Pravila nagradnog natječaja "Ovog Dana zaljubljenih postani Free. Oslobodi sebe!"

ORGANIZATOR I TRAJANJE NATJEČAJA

Organizator nagradnog natječaja "Ovog Dana zaljubljenih postani Free. Oslobodi sebe!" je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011000 (u nastavku Organizator) za brend Cockta.

Natječaj traje u razdoblju od 01. 02. 2022. godine s početkom u 00:01 h do 13. 02. 2022. godine do 23:59 h i organizira se na teritoriju Srbije (bez Kosova i Metohije), Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Natječaj u ime i za račun Organizatora provodi DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo Mesto (u nastavku: Agencija).

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne osobe – državljani i/ili rezidenti Republike Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije, osim osoba zaposlenih kod Organizatora i/ili Agencije, i kod bilo kojeg drugog pravnog subjekta koji sudjeluje u organizaciji ovog nagradnog natječaja, kao i članova uže obitelji tih osoba, roditelja, djece, kao i bračnih i izvanbračnih partnera.

NAČIN SUDJELOVANJA

Natječaj se provodi na internetskoj stranici www.cockta.eu/be_free ili u story objavi na Cockta Instagram profilu.

Kako bi sudjelovao u nagradnom natječaju, potrebno je da sudionik odgovori na jedno od 5 PITANJA u razdoblju od 01. 02. 2022. godine s početkom u 00:01 h do 13. 02. 2022. godine u 23:59 h pri čemu maksimalan broj znakova u odgovoru može iznositi 200 na internetskoj stranici ili u story objavi na Cockta Instagram profilu.

Ulaskom na internetsku stranicu www.cockta.eu/be_free sudionik ispunjava obrazac prijave za sudjelovanje, u okviru koje se prijavljuje za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Da bi se prijavio i sudjelovao, sudionik prvo unosi svoje podatke (ime, prezime, kontakt telefon, državu i e-mail adresu), a onda iz padajućeg izbornika bira jedno pitanje na koje daje odgovor. Sudionik smije sudjelovati isključivo sa svojim podacima.

Na Cockta Instagram profilu sudionik sudjeluje na način da u okviru story objave ponudi svoj odgovor u obrazcu s pitanjem.

Prilikom jedne prijave sudionik može odgovoriti na jedno pitanje. Ukoliko sudionik želi odgovoriti na još neko pitanje, treba ponovno ispuniti sve podatke. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik prihvaća propisane uvjete sudjelovanja, kako je definirano u ovim pravilima. Jedan sudionik za vrijeme trajanja nagradnog natječaja ima pravo izvršiti više od jedne prijave, ali može biti dobitnik samo jedne nagrade za vrijeme trajanja nagradnog natječaja. Kod svake nove prijave sudionik može odabrati bilo koje pitanje, pa i ono na koje je u ranijim prijavama već odgovorio, ali pritom svaki odgovor sudionika mora biti originalan i ne smije koristiti elemente odgovora iz ranijih prijava.

Nakon što se sudionici prijave, Organizator će pregledati svaku prijavu te ukoliko utvrdi da prijava ispunjava sve uvjete nagradnog natječaja i ako je prijava izvršena na prikladan način (bez uvredljivog/vulgarnog ili drugog neprimjerenog sadržaja protivnog zakonu te općeprihvaćenim normama ponašanja u društvu) i slično, prijava će se odobriti u roku od 48 sati. Ime i prezime sudionika te njegov odgovor, objavit će se na internetskoj stranici www.cockta.eu/be_free.

Ukoliko prijava ne ispunjava sve spomenute uvjete, Organizator ima ovlasti i pravo da istu isključi iz natječaja.

Sudionik natječaja potvrđuje da poslani materijal, kojim sudjeluje u nagradnom natječaju, predstavlja njegovo autorsko djelo i da nije preuzet s internetskih stranica, društvenih mreža ili drugih izvora. Materijal za koje postoji sumnja da nije autorski ili da je preuzet s internetskih stranica kao i drugih izvora, Organizator je ovlašten isključiti iz natječaja.

