Pravila nagradnog natječaja »Cockta Exit«

Članak 1.

Priređivač nagradnog natječaja je Agencija 101 d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU (u daljnjem tekstu: Priređivač), koji za Droga Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija (u daljnjem tekstu: Naručitelj) priređuje nagradni natječaj pod nazivom »Cockta Exit« (u daljnjem tekstu: Natječaj). 

Članak 2.

Svrha Nagradnog natječaja jest promocija djelatnosti i proizvoda Naručitelja koja podrazumijeva slanje informativnih ponuda, obavještavanja o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, natječajima i drugim marketinškim akcijama i općenita nepersonalizirana analiza i statistička obrada u cilju daljnjih poboljšanja internet informiranja od strane Naručitelja i njegove ponude, uključujući i aktivnosti koje se provode u okviru »Cockta Exit«.

 

Članak 3.

Priređivač organizira Natječaj na facebook stranici  https://www.facebook.com/Cockta/  i instagram profilu https://www.instagram.com/cockta/ (u daljnjem tekstu: fb i instragram profil) Natječaj traje od 5. srpnja do 9. srpnja 2018. godine u 16:00h.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju svi građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja. Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u natječaju.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju:

 • fizičke osobe koje na natječajima odnosno natjecanjima ovog tipa sudjeluju u okviru svoje djelatnosti kojom se i inače trajno ili povremene bave,
 • zaposlenici Priređivača i/ili Naručitelja i/ili članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća),
 • osobe koje su izravno uključene u pripremu natječaja i proglašenje pobjednika.

 

Članak 5.

Kako sudjelovati u nagradnom natječaju

Pravo sudjelovanja imaju sve osobe iz članka 4., koje za vreme natječaja (najkasnije do 9. srpnja 2018. godine u 16:00h) komentira na fb stranici i instragram profilu tekst sa opisom svoje asocijacije  kad pomisle na ''šta je ''tvoja'' stvar''.

Prijavom na Natječaj Sudionici prihvaćaju ova Pravila te su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci te prijavljeni sadržaj, mogu javno objaviti, koristiti od strane Priređivača/Naručitelja u promotivne svrhe, u tiskanom, zvučnom, slikovnom i/ili video materijalu te jamče da imaju autorska prava na sav prijavljeni sadržaj, da nisu povrijeđena autorska prava te da prenose na Priređivača/Naručitelja isključivo pravo korištenja svojeg prijavljenog sadržaja bez naknade autoru, neograničeno vremenski, prostorno i sadržajno. U konkurenciju za osvajanje nagrade ulaze sve prijavljene osobe koji su zadovoljile uvjete iz ovih Pravila.

 

Članak 6.

Priređivač ima pravo pregledati prijavljene podatke te zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljenog Sudionika u jednom od sljedećih slučajeva:

 • ako Sudionik krši ova Pravila,
 • ako Sudionik pošalje sadržaj na kojem nema autorskih prava i/ili za koji nema pravo korištenja, ili se radi o sadržaju koji je neprimjeren, uvredljiv, protivan zakonu, moralu ili opće prihvaćenim standardima ponašanja i komunikacije ,
 • ako Sudionik ostavi netočne i/ili lažne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti,
 • ako Sudionik vlasnik  odabranog najboljeg sadržaja (Dobitnik prema članku 7) ne dostavi potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Priređivača radi dodjeljivanja nagrade u roku 72 sata,
 • iz drugog razloga za kojeg Priređivač procjeni da utječe na pravednost natjecanja. 

Članak 7.

Nagradni fond

Ukupan nagradni fond sastoji se od 5 nagrade:

2x Exit festival ulaznica za sve 4 dane

Naručitelj će između svih sadržaja odabrati 5 najbolji sadržaj po mišljenju Naručitelja (a koji odgovara Pravilima) i nagraditi ga nagradom (u daljnjem tekstu sudionik sa najboljim sadržajem: dobitnik).

