Freedom Squad pravila sudjelovanja

ČLANAK 1.

ORGANIZATOR

Priređivač natječaja pod nazivom „ŽIVI ZA SVOJU STVAR!" je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (u daljnjem tekstu: Organizator)za proizvod Cockta. Na teritoriju Republike Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore nagradni natječaj provodi u ime i za račun Organizatora agencija DROM, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto (u daljnjem tekstu: Agencija).

Svi sudionici koji pristupe nagradnom natječaju prihvaćaju ova Pravila, s njima su upoznati te se pristupanjem u nagradnom natječaju s njima u cijelosti slažu.

ČLANAK 2.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj organizira se i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske, Slovenije, Srbije te Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Crne Gore za sve potrošače proizvoda iz čl. 3. ovih Pravila koji ispune uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju definirane ovim Pravilima, u periodu od 29.03.2021 do 31.12.2021. godine.

Nagradni natječaj priređuje se i provodi u svrhu:

- izbora kandidata iz Republike Hrvatske, Slovenije, Srbije te Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Organizator bira ukupno osam (8) dobitnika iz navedenih zemalja, koji će, sukladno sklopljenom ugovoru s Organizatorom u 2021. godini sudjelovati u promotivnom aktivnostima na digitalnim kanalima i društvenim mrežama organizatora (web stranica, Facebook, Instagram, TikTok, Youtube) i Organizatora, odnosno marku Cockta, promovirati na vlastitim kanalima društvenih mreža. Način i opseg suradnje i promocije utvrdit će se nakon završetka odabira potpisivanjem ugovora sa svakim od odabranih kandidata.

- promocije Organizatora i njegovih aktivnosti, proizvoda i ponuda s nizom promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje vijesti i drugih informacija o aktivnostima Organizatora (poput informativnih ponuda, promotivnih informacija, novih proizvoda, nagradnih igara, natječaja i drugih marketinških aktivnosti), te povremenu provedbu opće nepersonalizirane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u svrhu daljnjeg poboljšanja usluga organizatora i Interneta te ostalih oblika informacija (SMS, telefon, adresa prebivališta ... );

ČLANAK 3.

ORGANIZACIJA I NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

U nagradnom natječaju može sudjelovati svaki punoljetni potrošač (fizička osoba s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjeverni Makedoniji) koji na web stranici pravilno ispuni i pošalje prijavni obrazac.

Prijava se vrši putem web stranice cockta.eu/freedom_squad. Potrebno je upisati osobne podatke. Unijeti treba obvezne osobne podatke, potrebne za odabir kandidata i postizanje svrhe radi koje se natječaj organizira u skladu s ovim Pravilima (ime i prezime, kontakt broj, adresa e-pošte, poveznica na javno dostupan Instagram račun i / ili Facebook račun i / ili TikTok račun). Također je potrebno unijeti odgovarajući opis odnosno motivacijsku prezentaciju u pisanom i / ili video obliku.

Kupnja proizvoda Cockta nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju prijavu na natječaj do konačnog odabira konačnih dobitnika i potpisivanja ugovora (u slučaju da je sudionik odabran na natječaju). Otkazivanje se mora zatražiti pismeno putem e-pošte na e-adresu organizatora [email protected] U tom je slučaju kandidat koji sudjeluje isključen iz daljnjeg sudjelovanja u nagradnom natječaju, a njegovi osobni i drugi podaci dobiveni putem nagradnog natječaja ne smiju se koristiti i obrađivati u bilo koju svrhu. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora ili Agencije i njihovih povezanih društava, kao ni članovi njihove uže obitelji (bračni partner, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre i s njima zakonski izjednačene osobe), niti druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju pri organiziranju i provođenju ovog nagradnog natječaja.

ČLANAK 4.

Sve ispravno poslane prijave kandidata putem web stranice cockta.eu/freedom_squad unose se u središnju bazu podataka prijava kandidata.

ČLANAK 5.

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranicama Cockte cockta.eu i cockta.eu/freedom_squad.

ČLANAK 6.

BROJ PRIJAVA

Svaki sudionik smije sudjelovati u nagradnom natječaju sa samo jednom prijavom. U slučaju da kandidat prijavu podnosi više puta, to se smatra jednom prijavom. Višestruki unos podataka u prijavni obrazac ne povećava mogućnost odabira kandidata, a pri odabiru se uzima u obzir samo prva prijava.

ČLANAK 7.

NAGRADNI FOND

Svaki od odabranih osam kandidata dobiva nagrade koje su definirane u nagradnom fondu.

