Pravila nagradnog natječaja "Od čega si ti?"

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću ("Narodne novine" broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara ("Narodne novine" broj 8/10), društvo Atlantic Trade d.o.o, Miramarska cesta 23, Zagreb, OIB: 65106679992, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 1.

Priređivač nagradnog natječaja

Nagradni natječaj priređuje i organizira Atlantic Trade d.o.o. (dalje u tekstu: Priređivač), Miramarska cesta 23, 10 000 Zagreb, OIB: 65106679992, MB: 03785793.

Izrazi koji se koriste u ovim pravilima, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Svrha nagradnog natječaja

Svrha organiziranja i provođenja nagradnog natječaja je dodatna promocija i upoznavanje sa novom Cockta kampanjom.

Članak 3.

Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je „OD ČEGA SI TI ?". Nagradni kviz se odvija na području Republike Hrvatske u razdoblju od 07.06.2024. do 16.06.2024. (svaki dan od 06:00 do 00:00). Prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju koje pristignu nakon tog trenutka ne uzimaju se u obzir prilikom izvlačenja dobitnika nagradnog natječaja.

Nagradni natječaj održavat će se isključivo putem digitalnih Citylighta u vlasništvu tvrtke GO2DIGITAL na lokacijama kako slijedi:

ZG Trg bana Josipa Jelačića 02(Jug)
ZG Cvjetni trg
ZG Arena centar
ST Zapadna obala
RI Jadranski Trg (Korzo zapad)

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju iz članka 3. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem ili reguliranim pravom boravka u Republici Hrvatskoj.

Pravo sudjelovanja nije moguće zaposlenicima Priređivača.

Svaki sudionik ima pravo više puta sudjelovati u nagradnom natječaju, ali može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 5.

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju

U natječaju sudjeluju korisnici koji na spomenutim GO2DIGITAL citylight uređajima u Republici Hrvatskoj ispune sljedeće uvjete:

- u razdoblju trajanja nagradnog natječaja, odnosno od 07.06.2024. do 16.06.2024. odigraju igru „color recognizer + kviz OD ČEGA SI TI?", te nakon toga ostave potrebne podatke za kontakt (kako bi ih se moglo kontaktirati u slučaju dobitka). Kontaktiranje dobitnika i slanje nagrada napraviti će Priređivač nagradnog natječaja.

Članak 6.

Isključenje sudjelovanja korisnika u nagradnom natječaju

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima:

1. Ako sadržaj nije u skladu s definiranim smjernicama natječaja iz članka 5.
2. Ako sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.
3. Ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje sudionika iz Natječaja
4. Ako se sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju
5. Ako sudionik sudjelovanjem u nagradnoj igri/natječaju krši važeće pravne propise
6. Ako iz nekog drugog razloga za koji Priređivač ili Administrator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.
Svi sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-6. ovoga članka neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 7.

Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

- 10 paketa Cockta Original 0,5L ( jedan paket sastoji se od 12 bočica 0,5L pakiranja) = jedinična vrijednost paketa je 14,28 EUR s uključenim PDV-om
- 10 paketa Cockta Free 0,5L ( jedan paket sastoji se od 12 bočica 0,5L pakiranja) = jedinična vrijednost paketa je 13,08 EUR s uključenim PDV-om
- 10 Cockta ruksaka = jedinična vrijednost ruksaka je 4,26 EUR s uključenim PDV-om

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 316, 20 EUR.

Jedan dobitnik osvaja 1 paket Cockte Original 0,5L, 1 paket Cockte Free 0,5L i jedan Cockta ruksak. Ukupna vrijednost jednog poklona iznosi 31, 62 EUR.

Nagrada se ne može prenositi na treće osobe. Osvojene nagrade ne mogu se zamijeniti za novac.

Članak 8.

Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Dobitnici nagrada (10x) biti će odabrani prema iskazanim vještinama i spretnosti u igrici » Kviz « na citylight uređaju.

Sudionik sa najboljim rezultatom u danu osvaja nagradu. Dijeli se 1 nagrada dnevno kroz period od 10 dana.

Članak 9.

Uvjeti pod kojima se nagradni natječaj može prekinuti

Nagradni natječaj može biti otkazan, izmijenjen ili prekinut u bilo kojem trenutku prema odluci Priređivača bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida, sudionici će biti obaviješteni na Cockta web stranici. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Članak 10.

Publicitet

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri/natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihova imena mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 11.

Preuzimanje nagrade

Imena dobitnika bit će objavljena na web stranici Priređivača: www.cockta.eu najkasnije do 01.07.2024.

Kontakt centar Priređivača će obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi e-mailom najkasnije u roku od 15 dana od dana igranja dobitnika s pozivom da dostave svoje podatke (osobni podaci: ime, prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta, kontakt – telefon) radi preuzimanja nagrade.

Nagrade dobitnicima šalju se poštom nakon što dobitnici mailom potvrde svoje podatke i poštansku adresu za slanje nagrade.

U slučaju da kontakt centar Priređivača ne uspije ostvariti kontakt s dobitnicima u roku od 14 dana od objave dobitnika, odnosno ako isti ne dostave tražene podatke radi preuzimanja nagrade, dobitnici gube pravo na nagradu.

Dostavom nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradnog natječaja prema dobitniku.

Članak 12.

Odgovornost priređivača

Priređivač ne preuzima odgovornosti za:

· bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;
· (ne)funkcioniranje interneta i www.cockta.eu i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;
· postavljene fotografije na stranici od strane natjecatelja, koji jamče da imaju suglasnost od svih osoba koje se nalaze na fotografiji te da postavljanjem iste neće biti povrijeđena prava osobnosti tih osoba
· u slučaju da sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba
- eventualne sporove oko prava na raspolaganje nagradama.

Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji krše članak 5. po vlastitoj prosudbi.

Članak 13.

Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.