Pravila nagradnog natječaja "Tvoj trenutak, tvoja stvar"

Broj: 737-5/2021
Datum: 21.7.2021. godine

ORGANIZATOR

Član 1.

Nagradni natječaj organizira: ATACO Trgovina i zastupanja d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava L4, P.P. 25, 88 101 Mostar. Identifikacijski broj: 4227039510005, PDV broj: 227039510005.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik prihvaća Pravila sudjelovanja. Sudjelovanje u nagradnom natječaju dopušteno je samo na temelju ovih Pravila sudjelovanja.

SVRHA, TRAJANJE I MJESTO PROMOCIJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Član 2.

Nagradni natječaj provodi se u svrhu dodatne promocije brenda COCKTA, društva ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.D. Nagradni natječaj počinje 1.9.2021. godine (od 00:00 sati) i traje do 30.9.2021. godine (do 23:59 sati). Mjesto promocije su ugostiteljski objekti ( kafić/restoran/hotel...) koji se nalaze na teritoriju Brčko Distrikta BiH, u kojima će se za vrijeme trajanja nagradnog natječaja nalaziti traženi proizvod kao i promotivni materijali s informacijama o načinu učešća u nagradnom natječaju, kao i web stranice i društvene mreže. Operativni dio nagradnog natječaja provodi spletnaPOSTAJA d.o.o. Ljubljana, Slovenija.

NAZIV NAGRADNOG NATJEČAJA

Član 3.

Nagradni natječaj organizira se pod nazivom: „TVOJ TRENUTAK, TVOJA STVAR".

FOND NAGRADA

Član 4.

Nagradni fond se sastoji od:

NAGRADA: PlayStation 5 + Ratchet Rift Apart PS5 + Destruction AllStars PS5 + PS5 Dualsense Wireless Controller - 1x
JED. VRIJEDNOST U KM: 1.195,73
UKUPNA VRIJEDNOST U KM SA URAČUNATIM PDV-OM: 1.399,00

NAGRADA: Fuji INSTAX Mini 11 Aparat - 1x
JED. VRIJEDNOST U KM: 166,67
UKUPNA VRIJEDNOST U KM SA URAČUNATIM PDV-OM: 195,00

NAGRADA: Dron - Ryze Tech Tello Boost Combo drone powered by DJI - 1x
JED. VRIJEDNOST U KM: 181,50
UKUPNA VRIJEDNOST U KM SA URAČUNATIM PDV-OM: 212,35

NAGRADA: Selfie stick Cockta - 2x
JED. VRIJEDNOST U KM: 8,01
UKUPNA VRIJEDNOST U KM SA URAČUNATIM PDV-OM: 16,02

Vrijednost ukupnog nagradnog fonda je 1822.37 KM sa uračunatim PDV-om (slovima: hiljaduosamstodvadesetdvije i 37/100 konvertibilnemarke).

PRAVO UČESTVOVANJA

Član 5.

Pravo učestvovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe preko 18 godina starosti, s prebivalištem u Brčko Distriktu BiH, koje prihvaćaju odredbe i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju i dostave tražene podatke (član 6.), osim zaposlenika Organizatora te članova njihovih užih obitelji, koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu. Maloljetne osobe i osobe pod starateljstvom imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osobe pod starateljstvom, organizator, odnosno za to ovlaštena osoba, uručuje nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa određena da se stara o njoj.
Sudjelovanje je dopušteno samo u svoje ime.

KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU?

Član 6.

Objava fotografije sa proizvodom COCKTA u formatu 275 ml ( Original i Free ), na teritoriju Brčko Distrikta, mora biti obavljena u periodu od 1.9.2021. godine (od 00:00 sati) do 30.9.2021. godine (do 23:59 sati) kako bi osobe iz člana 5 stekle pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju.
Sudjelovanje u nagradnom natječaju "Tvoj trenutak, tvoja stvar." moguće je unosom osobnih podataka i fotografije sa bočicom COCKTA 275 ml Original/Free u ugostiteljskom objektu ( kafić/restoran/hotel...) i objavom na tvojtrenutak.cockta.eu.

