Pravila nagradnog natječaja "Tvoj trenutak, tvoja stvar"

ORGANIZATOR

Članak 1.

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom „Tvoj trenutak, tvoja stvar" je ATLANTIC TRADE d.o.o., Rakitnica 3, 10 040 Zagreb (u daljnjem tekstu: Priređivač), za društvo Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (u nastavku oba društva zajedno: Organizator) za proizvod Cockta.

Svi sudionici koji pristupe nagradnom natječaju prihvaćaju ova Pravila, s njima su upoznati te se pristupanjem nagradnom natječaju s njima u cijelosti slažu.

SVRHA, TRAJANJE I MJESTO PROMOCIJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 2.

Nagradni natječaj provodi se u svrhu dodatne promocije brenda COCKTA, društva ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.D. Nagradni natječaj počinje 1. rujna 2021. godine (od 00:00 sati) i traje do 30. rujna 2021. godine (do 23:59 sati). Promocija će se provoditi u ugostiteljskim objektima (kafići/restorani/hoteli...) koji se nalaze na području Republike Hrvatske, a u kojima će se za vrijeme trajanja nagradnog natječaja nalaziti traženi proizvod kao i promotivni materijali s informacijama o načinu sudjelovanja u nagradnom natječaju, te relevantne web stranice i društvene mreže. Operativni dio nagradnog natječaja provodi SPLETNA POSTAJA d.o.o. Ljubljana, Slovenija.

NAZIV NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 3.

Nagradni natječaj organizira se pod nazivom: „TVOJ TRENUTAK, TVOJA STVAR".

FOND NAGRADA

Članak 4.

Nagradni fond sastoji se od sljedećeg:

NAGRADA: PlayStation 5 + igrica Destruction AllStars - 3x
JED. VRIJEDNOST U KN: 5.987,50
UKUPNA VRIJEDNOST U KN SA URAČUNATIM PDV-OM: 17.962,50

NAGRADA: Fuji INSTAX Mini 11 Aparat - bijeli - 5x
JED. VRIJEDNOST U KN: 618,75
UKUPNA VRIJEDNOST U KN SA URAČUNATIM PDV-OM: 3.093,75

NAGRADA: Dron - Ryze Tech Tello by DJI (ryzerobotics.com) - 7x
JED. VRIJEDNOST U KN: 1.137,50
UKUPNA VRIJEDNOST U KN SA URAČUNATIM PDV-OM: 7.962,50

NAGRADA: Selfie stick Cockta - 20x
JED. VRIJEDNOST U KN: 30,08
UKUPNA VRIJEDNOST U KN SA URAČUNATIM PDV-OM: 601,60

Vrijednost ukupnog nagradnog fonda je 29.620,35 HRK s uračunatim PDV-om (slovima: dvadesetdevettisućašestodvadeset kuna i tridesetpet lipa).

PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe preko 18 godina starosti, s prebivalištem na području Republike Hrvatske, koje prihvaćaju odredbe i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju i dostave tražene podatke (vidi članak 6.), osim zaposlenika Organizatora te članova njihovih užih obitelji koji s njima žive u zajedničkom domaćinstvu. Maloljetne osobe i osobe koje imaju skrbnika, mogu sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba koja ima skrbnika, Organizator, odnosno za to ovlaštena osoba, uručuje nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog nadležnog tijela određena da skrbi o njoj.
Sudjelovanje je dozvoljeno samo u svoje (vlastito) ime.

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU?

Članak 6.

Objava kreativne fotografije s proizvodom COCKTA zapremnine 275 ml (Original ili Free), na teritoriju RH, mora biti obavljena u razdoblju od 1. rujna 2021. godine (od 00:00 sati) do 30. rujna 2021. godine (do 23:59 sati), kako bi osobe iz članka 5. stekle pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju.
Sudjelovanje u nagradnom natječaju "Tvoj trenutak, tvoja stvar" moguće je unosom osobnih podataka i objavom fotografije s bočicom COCKTA 275 ml Original ili Free u ugostiteljskom objektu (kafić/restoran/hotel...) na internetskoj stranici: www.tvojtrenutak.cockta.eu.

