata iz izbora i zahtevati povrat već dodeljene nagrade. Takođe, Agencija ili Organizator mogu odlučiti da ne dodele nagradu ako opravdano utvrde da se kandidat nije pridržavao Pravila konkursa ili ako je na bilo koji način prekršio bilo koje pravilo o konkurenciji ili uredbu merodavnog zakona.

ČLAN 12.

AUTORSKA PRAVA

Svaki kandidat koji pošalje svoju prijavu Organizatoru u skladu s ovim pravilima uz dostavljenu motivacionu prezentaciju u pisanom i / ili video obliku, time učestvuje u nagradnom konkursu i garantuje da je prijavljeni pisani ili video materijal njegovo autorsko vlasništvo i prenosi sva materijalna autorska prava Organizatoru bez vremenskih i teritorijalnih ograničenja. U slučaju da učesnik u video materijalu uključuje i druge osobe, učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu, obvezuje se da će dobiti prethodni pristanak prikazanih osoba ili zakonskog zastupnika u slučaju maloletnika, da pruža i koristi video materijal u svrhu takmičenja i promotivne svrhe Organizatora.

Osam (8) odabranih dobitnika koji će biti pozvani na potpisivanje ugovora o saradnji i tako biti i pozvani da kreiraju sadržaj koji će biti definisan ugovorom, obvezuju se da će Organizatoru preneti sva materijalna autorska prava za sve svoje zaštićene objave iz komunikacije koja će biti definisana Ugovorom, takođe pristaju na ekskluzivni transfer za teritorij Republike Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Crne Gore, na razdoblje od tri godine od stvaranja pojedinačne objave. Autorsko pravo prenosi se ugovorom, zemljopisno, vremenski i sadržajno neograničeno, bez obzira na metode i tehnička rešenja korištenja, obrade autorskog prava, pravo reprodukcije, pravo javnog nastupa, pravo javnog prenosa, pravo javnih fonograma i videograma, pravo javnog prikazivanja, pravo emitovanja, pravo emitovanja ponovnog emitovanja, pravo sekundarnog emitovanja, pravo stavljanja na uvid javnosti, pravo obrade, pravo audiovizualnog prilagođavanja i pravo distribucije u bilo koju svrhu. Dobitnik se odriče od bilo kakvih dodatnih odbitaka ili prihoda, osim ugovornog iznosa navedenog u ugovoru za svrhe koje su definirane u ugovoru.

ČLAN 13.

PRESTANAK OBVEZA

Potpisivanjem ugovora o saradnji, prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku. Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost niti troškove koji bi proizašli dobitniku uručenjem ili nakon uručenja nagrade.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ili troškove koje je kandidat imao nakon potpisivanja ili tokom perioda važenja ugovora o saradnji ili koji su nastali kao rezultat radnji Agencije ili trećih strana koje organiziraju i sprovode svoje obveze u vezi s nagradnim konkursom.

ČLAN 14.

PREKID NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći. Učesnici će o prekidu nagradnog konkursa biti obavešteni putem elektronskih ili drugih javnih medija.

ČLAN 15.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA; PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Učestvovanjem u nagradnom konkursu, učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u pisanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove lične podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i druge podatke koje mu učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog konkursa, kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradni konkurs. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.

Organizator, kao voditelj spiska ličnih podataka učesnika i dobitnika nagradnog konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje spisak prikupljenih ličnih podataka učesnika nagradnog konkursa i dobitnika nagrada isključivo u svrhu sprovođenja nagradnog konkursa i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovaj nagradni konkurs organizovan, skladno ovim Pravilima.

Dobitnik se slaže da se njegovi lični podaci mogu koristiti za anonimne (nepersonalizirane) analize i statistiku dostavljenih podataka.

Prilikom prijave na nagradni konkurs, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje datih obveznih ličnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatsku obradu ličnih podataka i personalizovani pristup učesniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), i da će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korištenje i obradu u tačno navedene druge svrhe.

Datu dozvolu učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu cockta.eu/freedom_squad.

Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno da obavesti Organizatora o njihovoj promeni.

Učesnik ima pravo da u bilo kojem trenutku zatraži informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator, takođe može da uloži i prigovor na korištenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe spoljašnjeg marketinga.

Za ostvarenje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputu na dostavljenim promotivnim materijalima.

Dobitnik je svestan i izričito se slaže da Organizator može poveriti pojedinačne zadatke u vezi s obradom stečenih ličnih podataka ugovornom obrađivaču podataka, a to je DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto.