Fond nagrada sastoji se od:

POTPISIVANJE UGOVORA O SURADNJI I STVARANJU SADRŽAJA ZA MARKU COCKTA

Svaki od odabranih kandidata dobiva priliku promovirati sebe, svoj talent i svoja kreativna rješenja (putem vlastitog foto ili video sadržaja), a putem Cocktinih digitalnih i društvenih kanala. Način i količina sadržaja koje kandidat stvara i koji će biti objavljeni definirani su ugovorom koji odabrani dobitnik potpisuje s Organizatorom nakon odabira i prije početka sudjelovanja. Sudjelovanje će uključivati najmanje pet objava svakog odabranog kandidata na vlastitom Instagram profilu mjesečno, četiri objave Instagram priča na vlastitom profilu mjesečno i tri TikToke na vlastitom profilu mjesečno prema uputama Tvrtke i Agencije.

MENTORIRANJE

U skladu s talentom i kreativnim rješenjima koja je predstavio odabrani kandidat, Organizator kandidatu dodjeljuje mentora. Organizator dogovara sastanak kandidata i mentora, na kojem mentor pomaže kandidatu da razvije svoj talent. Način i opseg sastanka unaprijed određuju organizator i kandidat.

ISKUSTVO U VRIJEDNOSTI DO 1.500,00 EUR

U skladu s talentom i kreativnim rješenjima koja je predstavio odabrani kandidat, Organizator kandidatu dodjeljuje fond u iznosu do 1.500,00 EUR, uz pomoć kojeg kandidat može obavljati određenu aktivnost. Način i opseg provedbe, kao i način i opseg komunikacije provedbe na digitalnim kanalima kandidata i Organizatora, utvrđuju obje strane potpisivanjem ugovora o suradnji.

ČLANAK 8.

IZBOR KANDIDATA

U nagradnom natječaju Organizator će odabrati osam (8) dobitnika.

Izbor kandidata odvijat će se u dvije faze:

1. Odabir 20 finalista. Odabir će se vršiti između svih kandidata koji se na web stranici prijave od 29. 3. 2021. do 18. 4. 2021. do ponoći. Odabir finalista objavit će se na web stranici 22. 4. 2021. Odabir finalista među pristiglim prijavama vršit će komisija koju čine predstavnici Organizatora i Agencije.

2. Od 22. 4. 2021. do 29. 4. 2021. na web stranici odvijat će se glasanje. Posjetitelji web stranice moći će dati glas za svog kandidata. Osam (8)kandidata s najvećim brojem glasova, potpisat će ugovor s Organizatorom, kako je navedeno u prethodnom članku. Odabir osam kandidata izvršit će se i objaviti na web stranici 3. 5. 2021. godine. Glasanje je moguće samo u državama regije.

Posjetitelji web stranice za kandidate smije glasovati nekoliko puta.

KRITERIJI ZA ODABIR DVADESET (20) KANDIDATA

Odabir će izvršiti komisija sastavljena od predstavnika Organizatora i Agencije. Na temelju prijavljenih materijala (opis i fotografije, slike ili videozapisi na profilima društvenih mreža), komisija će procijeniti usklađenost sa sadržajem i vrijednostima marke Cockta, kao i sadržaj i njegovu vizualnu kvalitetu. Komisija će u ocjeni uzeti u obzir sljedeće kriterije:

1. Originalnost sadržaja
2. Kreativnost i vizualna privlačnost
3. Kvaliteta i jasno komuniciranje
4. Pozornost usmjerena na detalje
5. Moć nadahnuća
6. Faktor originalnosti i iznenađenja
7. Poruka koja se šalje

ČLANAK 9.

O izboru dvadeset (20) finalista vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izbora, imena, prezimena i adrese prisutnih članova komisije i odabranih kandidata (ime, prezime). O rezultatima glasanja vodi se zapisnik i na temelju njega odabire konačnih osam (8) dobitnika, te isti mora sadržavati: mjesto i vrijeme izbora, imena, prezimena i adrese prisutnih članova komisije i odabranih dobitnika (ime prezime).

ČLANAK 10.

IZBOR FINALISTA I KONAČNIH DOBITNIKA

Imena 20 finalista bit će objavljena 22. 4. 2021. na web stranici cockta.eu/freedom_squad.

Imena konačnih 8 dobitnika biti će objavljena 3. 5. 2021. na web stranici cockta.eu/freedom_squad. Odabrani će kandidati o finalnom odabiru biti obaviješteni putem email adrese ili putem privatne poruke na Facebooku ili Instagramu najkasnije 8 dana po zaključenom odabiru.

Svi sudionici nagradnog natječaja sudjelovanjem u natječaju izričito se slažu s objavljivanjem njihovih osobnih podataka (ime, prezime) na web stranici cockta.eu/freedom_squad.

ČLANAK 11.