Koji sadržaj je najbolji odlučiti će 3 člana komisija Naručitelja koja će o tome donijeti finalnu odluku u roku najkasnije do 10. srpnja 2018. godine.

 

Članak 8. 
Dobitnik će biti obaviješten o nagradi putem direktne facebook ili instagram poruke najkasnije 1 dan od završetka natječaja .

Kako bi preuzeo/la nagradu dobitnik se mora javiti u roku od 72 sati Priređivaču/Naručitelju na privatno poruko i u tom roku dostaviti svoje podatke (ime, prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta, kontakt – telefon, e-mail) i potvrditi spremnost na preuzimanje nagrade.

Ako dobitnik ne dostavi potvrde i podataka u navedenom roku, nagrada neće moći biti realizirana.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili u većim količinama od one koja je navedena u ovim Pravilima.

Ako dobitnik nagrade ne iskoristi istu najkasnije u periodu  jedne godine od prijama e-mail obavještenja Naručitelja/Priređivača o prijemu nagrade, nagrada neće moći biti realizirana. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. 

Članak 9.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i prezime i dostavljeni sadržaj, od strane Priređivača i/ili Naručitelja javno objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Dobitnik će biti objavljen na web-stranici najkasnije 14 dana od završetka Natječaja.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi Sudionici koji ostave svoje sadržaje, su suglasni da Naručitelj te sadržaje trajno zadrži te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski neograničeno. 

Članak 10.

Zaštita osobnih podataka

Svi osobni podaci će biti  zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Osobne podatke koje Sudionici daju u okviru prijave na Natječaj popunjavanjem odgovarajućeg formulara (ime, prezime, e-mail) te osobne podatke dobitnika (iz članka 8. ovih Pravila), Priređivać i Naručitelj će obrađivati i koristiti u svrhu provedbe ovog Natječaja koja je definirana člankom 2. ovih Pravila, a temeljem same prijave za sudjelovanje kao i dostave podataka dobitnika kao nužnih podataka potrebnih za izvršavanje uvjeta Natječaja odnosno obaveza Naručitelja/Priređivača.

Za vreme obrade i korištenja osobnih podataka Sudionici imaju mogućnost uvida u svoje podatke i njihovo ažuriranje  u bazi te mogu tražiti prestanak korištenja ili brisanje svojih osobnih podataka, mogu zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima ili zatražiti ispravak istih, kao i uložiti prigovor na korištenje podataka za potrebe izravnog marketinga – sve na način, da pošalju zahtjev putem e-maila na info@cockta.eu ili poštom na Droga Kolinska, Živilska industrija d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija. Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku izvršiti odjavu primanja informativnih i promotivnih materijala Naručitelja na gore navedenu e-mail adresu ili prema uputi na tim dostavljenim materijalima

Priređivač/Naručitelj koristi i obrađuje osobne podatke dostavljene od strane Sudionika, te je isključivo Sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka, te je dužan i odgovoran pravovremeno obavijestiti Priređivača/Naručitelja o promjeni svojih osobnih podataka. Osobni podaci će biti čuvani do opoziva od strane Sudionika.

Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost, da Naručitelj pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). 

Članak 11.

Organizator ne preuzima odgovornosti za:

 • bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju Natječaja na štetu sudionika ili treće osobe;
 • (ne)funkcioniranje e-maila i/ili Interneta i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;
 • incidente ili štetu koja bi eventualno nastala korištenjem nagrade. 

Članak 12.

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranici  https://cockta.eu/hr.

U slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Natječaj te o tome na web-stranici obavijestiti javnost.

Priređivač zadržava pravo izmjene Pravila u bilo kojem trenutku – eventualna izmijenjena Pravila biti će obavljena na web stranici. 

Članak 13.

Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora između Priređivača/Naručitelja i sudionika nagradnog natječaja utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

* * *

U Ljubljani, Slovenija, 05. srpanj 2018.

Droga Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija