Pravila nagradne igre "Tvoja nagrada, tvoja stvar!"

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10), trgovačko društvo ATLANTIC TRADE d.o.o. iz Zagreba, Rakitnica 3 je dana 15.09.2020. godine, donijelo sljedeća: Pravila nagradne igre "Tvoja nagrada, tvoja stvar!"

Članak 1.

ORGANIZATOR

Priređivač nagradne igre pod nazivom „TVOJA NAGRADA TVOJA STVAR!" je ATLANTIC TRADE d.o.o., Rakitnica 3, 10 040 Zagreb (u daljnjem tekstu: priređivač), za društvo Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (u nastavku oba društva zajedno: organizator) za proizvod Cockta.

Svi sudionici koji pristupe nagradnoj igri prihvaćaju ova Pravila, s njima su upoznati te se pristupanjem u nagradnoj igri s njima u cijelosti slažu.

Članak 2.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra organizira se i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske za sve potrošače proizvoda iz čl. 3. ovih Pravila koji ispune uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri definirane ovim Pravilima, u periodu od 01.10. do 30.11.2020. godine.

Nagradna igra priređuje se i provodi u svrhu:

- promidžbe Organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavijesti o aktualnostima Organizatora (kao npr. informativne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, natječajima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje općenite ne-personalizirane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga Organizatora i internet i drugih oblika informiranja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja...);

- unapređenja i plasmana proizvoda Cockta u prodajnim objektima.

Članak 3.

PROIZVODI I PAKIRANJA KOJI SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

U nagradnoj igri sudjeluju proizvodi „Cockta original" litraže 0,5l i 1,5l i „Cockta free" litraže 0,5l i 1,5l, sa obojenim čepovima (bijeli čep sa plavim crtama i plavi čep sa bijelim crtama).

Članak 4.

ORGANIZACIJA I NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

U nagradnoj igri može sudjelovati svaki potrošač koji je stariji od 16 godina (fizička osoba s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj), a koji u trgovini u Republici Hrvatskoj ostvari kupnju barem jednog proizvoda Cockte iz čl. 3. ovih Pravila u kojem se nalazi nagradni kod s unutarnje strane ambalaže proizvoda (ispod zatvarača) te pošalje kod na sljedeći način:

Prijava putem web stranice nagradnaigra.cockta.eu. Potrebno je upisati kod koji se nalazi s unutrašnje strane ambalaže proizvoda (ispod obojenog zatvarača), (bijeli čep sa plavim crtama i plavi čep sa bijelim crtama) te obvezne osobne podatke potrebne za potrebe provođenja nagradne igre i ostvarivanja svrhe u koju je ista organizirana sukladno ovim Pravilima (ime i prezime, kontakt telefonski broj, e-mail adresa). Jedan kod vrijedi kao jedna prijava u nagradnu igru.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava ATLANTIC TRADE d.o.o. i njenih povezanih društava, kao ni članovi njihove uže obitelji (bračni partner, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre i sa njima zakonski izjednačene osobe), niti druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju pri organiziranju i provođenju ove nagradne igre.

Članak 5.

Sve ispravno poslane prijave putem web stranice nagradnaigra.cockta.eu iz čl. 4. ulaze u centralnu bazu prijava sudionika.

Članak 6.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na Facebook stranici Cockte https://hr-hr.facebook.com/Cockta, na web stranicama Cockte https://cockta.eu/hr/ te na web stranici nagradnaigra.cockta.eu

Članak 7.

BROJ PRIJAVA

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri s neograničenim brojem prijava svakoga dana i to s različitom numeracijom ispravnih kodova. U slučaju da sudionik upiše neispravni isti ili različiti kod 3 puta (3 kriva unosa) bez obzira u kojem vremenskom periodu - a da mu aplikacija javi da je neispravan (krivi unos), nema pravo nadalje ukucavati kodove naredna 24 h, te se nakon toga njegov profil otključava za daljnji unos kodova. Isto vrijedi i za sljedeći niz krivih unosa (za svaki unos po tri neispravna koda) - profil se zaključava, a nakon proteka 24 h profil se otključava i sudionik ima pravo dalje unositi ispravne kodove. Preporuka je da se sudionik nakon što se unese kriva numeracija kodova 2 puta, javi na [email protected].