POTPISIVANJE UGOVORA S DOBITNICIMA

Dobitnici nagrade koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila, bit će pozvani na potpisivanje ugovora o sudjelovanju s Organizatorom najkasnije osam (8) dana nakon objave dobitnika na web stranici, kada će se precizno definirati opseg, način i uvjeti sudjelovanja. Nagrade koje su dio potpisanog ugovora oporezuju se u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak. Akontaciju poreza na dohodak kandidatu će platiti Organizator natjecanja. Bruto vrijednost nagrada uključena je u godišnju poreznu osnovicu (u procjenu poreza na dohodak).

Dobitnik mora dostaviti Agenciji sve potrebne podatke za dodjelu nagrade (adresa prebivališta koja mora biti na teritoriju Republike Hrvatska, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije ili Crne Gore) u roku od 7 dana od primitka obavijesti o prihvatljivost koju je poslala Agencija. U suprotnom, smatra se da se kandidat odrekao nagrade.

Ako su Agenciji potrebne neke dodatne informacije zbog nagrade, kandidat ih mora dostaviti u roku od 5 radnih dana od dana primitka poziva za dostavu podataka, u suprotnom Organizator ima pravo ne dodijeliti nagradu tom kandidatu. Ako kandidat ne potpiše ugovor o suradnji u navedenom roku, Agencija ili Organizator će ga pismeno obavijestiti i naložiti daljnje razdoblje od 15 dana za potpisivanje ugovora.

U slučaju da kandidat ne potpiše ugovor ni nakon naknadnog roka, gubi pravo na potpisivanje ugovora i u njemu definirane nagrade.

Agencija ili Organizator mogu isključiti pojedinog kandidata iz izbora i zahtijevati povrat već dodijeljene nagrade. Također, Agencija ili Organizator mogu odlučiti ne dodijeliti nagradu ako opravdano utvrde da se kandidat nije pridržavao Pravila natječaja ili je na bilo koji način prekršio bilo koje pravilo o konkurenciji ili odredbu mjerodavnog zakona.

ČLANAK 12.

AUTORSKA PRAVA

Svaki kandidat koji pošalje svoju prijavu Organizatoru u skladu s ovim pravilima uz dostavljenu motivacijsku prezentaciju u pisanom i / ili video obliku, time sudjeluje u nagradnom natječaju i jamči da je prijavljeni pisani ili video materijal njegovo autorsko pravo i prenosi sva materijalna autorska prava Organizatoru bez vremenskih i teritorijalnih ograničenja. U slučaju da sudionik u video materijalu uključuje i druge osobe, sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, obvezuje se dobiti prethodni pristanak prikazanih osoba ili zakonskog zastupnika u slučaju maloljetnika, da pruža i koristi video materijal u svrhu natjecanja i promotivne svrhe Organizatora.

Osam (8) odabranih dobitnika koji će biti pozvani na potpisivanje ugovora o suradnji i tako biti i pozvani stvarati sadržaj kako će se definirati ugovorom, obvezuju se da će Organizatoru prenijeti sva materijalna autorska prava za sve svoje zaštićene objave iz komunikacije koja će biti definirana Ugovorom, te pristaju na ekskluzivni transfer za teritorij Republike Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Crne Gore, na razdoblje od tri godine od stvaranja pojedinačne objave. Autorsko pravo prenosi se ugovorom, zemljopisno, vremenski i sadržajno neograničeno i neograničeno bez obzira na metode i tehnička rješenja korištenja, obrade autorskog prava, pravo reprodukcije, pravo javnog nastupa, pravo javnog prijenosa, pravo javnih fonograma i videograma, pravo javnog prikazivanja, pravo emitiranja, pravo emitiranja ponovnog emitiranja, pravo sekundarnog emitiranja, pravo stavljanja na uvid javnosti, pravo obrade, pravo audiovizualne prilagodbe i pravo distribucije u bilo koju svrhu. Dobitnik se odriče od bilo kakvih dodatnih odbitaka ili prihoda, osim ugovornog iznosa navedenog u ugovoru za svrhe koje su definirane u ugovoru.

ČLANAK 13.

PRESTANAK OBAVEZA

Potpisivanjem ugovora o suradnji, prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku. Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost niti troškove koji bi proizašli dobitniku uručenjem ili nakon uručenja nagrade.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ili troškove koje je kandidat imao nakon potpisivanja ili tijekom razdoblja važenja ugovora o suradnji ili koji su nastali kao rezultat radnji Agencije ili trećih strana koje organiziraju i provode svoje obveze u vezi s nagradnim natječajem.

ČLANAK 14.

PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem elektroničkih ili drugih javnih medija.