Točan postupak opisan je u nastavku:

• REGISTROVANJE

Nagradni natječaj realizira se na Internet stranici tvojtrenutak.cockta.eu. Za registraciju je potrebno upisati tražene podatke: ime i prezime, kontakt broj, adresa stanovanja, kanton/entitet, e-mail adresa, godina rođenja. Ukoliko prilikom registracije korisnik dobije obavijest da je onemogućena registracija / da je neispravna e-mail adresa ili da iz nekog drugog razloga ne može pristupiti , korisnik treba da se obrati korisničkoj službi putem e-maila [email protected].

• KREIRANJE SADRŽAJA

Nakon registracije korisnik ostvaruju potpuni pristup na domenu tvojtrenutak.cockta.eu gdje je potrebno učitati fotografiju koju je napravio s bočicom Cockte 275ml Original ili Free u ugostiteljskom objektu ( kafić/restoran/hotel...).
Fotografija može biti napravljena na bilo koji način na koji korisnik odabere može biti uslikana mobitelom/fotoaparatom/, može biti kreativna/crno-bijela/panoramska itd. Uz fotografiju nije potrebno ubacivanje teksta.
Korisnik može objaviti samo jednu (1) fotografiju tijekom trajanja nagradnog natječaja.

Podaci se skupljaju isključivo u cilju sprovođenja Nagradnog natječaja „Tvoj trenutak ,tvoja stvar" za obradu profila od strane stručnog žirija i neće se dalje dijeliti.

• OBJAVLJIVANJE FOTOGRAFIJA

Fotografije će biti vidljive i javno dostupne na internet stranici tvojtrenutak.cockta.eu. Učesnici će dobiti obavještenje putem e-mail-a da je njihova prijava odobrena/odbijena od strane administratora. Učesnici koji su postavili materijal kako bi učestvovali u nagradnom natječaju, a čija je prijava odbijena, dalje ne učestvuju u nagradnom natječaju.

Sve dodatne informacije učesnici mogu potražiti putem korisničke podrške [email protected].

IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA

Član 7.

Proglašavanje dobitnika će biti nadzirano od strane tročlane komisije imenovane ispred Organizatora. Jedna osoba koja sudjeluje u nagradnom natječaju može biti nagrađena samo jednom u toku perioda trajanja nagradnog natječaja.

4. nagrada, Selfie stick Cockta, 2 dobitnika,

3. nagrada, Dron - Ryze Tech Tello Boost Combo drone powered by DJI, 1 dobitnik,

2. nagrada, INSTAX MINI 11 fotoaparat ,1 dobitnik,

1. nagrada, PlayStation 5 + Ratchet Rift Apart PS5 + Destruction AllStars PS5 + PS5 Dualsense Wireless Controller, 1 dobitnik.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu od nagrada.

Član 8.

Proglašavanje dobitnika biti će objavljeno dana 8.10.2021.godine. Dobitnici će biti odabrani na temelju kvalitete fotografije/kreativnosti/ uspješnosti izvedbe fotografije. Proglašenje dobitnika će voditi i nadzirati komisija koja će provjeriti da je sve provedeno u skladu s pravilima, te će o istom voditi zapisnik.
Komisija će provjeriti da li je dobitnik ispunio sve uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju sukladno ovim pravilima. U slučaju da dobitnik ne ispunjava kriterije da preuzme nagrade ili se njegova prijava proglasi nevažećom, Organizator će se obratiti rezervnom dobitniku

KAKO PREUZETI NAGRADE?

Član 9.

Sve nagrade se preuzimaju na način da za preuzimanje navedenih nagrada potrebno je dostaviti osobne podatke. Dobitnik će biti kontaktiran e-poštom i zamoljen da pošalje: ime i prezime, adresa stanovanja, entitet/distrikt, grad, broj telefona i jedinstveni matični broj građanina, kako bi se nagrada mogla poslati na trošak organizatora, te kako bi se uplatio porez. Organizator će najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti dobitnike o osvojenim nagradama. Dobitnici će preuzeti nagrade osvojene u nagradnoj igri najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne preuzmu osvojene nagrade, organizator je dužan ponovo u roku od 8 dana od isteka navedenog roka obavijestiti o osvojenoj nagradi, te odrediti naknadni rok za preuzimanje nagrada koji ne može biti duži od 8 dana od dana prijema obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan postupiti na način propisan ovim Pravilnikom (rezervni dobitnici). Ako se do dobitnika ne može doći zbog nepotpunih ili netočnih podataka za kontakt, nastali trošak neuspiješne dostave nagrade snositi će dobitnik.