Svaki pojedini kod može biti iskorišten samo jedanput, i računa se kao jedna prijava.

U slučaju da kod s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona, računala, tableta i ostalih uređaja s kojih se može pristupiti web i facebook stranici Cockte) ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Članak 8.

NAGRADNI FOND

Fond nagrada sastoji se od:

1. NAGRADA
9 x Apple iPhone 11 64GB Yellow
Pojedinačna vrijednost 5.159,00 kn + PDV = 6.448,75 kn

2. NAGRADA
8 x Beats Solo Pro Wireless Noise Cancelling
Pojedinačna vrijednost 2.197,00 kn +PDV = 2.746,26 kn

3. NAGRADA
16 x JBL zvučnik Clip 3
Pojedinačna vrijednost 371,00 kn + PDV = 463,75 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 87.428,75 kn sa PDV-om.

Nagrade nisu zamjenjive za novac, druge nagrade ili usluge niti su prenosive na druge osobe.

Slike nagrada na promotivnim materijalima i na web stranici su simbolične.

Članak 9.

IZVLAČENJE DOBITNIKA

U nagradnoj igri će biti sveukupno 33 izvlačenja dobitnika, i to:

• u 16 izvlačenja će se dodijeliti po jedna 3. nagrada : JBL zvučnik Clip 3

• u 8 izvlačenja će se dodijeliti po jedna 2. nagrada : Beats Solo Pro Wireless Noise Cancelling

• u 9 izvlačenja će se dodijeliti po jedna 1. nagrada : Apple iPhone 11 64GB Yellow

Izvlačenje će se odvijati prema rasporedu definiranom u sljedećim stavcima ovog članka.

U svakom navedenom pojedinom izvlačenju sudjeluju sve uredno podnesene prijave do 23:59:59 h na dan prije dana izvlačenja.

Izvlačenje dobitnika održat će se u prostorijama Organizatora, po sljedećem rasporedu:

3. nagrada, 16 x JBL zvučnik Clip 3

2.10.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik JBL zvučnik Clip 3.
8.10.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik JBL zvučnik Clip 3.
10.10.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik JBL zvučnik Clip 3.
16.10.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik JBL zvučnik Clip 3.
22.10.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik JBL zvučnik Clip 3.
28.10.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik JBL zvučnik Clip 3.
30.10.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik JBL zvučnik Clip 3.
3.11.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik JBL zvučnik Clip 3.
9.11.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik JBL zvučnik Clip 3.
11.11.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik JBL zvučnik Clip 3.
17.11.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik JBL zvučnik Clip 3.
19.11.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik JBL zvučnik Clip 3.
25.11.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik JBL zvučnik Clip 3.
27.11.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik JBL zvučnik Clip 3.
29.11.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik JBL zvučnik Clip 3.
30.11.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik JBL zvučnik Clip 3.

2. nagrada, 8 x Beats Solo Pro Wireless Noise Cancelling

6.10.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik Beats Solo Pro Wireless Noise Cancelling
12.10.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik Beats Solo Pro Wireless Noise Cancelling
18.10.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik Beats Solo Pro Wireless Noise Cancelling
24.10.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik Beats Solo Pro Wireless Noise Cancelling
1.11.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik Beats Solo Pro Wireless Noise Cancelling
5.11.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik Beats Solo Pro Wireless Noise Cancelling
13.11.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik Beats Solo Pro Wireless Noise Cancelling
23.11.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik Beats Solo Pro Wireless Noise Cancelling

1. nagrada, 9 x Apple iPhone 11 64GB Yellow

4.10.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik Apple iPhone 11 64GB Yellow
7.10.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik Apple iPhone 11 64GB Yellow
14.10.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik Apple iPhone 11 64GB Yellow
20.10.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik Apple iPhone 11 64GB Yellow
26.10.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik Apple iPhone 11 64GB Yellow
4.11.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik Apple iPhone 11 64GB Yellow
7.11.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik Apple iPhone 11 64GB Yellow
15.11.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik Apple iPhone 11 64GB Yellow
21.11.2020. godine u 10:00 sati. Ukupno će se izvući 1 dobitnik Apple iPhone 11 64GB Yellow

Jedna osoba može osvojiti samo jednu od nagrada.

Ukoliko se isti dan izvlače nagrade pod više rednih brojeva, izvlačit će se redom od većeg rednog broja prema manjem (tj. prva se izvlači nagrada najmanje vrijednosti a zadnja najveće vrijednosti).

Dobitnici će biti izvučeni iz centralne baze podataka putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenja će nadzirati tročlana komisija, te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Za nagrade čija je vrijednost veća od 50.000 kn (sa pdv-om) će prisustvovati i javni bilježnik.

Komisija će provjeriti da li je dobitnik ispunio sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, izvući će se novi dobitnik.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom za svaki pojedini krug izvlačenja, nakon izvlačenja nagrada prema odredbama ovih Pravila u broju prema svim pristiglim urednim prijavama, preostali nagradni fond pojedinog kruga izvlačenja će se donirati u humanitarne svrhe Crvenom križu.

Članak 10.

O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, godina rođenja te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije, te potpisani zapisnik Organizator dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Članak 11.

DOBITNICI NAGRADA

Imena dobitnika bit će objavljena najkasnije 8 dana nakon svakog izvlačenja na nagradnaigra.cockta.eu

Dobitnici nagrada biti će obaviješteni o dobivenoj nagradi pisanim putem u roku 8 dana od izvlačenja.

Članak 12.

PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnici nagrade koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila imaju pravo preuzeti nagrade u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave. S dobitnicima nagrade sklopit će se po potrebi poseban ugovor ili izjava o preuzimanju nagrade. Sve nagrade se preuzimaju u dogovoru sa Organizatorom.

Ako dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu, Organizator će pisanim putem obavijestiti dobitnika te mu odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade.

Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju, a Organizator će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, Organizator će nagradu uručiti osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna skrbiti o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski ili s njime zakonom izjednačeni odnos te nakon što prihvati ova Pravila.

Organizator će u roku od osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 5.000,00 kuna, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, Organizator će prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 13.

PRESTANAK OBVEZA

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno po potrebi potpisom posebnog ugovora ili izjave o preuzimanju nagrade, prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku. Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost niti troškove koji bi proizašli dobitniku uručenjem ili nakon uručenja nagrade.

Članak 14.

PREKID NAGRADNE IGRE, DISKVALIFIKACIJA SUDIONIKA

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih ili drugih javnih medija.

Organizator će diskvalificirati sudionika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe osobne podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi mlađoj od 16 godina, te ako ima sumnju u zloupotrebu nagradne igre. Kao zloupotreba nagradne igre osobito će se smatrati svaki pokušaj manipulacije i prijevare prilikom unosa kodova, te će sudionike koji budu zatečeni u takvom postupanju Organizator diskvalificirati i onemogućiti daljnje sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri.

Članak 15.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA; PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni i daju privolu da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i druge podatke koje mu sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradne igre, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradne igre i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradne igre i promotivne svrhe Organizatora u koje je ova nagradna igra organizirana, sukladno ovim Pravilima.

Prilikom prijave u nagradnu igru, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe.
Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi osobni podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka.

Osobni podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane sudionika sukladno ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanju svojih prava sudionik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

Članak 16.

ZAVRŠNE ODREDBE

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, te prijavom za sudjelovanje potvrđuje da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih osobnih podataka i postupanja s istima.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu javno objavljena.

Članak 17.

Organizator se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 18.

Ugovorne stranke su suglasne da će sporove iz ove nagradne igre rješavati sporazumno, a u protivnom je nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.

S pravilima nagradne igre suglasno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske prema rješenju broj:
KLASA: UP/I-460-02/20-01/399
URBROJ: 513-07-21-01-20-2

ATLANTIC TRADE d.o.o.