Detaljni koraci sudjelovanja opisani su u nastavku:

• REGISTRIRANJE

Nagradni natječaj provodi se na internetskoj stranici tvojtrenutak.cockta.eu. Za registraciju je potrebno upisati tražene podatke: ime i prezime, kontakt broj, adresu stanovanja, e-mail adresu, godinu rođenja. Ukoliko prilikom registracije korisnik dobije obavijest da je onemogućena registracija ili da iz nekog drugog razloga ne može pristupiti, tada se za pomoć treba obratiti korisničkoj službi putem e-maila: [email protected].

• KREIRANJE SADRŽAJA

Nakon registracije korisnik ostvaruje potpuni pristup domeni tvojtrenutak.cockta.eu, gdje je potrebno učitati fotografiju koju je prethodno uslikao s bočicom Cockte 275ml Original ili Free u ugostiteljskom objektu (kafić/restoran/hotel...).
Fotografija može nastati na bilo koji način za koji se korisnik odluči – fotografirati može mobitelom/fotoaparatom. Pritom sama fotografija može biti kreativna/crno-bijela/panoramska i slično. Uz fotografiju nije potrebno ubacivanje teksta, a na njoj se mogu nalaziti i razne osobe... kako god korisnik odluči, odnosno naglasak je na kreativnosti.
Tijekom trajanja natječaja jedna osoba može objaviti više fotografija, ali je potrebno prilikom svake objave fotografije ponovo se prijaviti. Svako objavljivanje dodatne fotografije zahtjeva ponovnu prijavu. Prilikom jedne prijave moguće je objaviti samo jednu fotografiju.

Tijekom trajanja natječaja jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Podaci se prikupljaju isključivo u cilju provođenja nagradnog natječaja „Tvoj trenutak, tvoja stvar" za obradu profila od strane stručnog žirija i neće se dalje dijeliti.

• OBJAVLJIVANJE FOTOGRAFIJA

Fotografije će biti vidljive i javno dostupne na internetskoj stranici tvojtrenutak.cockta.eu. Sudionici će biti obaviješteni putem e-maila da je njihova prijava odobrena/odbijena od strane administratora. Sudionici koji su se registrirali kako bi sudjelovali u nagradnom natječaju, a čija je prijava odbijena, dalje ne sudjeluju u nagradnom natječaju.

Sve dodatne informacije sudionici mogu potražiti putem korisničke podrške, slanjem e-maila na: [email protected].

IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA

Članak 7 .

Proglašenje dobitnika prati i nadzire tročlano povjerenstvo koje imenuje Organizator. Osoba koja sudjeluje u nagradnom natječaju može biti nagrađena samo jedanput za vrijeme trajanja nagradnog natječaja.

4. nagrada, Selfie stick Cockta – 20 dobitnika,

3. nagrada, INSTAX MINI 11 fotoaparat – 5 dobitnika,

2. nagrada, Dron - Ryze Tech Tello by DJI – 7 dobitnika,

1. nagrada, PlayStation 5 + igrica Destruction AllStars PS5 – 3 dobitnika.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu od navedenih nagrada.

Članak 8.

Proglašenje svih dobitnika bit će objavljeno na kraju nagradnog natječaja, najkasnije do 8. listopada 2021. Bit će nagrađeno 35 najkreativnijih fotografija.

Dobitnici će biti odabrani na temelju kreativnosti/kvalitete fotografije te uspješnosti izvedbe fotografije. Bit će nagrađene fotografije koje će po mišljenju tročlanog povjerenstva na najkreativniji način pokazati trenutak povezivanja s Cocktom. Proglašenje dobitnika će voditi i nadzirati povjerenstvo koje će provjeriti je li sve provedeno u skladu s pravilima te će o istom voditi zapisnik.

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik ispunio sve uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju sukladno ovim pravilima. U slučaju da dobitnik ne ispunjava kriterije o preuzimanju nagrade ili se njegova prijava proglasi nevažećom, Organizator će se obratiti rezervnom dobitniku.

Sama objava dobitnika bit će vidljiva na internetskoj stranici: www.tvojtrenutak.cockta.eu.

PREUZIMANJE NAGRADA

Članak 9.