Član 10.

Navedeni podaci iz člana 9 ovih Pravila su organizatoru potrebni radi objave dobitnika, identificiranja dobitnika i reguliranja poreznih obveza kod nadležnih organa (jedinstveni matični broj).

Član 11.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan dokazati svoj identitet te potpisati dokument o preuzimanju nagrade. Ukoliko je dobitnik maloljetnik ili osoba pod starateljstvom nagrada će biti uručena roditelju/staratelju s kojim maloljetnik živi pri čemu je roditelj/staratelj dužan priložiti validnu dokumentaciju odnosno dokument kojim dokazuje status roditelja/staratelja.

POVJERLJIVOST

Član 12.

Organizator, kao i pružatelj tehničke podrške, će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osiguraju zaštitu osobnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka odnosno GDPR. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka sudionika i dobitnika za vrijeme trajanja ove nagradne igre u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Član 13.

Radnjom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici i dobitnici se izričito i jasno slažu da njihovi osobni podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u organizatorovu, odnosno bazu pružatelja tehničke podrške, bazu podataka u svrhu učestvovanja u ovom nagradnom natječaju i svrhu procesa odabira dobitnika. Organizator i osobe na koje organizator prenese osobne podatke mogu koristiti isključivo u svrhu promocije, odabira dobitnika i dostavljanje nagrada.

Član 14.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici daju saglasnost organizatoru da broj telefona ostane spašen u bazi podataka Organizatora koji će se koristiti isključivo i samo u svrhu nagradnog natječaja. Organizator je dužan da na zahtjev korisnika izbriše broj iz baze bez dodatnih troškova.

Član 15.

Podaci relevantni u pojedinačnim slučajevima prosljeđuju se i sljedećim vanjskim primateljima, pri čemu se prenose samo oni podaci koje dotični primatelj zahtijeva za svoj zadatak (podjela nagrada, promocija i komunikacija) ili koje mu moramo proslijediti zbog zakonskih zahtjeva:

a.) ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.D., Ljubljana, Slovenija - podatke može koristiti u svrhu odabira dobitnika i dostavljanja nagrada
b.) spletnaPOSTAJA d.o.o. Ljubljana, Slovenija - pružatelj tehničke podrške,
c.) ALTERMEDIA D.O.O. Sarajevo, BiH – dostava nagrada

DISKVALIFIKACIJA

Član 16.

Svi profili čija je sadržina protivna prinudnim propisima, javnom poretku, pravilima morala, kao i profili komercijalnog karaktera i oni koji na bilo koji način zloupotrebljavaju Nagradni natječaj biti će automatski diskvalifikovani prije objavljivanja. Biti će uklonjene fotografije koje se dovode u vezu sa: nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, vjersku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promoviranja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).

Ukoliko Organizator utvrdi nepravilnosti i zloupotrebu prilikom objave fotografije i unosa podataka, Organizator zadržava pravo da istog Učesnika diskvalificira.

Organizator zadržava pravo da ne podijeli nagrade u slučaju ako:

• Dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,
• Se pojavi sumnja o identitetu dobitnika,
• Dobitnik nije dao svoje prave podatke,
• Ako se utvrdi da je korisnik u nagradnom natječaju učestvovao suprotno pravilima i uvjetima nagradnog natječaja,
• U drugim primjerima, kada podjela nagrade ne bi bila moguća ni zakonita.

AUTORSKA PRAVA

Član 17.