Organizator će odabrati dobitnike na osnovi kriterija: najbolji/najgori/najupečatljiviji odgovor. U ovom nagradnom natječaju ima ukupno 20 dobitnika koji su prema pravilima igre odabrani od svih sudionika iz svih država u kojima je nagradni natječaj proveden, bez obzira na to u kojoj od tih država imaju prebivalište. Proglašenje dobitnika će voditi i nadzirati žiri koji će provjeriti da je sve provedeno u skladu s pravilima te će o istome voditi zapisnik.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju osobe koje:
• su starije od 18 godina;
• su suglasne s pravilima natječaja;
• pristaju da Organizator stekne sva imovinska prava intelektualnog vlasništva i da na Organizatora prenesu izvršenje svih moralnih prava autora, uključujući i izmjenu istih, te da od istih izradi promotivne materijale bez dodatnih naknada autorima i bez navođenja njihovih imena i prezimena kao i drugih osobnih podataka;
• pristaju da Organizatoru ostave svoje osobne podatke (ime, prezime, državu, kontakt telefon i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je sudionik osvojio nagradu, ili informiranja tijekom natječaja, objave dobitnika, kao i promotivne potrebe Organizatora vezane uz ovaj nagradni natječaj;
• pristaju da Organizator prikupljene odgovore koristi kao promotivne materijale bez dodatnih naknada sudionicima.
Za sve informacije vezane za nagradni natječaj, sudionici se mogu obratiti Kontakt centru Organizatora putem e-mail adrese, za Hrvatsku; [email protected] ili pozivom na broj 0800-0009 radnim danima od 08 h do 16 h (ponedjeljak – petak), za BiH [email protected] ili pozivom na broj 0800-200-003 radnim danima od 08 h do 16 h (ponedjeljak – petak), za Srbiju; [email protected] (ili pozivom na broj 0800-200-003 radnim danima od 08 h do 16 h (ponedjeljak – petak), za Sloveniju [email protected] ili pozivom na broj 080-11-31 radnim danima od 08 h do 16 h (ponedjeljak – petak).

FOND NAGRADA I PREUZIMANJE NAGRADE

Nagrada za ukupno 20 dobitnika odabranih u skladu s ovim pravilima predstavlja po jedan Cockta paket iznenađenja za svakog, gdje će dobitnici imati priliku ekskluzivno prvi isprobati novi proizvod. Nagrada ne prelazi ukupnu vrijednost od 20,00 EUR izraženu u nacionalnim valutama.

Ime i preime dobitnika objavit će se na internetskoj stranici www.cockta.eu/be_free na dan 14. 02. 2022., njegov odgovor objavit će se na internetskoj stranici www.cockta.eu/be_free u formi videa.

Osvojene nagrade poslat će se na kućne adrese dobitnika, nakon što isti dostavi adresu za dostavu i porezni broj, ukoliko je to potrebno za realizaciju nagrade prema propisima države u kojoj dobitnik ima prebivalište.

Ako se dobitnik nagrade iz ovog nagradnog natječaja ne odazove na telefonski poziv u roku od petnaest (15) dana od dana objave dobitnika, smatrat će se da je odustao od nagrade, te Organizator nije više obvezan da mu nagradu i isporuči. Odabrat će se zamjenski dobitnik nagrade koji ispunjava sve uvjete prema ovim pravilima.

Nagrade nisu zamjenjive za novac ni druge nagrade.

Nagrade su prenosive na druge (punoljetne) osobe, uz uvjet da dobitnik o prijenosu nagrade da svoju pismenu suglasnost, s ovjerom potpisa od strane javnog bilježnika.

SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici su dužni pročitati ova pravila prije nego što se odluče sudjelovati u nagradnom natječaju, a prije nego što nastave, trebaju napraviti tiskanu verziju ili zadržati presliku ovih pravila za vlastitu arhivu.