Sve nagrade se preuzimaju na način da je potrebno prethodno dostaviti osobne podatke. Dobitnik će biti obaviješten putem e-maila i dobit će zamolbu da pošalje: ime i prezime, adresu stanovanja, grad, broj telefona, e-mail adresu (ukoliko je posjeduje) kako bi se nagrada mogla poslati na trošak Organizatora. Organizator će najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti dobitnike o osvojenim nagradama. Dobitnici će preuzeti nagrade osvojene u nagradnom natječaju najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnici ne preuzmu osvojene nagrade, organizator je dužan ponovno u roku od 8 dana od isteka navedenog roka obavijestiti ih o osvojenoj nagradi, te odrediti naknadni rok za preuzimanje nagrada, koji ne može biti duži od 8 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan postupiti na način propisan ovim Pravilnikom (rezervni dobitnici). Ako se do dobitnika ne može doći zbog nepotpunih ili netočnih podataka za kontakt, nastali trošak neuspješne dostave nagrade snosit će dobitnik.

Članak 10.

Navedeni podaci iz članka 9. ovih Pravila su Organizatoru potrebni radi objave i utvrđivanja dobitnika.

Članak 11.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan dokazati svoj identitet te potpisati dokument o preuzimanju nagrade. Ukoliko je dobitnik maloljetnik ili osoba koja ima skrbnika, nagrada će biti uručena roditelju/skrbniku s kojim maloljetnik živi, pri čemu je roditelj/skrbnik dužan priložiti važeću dokumentaciju, odnosno dokument kojim dokazuje status roditelja/skrbnika.

POVJERLJIVOST

Članak 12.

Organizator kao i pružatelj tehničke podrške će poduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osiguraju zaštitu osobnih podataka, zaštitu od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka odnosno GDPR-om. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka sudionika i dobitnika za vrijeme trajanja ovog nagradnog natječaja u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Članak 13.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici i dobitnici se izričito i jasno slažu da se njihovi osobni podaci dostavljeni Organizatoru unesu u Organizatorovu, odnosno bazu pružatelja tehničke podrške, bazu podataka u svrhu sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju i svrhu postupka izvlačenja dobitnika. Organizator i osobe na koje organizator prenese pravo, osobne podatke mogu koristiti isključivo u svrhu promocije, odabir dobitnika i dostavljanje nagrada.

Članak 14.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici daju suglasnost Organizatoru da broj telefona ostane pohranjen u bazi podataka Organizatora, a koja će se koristiti isključivo i samo u svrhu nagradnog natječaja. Organizator je dužan da na zahtjev korisnika izbriše broj iz baze bez dodatnih troškova.

Članak 15.

Podaci relevantni u pojedinačnim slučajevima prosljeđuju se i sljedećim vanjskim primateljima, pri čemu se prenose samo oni podaci, koje navedeni primatelj zahtijeva za svoj zadatak (podjela nagrada, promocija i komunikacija) ili koje mu se moraju proslijediti zbog zakonskih zahtjeva:
a) ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.D. Ljubljana, Slovenija – podatke može koristiti u svrhu odabira dobitnika i dostavljanja nagrada;
b) Spletna POSTAJA d.o.o. Ljubljana, Slovenija – pružatelj tehničke podrške.

PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA, DISKVALIFIKACIJA SUDIONIKA

Članak 16.

Svi profili čiji je sadržaj protivan prinudnim propisima, javnom poretku, pravilima morala, kao i profili komercijalnog karaktera i oni koji na bilo koji način zloupotrebljavaju nagradni natječaj, bit će automatski diskvalificirani prije objavljivanja. Biti će uklonjene fotografije koje se dovode u vezu s nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, vjersku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti, i koje nisu u skladu s internom politikom promoviranja brenda – narušavanje ugleda brenda, itd.).

Ukoliko Organizator utvrdi nepravilnosti i zlouporabu prilikom objave fotografije i unosa podataka, Organizator zadržava pravo da istog sudionika diskvalificira.

Organizator zadržava pravo da ne podijeli nagrade u slučaju:

• Da dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,
• Ako pojavi sumnja o identitetu dobitnika,
• Ako dobitnik nije dao svoje prave podatke,
• Ako se utvrdi da je korisnik u nagradnom natječaju sudjelovao protivno pravilima i uvjetima nagradnog natječaja,
• U drugim primjerima, kada podjela nagrade ne bi bila moguća ni zakonita.

AUTORSKA PRAVA

Članak 17.

Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na postavljenu fotografiju. Sudionik mora imati pristanak svake osobe na postavljenoj fotografiji za prijavu na ovaj nagradni natječaj i korištenje u skladu s ovim Pravilima. Sudionik jamči da postavljenom fotografijom u cijelosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi sudionik koji je postavio fotografiju. Sudjelujući u nagradnom natječaju sudionik kao autor fotografije bezuvjetno prenosi na Organizatora isključivo pravo korištenja u promotivne svrhe brenda Cockta, bez potrebe za navođenjem imena autora i to vremenski, prostorno, medijski i sadržajno neograničeno te bez posebne naknade autoru osim nagrade na koju ima pravo ako je dobitnik nagradnog natječaja. Sudionik daje suglasnost Organizatoru da na osnovu svog prava korištenja iz ovog članka to pravo prenese na treće osobe u istom opsegu. Prijavom fotografije na nagradni natječaj, sudionik osniva i prenosi na Organizatora neograničeno besplatno pravo iskorištavanja fotografije u bilo kojem obliku i isključivo za internu upotrebu i promociju brenda Cockta.

OPĆE ODREDBE

Članak 18.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionik pristaje i suglasan je da se njegovi/njezini svi osobni podaci prikupe, sačuvaju, obrađuju i koriste za Organizatora i pravno lice ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.D. i da ni na koji način neće biti korišteni u druge svrhe.
Dobitnik je dužan prilikom davanja podataka predati svoje istinite, točne i potpune kontakt podatke. Dobitnik je suglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove/njezine navedene kontakt podatke.

Organizator će preuzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu osobnih podataka sudionika, zaštitu od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa zakonom. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka sudionika za vrijeme trajanja ovog nagradnog natječaja u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju da Organizator i Društvo ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.D. mogu obrađivati njihove osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:
- bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao pretrpjeti zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju,
- bilo kakve posljedice prilikom korištenja nagrade.

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Članak 19.

Sudionici u ovom nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati druge nagrade ili veću količinu nagrada od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrade se ne mogu zamijeniti za gotovinu, druga materijalna sredstva i nije dozvoljeno prenijeti dobitke na druge osobe. Pobjednik se može odreći nagrade. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju navedena Pravila.

JAVNA OBJAVA IMENA DOBITNIKA

Članak 20.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime kao i mjesto stanovanja mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, slikovnom, audio i video materijalu, isključivo u svrhu ovog nagradnog natječaja (primjerice objava dobitnika na webu ili na društvenim mrežama).

OBJAVA PRAVILNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 21.

Pravilnik nagradnog natječaja bit će objavljen na web stranici tvojtrenutak.cockta.eu.

ODGOVORNOST

Članak 23.

Sljedeća izuzeća i ograničenja odgovornosti primjenjuju se na odgovornost Organizatora. Iste ne utječu na ostale zakonske odredbe. Odgovornost postoji samo za izravnu štetu izazvanu namjerno ili nepažnjom. Svaka odgovornost koja nadilazi prethodno navedeno isključena je. Odgovornost prema propisima o odgovornosti za proizvod ostaje nepromijenjena. U mjeri u kojoj je odgovornost Organizatora isključena ili ograničena, isto će se primjenjivati i na osobnu odgovornost zaposlenika, predstavnika i zamjenika zastupnika Organizatora. Organizator nije odgovoran za ispravnost svih podataka, posebno ako su promijenjeni ili krivotvoreni tehničkim pogreškama, pogreškama u pisanju ili programu, gubicima u prijenosu, intervencijama trećih strana ili višom silom.

Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve probleme nastale tijekom promotivnog razdoblja, a koji se odnose na mobilne mreže i korištenje web domene s kojih se šalju podaci za nagradni natječaj te probleme koji su time nastali, a nemaju veze s voljom Organizatora.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 24.

Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile ili u slučaju koji ne zavisi od volje Organizatora, a opoziv nagradnog natječaja objavljuje se na internetskoj stranici www.tvojtrenutak.cockta.eu, a o čemu će prethodno biti obaviješteno nadležno tijelo.

U SLUČAJU SPORA

Članak 25.

Svi mogući sporovi između Organizatora i sudionika u nagradnom natječaju rješavat će se sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti na navedeni način, nadležan je sud u Zagrebu.

Za Atlantic Trade d.o.o.

Slađana Bastasić
Direktor