Ugovorni obrađivač podataka može obrađivati lične podatke samo u okviru odobrenja ili naloga primljenog od Kompanije, u skladu s važećim zakonodavstvom i u određene svrhe. Lični podaci upotrebljavaće će se i pohranjivati sve dok ih dobitnici ne opozovu u skladu s Pravilima, ako zakonom nije drugačije određeno. Kandidati mogu u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje ili prestanak korištenja svojih ličnih podataka u određenu svrhu. Ako podnesu takav zahtev tokom trajanja nagradnog konkursa do objave konačnog odabira i ako se tiče upotrebe njihovih ličnih podataka u svrhe nagradnog konkursa, oni prestaju učestvovati u konkursu. Učesnik je informisan i pristaje na mogućnost da

Organizator pojedine aktivnosti oko obrade ličnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje lične podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primerene sigurnosne standarde koji garantuju visoki nivo zaštite ličnih podataka. Svi lični podaci biće zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno skladno važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka. Ostale pojedinosti o obradi i zaštiti ličnih podataka i ostvarivanju vaših prava mogu se naći u pravilima o privatnosti i pravilima o kolačićima objavljenim na web stranici cockta.eu/freedom_squad.

Organizator će diskvalifikovati kandidata ako utvrdi da je dostavio lažne, netačne ili tuđe lične podatke ili ako utvrdi da je kandidat maloletan i ako sumnja da je zloupotrebio nagradni konkurs. Kandidat koji učestvuje u nagradnom konkursu prihvata sva prava i obveze definisane Pravilima i potvrđuje da je svestan svrhe upotrebe svojih ličnih podataka i postupanja s njima.

ČLAN 16.

POREZNE OBVEZE

Prema Zakonu o porezu na dohodak, svaki dobitnik koji primi nagradu je porezni obveznik, a bruto vrednost nagrade uračunava se u poreznu osnovicu dobitnika. Organizator će obračunati i platiti akontaciju poreza na dohodak skladno važećim propisima (po stopi od 25%) od nagrada čija bruto vrednost premašuje vrednost utvrđenu zakonom za plaćanje poreza na dohodak (42,00 EUR). Organizator će obračunati akontaciju poreza na dohodak i odbiti porezni odbitak istovremeno s izračunom ostalih dohotka u skladu s važećim propisima.

Sve ostale porezne obveze ili prirezi poreza na dohodak skladno godišnjoj odluci o porezu na dohodak naplaćuju se dobitnicima. Organizator može zatražiti porezni broj u slučaju da je kandidat izabran na nagradnom konkursu. Ako primatelj nagrade ne dostavi potrebne podatke, organizator nagrade ih neće dodeliti.

ČLAN 17.

DOKUMENTACIJA

Dokumentaciju u vezi s konkursom čuva Organizator, u zavisnosti o nameni pohrane, i to:

- dokumentacija vezana uz organizaciju i proveru konkursa i ova Pravila čuvaju se u prostorijama Organizatora pet (5) godina;

- dokumentacija koja se odnosi na odabrane finaliste i konačne dobitnike (obavesti o ličnim podacima, porezna dokumentacija) vodi se u skladu s važećim poreznim i računovodstvenim propisima.

Nakon isteka gore navedenih rokova, Organizator ili Agencija uništiće dokumentaciju u skladu sa svojim internim aktima.

ČLAN 18.

ZAVRŠNE ODREDBE

Učesnik koji učestvuje u nagradnom konkursu prihvata prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator nije odgovoran za kasne, nepotpune ili na drugi način neprikladne prijave na konkurs. Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz konkurs i pravila vezana uz njega konačna je i odnosi se na sve kandidate. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, smatraće se da su ova Pravila primarna u odnosu na druge publikacije, bilo u pisanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku.

Autentično tumačenje ovih Pravila isključivo je u domenu Organizatora. Organizator konkursa zadržava pravo izmene ovih Pravila ako to zahtevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. Organizator će obavestiti zainteresirane strane o svim mogućim izmenama ovih Pravila objavljivanjem na web stranici https://www.facebook.com/Cockta. Sve osobe povezane sa konkursom (npr. Organizator, Agencija, kandidati...) slažu se da će se sporovi proistekli iz ovog konkursa rešavati sporazumno, u protivnom je nadležan osnovni sud u Ljubljani za odlučivanje o slučaju. Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja.

Ljubljana, 26.03.2021.