Prijavom za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju smatra se da je svaki sudionik pročitao ova pravila, da ih je razumio u cijelosti i dao suglasnost za sljedeće:
• Kao osoba starija od 18 godina, suglasan sam s davanjem osobnih podataka.
• Obaviješten sam da se moji osobni podaci kao što su ime i prezime, broj telefona i e-mail, prikupljaju isključivo zbog utvrđivanja dobitnika i slanja nagrade.
• Također sam obaviješten o svom pravu da pristanak na davanje osobnih podataka opozovem, kao i o svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade podataka.
• Pristajem da me Organizator kontaktira u vezi s ovim nagradnim natječajem.
• Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zlouporabe objavljenih materijala kao i da nije odgovoran za štetu koju osobno mogu pretrpjeti uslijed (zlo)uporabe podataka koje ovim putem dostavljam.

ODGOVORNOST ORGANIZATORA

Organizator nagradnog natječaja zadržava pravo na dopune i izmjene ovih uvjeta za vrijeme trajanja nagradne igre i obvezuje se da će svaku njihovu izmjenu ili dopunu objaviti na internetskoj stranici.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost:
- za bilo kakve incidente ili povrede koji bi nastale uslijed korištenja (upotrebe i/ili konzumiranja) dodijeljenih nagrada, s čime su nagrađeni izričito suglasni i što prihvaćaju;
- u slučaju nepravilnog rada interneta, (ne)funkcioniranja i ostalih aktivnosti društvene mreže Facebook ili (ne)funkcioniranja elektroničke pošte, telefonskih linija ili ostalih uređaja koji omogućavaju realizaciju ovog nagradnog natječaja;
- ako jedan ili više sudionika ne može pristupiti internetskoj stranici ili sudjelovati u nagradnom natječaju iz bilo kojeg razloga ili tehničke greške, vezane za funkcioniranje mreže;
- u slučaju da je računalo zaraženo virusima ili za upad treće strane u računalo sudionika nagradnog natječaja, kao ni za posljedice povezivanja sudionika u mrežu putem internetske stranice;
- za štetu koju je pretrpio sudionik, njegova računalna oprema, pametni telefon ili postojeći podaci na ovim uređajima, kao ni za osobne i profesionalne posljedice koje iz toga mogu proizaći za sudionika.

U slučaju prijevremenog prekida nagradnog natječaja iz razloga za koje nije odgovoran (viša sila i sl.), organizator zadržava pravo da nagrade podijeli među onima koji su sudjelovali u nagradnom natječaju do trenutka prekida istog ili da nagradni natječaj prekine i završi ga, bez bilo kakvih daljnjih obveza prema sudionicima. O istome mora, putem internetske stranice www.cockta.eu/be_free, obavijestiti sudionike. Organizator u tim slučajevima ne odgovara za eventualnu nastalu štetu.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici izričito prihvaćaju odredbe ovih pravila u cijelosti. Sudjelovanje u nagradnom natječaju, slanje prijave na internetsku stranicu Organizatora i dostavljanje osobnih podataka je dobrovoljno. U svakom slučaju, sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća da njegove osobne podatke Organizator može prikupiti i čuvati, odnosno poduzimati i druge neophodne radnje u smislu važećih propisa. Prava i obveze koje je Organizator stekao na osnovi ovih pravila nagradnog natječaja istovremeno se odnose i na Agenciju.

Svaki sudionik ima pravo na uvid u svoje podatke koji su dostavljeni Organizatoru, tražiti njihovu izmjenu ili brisanje, povući svoj pristanak/privolu u vezi s podacima ili sudjelovanjem u nagradnom natječaju, pod uvjetima i u skladu sa zakonom. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni i daju privolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, video materijalu njihove osobne podatke – ime, prezime, pitanje, odgovor i druge podatke koje sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za nagradnu igru. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju pismenu suglasnost.

Sudionici nagradnog natječaja suglasni su da se o pitanjima navedenima u prijavnom obrascu kao i odgovorima može izraditi video, audio, fotografski i/ili filmski zapis, te da takav video, audio, fotografski, filmski odnosno drugi zapis, Organizator i/ili agencija mogu u cijelosti ili u dijelovima koristiti, javno emitirati i prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitiranja te bez ikakvog vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja, kao i da takav zapis mogu prerađivati, preinačiti, uklapati ili na drugi način mijenjati; odnosno na drugi način koristiti za potrebe preporuke proizvoda i usluga Organizatora odnosno za njegovo oglašavanje, bez bilo kakve posebne naknadne suglasnosti autora, dodatnih naknada, plaćanja i/ili protuusluge, uz obvezu poštivanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa. Na poziv Organizatora, sudionici će dati i svoju pismenu suglasnost.
Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradnog natječaja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradnog natječaja i u promotivne svrhe organizatora za koje je ovaj nagradni natječaj organiziran, a u skladu s pravilima.