ČLANAK 15.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA; PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici su suglasni i daju privolu da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i druge podatke koje mu sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradnog natječaja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradnog natječaja i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovaj nagradni natječaj organiziran, sukladno ovim Pravilima.

Dobitnik se slaže da se njegovi osobni podaci mogu koristiti za anonimne (nepersonalizirane) analize i statistiku dostavljenih podataka.

Prilikom prijave na nagradni natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe.

Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu [email protected].

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Dobitnik je svjestan i izričito se slaže da Organizator može povjeriti pojedinačne zadatke u vezi s obradom stečenih osobnih podataka ugovornom obrađivaču podataka, a to je DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto.

Ugovorni obrađivač podataka može obrađivati osobne podatke samo u okviru odobrenja ili naloga primljenog od Tvrtke, u skladu s važećim zakonodavstvom i u određene svrhe. Osobni podaci upotrebljavat će se i pohranjivati sve dok ih dobitnici ne opozovu u skladu s Pravilima, ako zakonom nije drugačije određeno. Kandidati mogu u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje ili prestanak korištenja svojih osobnih podataka u određenu svrhu. Ako podnesu takav zahtjev tijekom trajanja nagradnog natječaja do objave konačnog odabira i ako se tiče upotrebe njihovih osobnih podataka u svrhe nagradnog natječaja, oni prestaju sudjelovati u natjecanju. Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka. Svi osobni podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka. Ostale pojedinosti o obradi i zaštiti osobnih podataka i ostvarivanju vaših prava mogu se naći u pravilima o privatnosti i pravilima o kolačićima objavljenim na web stranici cockta.eu/freedom_squad.

Organizator će diskvalificirati kandidata ako utvrdi da je dostavio lažne, netočne ili strane osobne podatke ili ako utvrdi da je kandidat maloljetan te sumnja da je zlorabio nagradni natječaj. Kandidat koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća sva prava i obveze definirane Pravilima i potvrđuje da je svjestan svrhe upotrebe svojih osobnih podataka i postupanja s njima.

ČLANAK 16.

POREZNE OBVEZE

Prema Zakonu o porezu na dohodak, svaki dobitnik koji primi nagradu je porezni obveznik, a bruto vrijednost nagrade uračunava se u poreznu osnovicu dobitnika. Organizator će obračunati i platiti akontaciju poreza na dohodak sukladno važećim propisima (po stopi od 25%) od nagrada čija bruto vrijednost premašuje vrijednost utvrđenu zakonom za plaćanje poreza na dohodak (42,00 EUR). Organizator će obračunati akontaciju poreza na dohodak i odbiti porezni odbitak istovremeno s izračunom ostalih dohotka u skladu s važećim propisima.

Sve ostale porezne obveze ili prirezi poreza na dohodak sukladno godišnjoj odluci o porezu na dohodak naplaćuju se dobitnicima. Organizator može zatražiti porezni broj u slučaju da je kandidat odabran na nagradnom natječaju. Ako primatelj nagrade ne dostavi potrebne podatke, organizator nagrade ih neće dodijeliti.

ČLANAK 17.

DOKUMENTACIJA

Dokumentaciju u vezi s natječajem čuva Organizator, ovisno o namjeni pohrane, i to:

- dokumentacija vezana uz organizaciju i provedbu natjecanja i ova Pravila čuvaju se u prostorijama Organizatora pet (5) godina;- dokumentacija koja se odnosi na odabrane finaliste i konačne dobitnike (obavijesti o osobnim podacima, porezna dokumentacija) vodi se u skladu s važećim poreznim i računovodstvenim propisima.

Nakon isteka gore navedenih rokova, Organizator ili Agencija uništit će dokumentaciju u skladu sa svojim internim aktima.

ČLANAK 18.

ZAVRŠNE ODREDBE

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator nije odgovoran za kasne, nepotpune ili na drugi način neprikladne prijave na natječaju. Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz natječaj i pravila vezana uz njega konačna je i odnosi se na sve kandidate. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, smatrat će se da su ova Pravila primarna u odnosu na druge publikacije, bilo u tiskanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku.

Autentično tumačenje ovih Pravila isključivo je u domeni Organizatora. Organizator natjecanja zadržava pravo izmjene ovih Pravila ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. Organizator će obavijestiti zainteresirane strane o svim mogućim izmjenama ovih Pravila objavljivanjem na web mjestu https://www.facebook.com/Cockta.

Sve osobe povezane s natječajem (npr. Organizator, Agencija, kandidati...) slažu se da će se sporovi proistekli iz ovog natječaja rješavati sporazumno, u protivnom je Okružni sud u Ljubljani materijalno nadležan za odlučivanje o slučaju. Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja.

Ljubljana, 26.03.2021.