Prilikom prijave na nagradni natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i u druge svrhe (primjerice za automatiziranu obradu osobnih podataka i osobni pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora, itd.) te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene ili druge svrhe. Tu suglasnost sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na internetskoj stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo upravo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka. Također je dužan i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.
Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator zasniva na postojanju pravnog interesa te naročito kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.
Za ostvarivanje svih svojih prava i obveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili postupiti prema uputama na dostavljenim promotivnim materijalima.
Dobitnik je svjestan i izričito se slaže da Organizator može povjeriti pojedinačne zadatke u vezi s obradom stečenih osobnih podataka ugovornoj strani koja obrađuje podatke, a to je u ovom slučaju DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo Mesto.
Ugovorna strana koja obrađuje podatke može obrađivati osobne podatke samo u okviru odobrenja ili naloga zaprimljenog od Organizatora, u skladu s važećim zakonodavstvom i u svrhu provođenja nagradnog natječaja, u skladu s ovim pravilima.
Svi osobni podaci zaštitit će se primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu s važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.
Sudionik je obaviješten i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko strane koja obrađuje podatke unutar ili izvan EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime rukovoditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način, dok strana koja obrađuje podatke mora zadovoljavati sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka.
Osobni podaci koriste se i čuvaju do opoziva od strane sudionika u skladu s ovim Pravilima, osim ako zakonom nije drugačije propisano.
Sve ostale detalje vezane za postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanje svojih prava, sudionik može pročitati u pravilima zaštite privatnosti i politike kolačića, koji su dostupni na internetskoj stranici organizatora.

POREZI

Organizator će obračunati i platiti akontaciju poreza na osobna primanja, u skladu s važećim propisima države prebivališta dobitnika nagrade, na nagrade čija bruto vrijednost premašuje zakonom utvrđenu vrijednost za plaćanje poreza na dohodak. Organizator će izračunati akontaciju poreza na dohodak i porez po odbitku odbiti istovremeno s obračunom drugog dohotka, u skladu s važećim propisima. Za sve druge eventualne porezne obveze ili uplate poreza na dohodak u skladu s godišnjim poreznim rješenjem, odgovoran je dobitnik nagradnog natječaja .

Organizator može zahtijevati porezni broj u slučaju da sudionik osvoji nagradu u nagradnom natječaju, kad je to zakonski potrebno za realizaciju nagrade u državi prebivališta dobitnika. Ako dobitnik nagrade ne dostavi potrebne podatke, Organizator neće dodijeliti nagradu.

PRISTUP PRAVILIMA NAGRADNOG NATJEČAJA

Pravila nagradnog natječaja objavljena su na internetskoj stranici www.cockta.eu/be_free, gdje su dostupna i vidljiva svim sudionicima.

OSTALE ODREDBE

Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi s nagradnim natječajem i pravilima povezanim s njom, konačna je i vrijedi za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila smatraju se primarnima u odnosu na sve eventualne druge obavijesti, bilo u tiskanom, elektroničkom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentičnost tumačenja ovih pravila utvrđuje isključivo Organizator.

Organizator zadržava pravo na promjenu ovih pravila, na prekid nagradnog natječaja ili potpuno ukidanje nagradnog natječaja, ako tako nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promjenama Organizator će obavijestiti sudionike postavljanjem obavijesti na internetsku stranicu www.cockta.eu.

Organizator će diskvalificirati kandidata ako utvrdi da je dostavio lažne, netočne ili strane osobne podatke ili ako utvrdi da je kandidat maloljetan, te ako sumnja da je zloupotrijebio nagradni natječaj.

U slučaju spora, primjenjivat će se pravo Republike Slovenije i nadležnost suda u Ljubljani.

U Ljubljani dana_____________

Organizator
Atlantic Droga Kolinska d.o.o.