Učesnik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na postavljenu fotografiju. Učesnik mora imati pristanak svake osobe na postavljenoj fotografiji za prijavu na ovaj nagradni natječaj i korištenje u skladu s ovim Pravilima. Učesnik garantuje da postavljenom fotografijom u cijelosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Učesnik koji je postavio fotografiju. Učestvujući u nagradnom natječaju Učesnik kao autor fotografije bezuslovno prenosi na Organizatora isključivo pravo korištenja u promotivne svrhe branda Cockta, bez potrebe za navođenjem imena autora i to vremenski, prostorno, medijski i sadržajno neograničeno te bez posebne naknade autoru osim nagrade na koju ima pravo ako je dobitnik nagradnog natječaja. Učesnik daje saglasnost Organizatoru da na osnovu svog prava iskorišćavanja iz ovog člana to pravo prenese na treće osobe u istom opsegu. Prijavom fotografije na nagradni natječaj, Učesnik osniva i prenosi na Organizatora neograničeno besplatno pravo iskorišćavanja fotografije u bilo kom obliku i isključivo za internu upotrebu i promociju brenda Cockta.

OPŠTE ODREDBE

Član 18.

Učestvujući u nagradnom natječaju, Učesnik pristaje i suglasan je da se svi lični podaci koje daje prikupe, sačuvaju, obrađuju i koriste za Organizatora i pravno lice ATLANTI DROGA KOLINSKA D.D. i da ni na koji način neće biti korišteni u druge svrhe.
Dobitnik je dužan prilikom davanja podataka da da istinite, tačne i potpune kontakt podatke o sebi. Dobitnik je saglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke.

Organizator će preuzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu osobnih podataka učesnika, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka učesnika za vrijeme trajanja ovog nagradnog natječaja u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju učesnici prihvaćaju da Organizator i Društvo ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.D. mogu obrađivati njihove osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

- Bilo koje posljedice koje bi učesnik mogao da pretrpi zbog učešća u nagradnom natječaju,
- Bilo koje posljedice prilikom korištenja nagrade.

UČESNICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Član 19.

Učesnici u ovom nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati druge nagrade ili veću količinu nagrada od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane organizatora. Nagrade se ne mogu zamijeniti za gotovinu, druga materijalna sredstva ili prenijeti dobitke na druge osobe. Pobjednik se može odreći nagrade. Učestvovanjem u ovom nagradnom natječaju učesnici prihvaćaju ova Pravila.

PUBLICITET I OBJAVA IMENA DOBITNIKA

Član 20.

Učestvovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime i grad stanovanja mogu od strane organizatora objaviti i koristiti bez naknade u printanom, slikovnom, audio i video materijalu samo u svrhu ovog nagradnog natječaja (npr. objava dobitnika na web-u ili društvenim mrežama).

OBJAVA PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Član 21.

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena minimalno sedam dana prije održavanja nagradne igre u jednim dnevnim novinama dostupnim na teritoriju Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, po dobivanju suglasnosti od strane Porezne uprave Direkcije za financije Brčko Distrikta BiH, te na web stranici tvojtrenutak.cockta.eu.

POREZI

Član 22.

Sve porezne obveze plaća Organizator nagradnog natječaja, a u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i zabavnim igrama Brčko Distrikta BiH.

ODGOVORNOST

Član 23.

Sljedeća izuzeća i ograničenja odgovornosti primjenjuju se na odgovornost organizatora. Iste ne utječu na ostale zakonske odredbe. Odgovornost postoji samo za izravnu štetu izazvanu namjerno ili nepažnjom. Svaka odgovornost koja nadilazi naprijed navedeno isključena je. Odgovornost prema propisima o odgovornosti za proizvod ostaje nepromijenjena. U mjeri u kojoj je odgovornost organizatora isključena ili ograničena, isto će se primjenjivati i na osobnu odgovornost zaposlenika, predstavnika i zamjenika zastupnika organizatora. Organizator nije odgovoran za ispravnost svih podataka, posebno ako su promijenjeni ili krivotvoreni tehničkim pogreškama, pogreškama u pisanju ili programu, gubicima u prijenosu, intervencijama trećih strana ili višom silom.
Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve probleme nastale tokom promotivnog perioda, a koji se odnose na mobilne mreže i korištenje web domene sa kojih se šalju podatci za nagradni natječaj, te probleme koji su tako nastali, a nemaju veze sa voljom Organizatora.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Član 24.

Nagradni natječaj se može prekinuti jedino u slučaju više sile ili u slučaju koji ne zavisi od volje Organizatora, a opoziv nagradnog natječaja se objavljuje u istim dnevnim novinama u kojima je nagradni natječaj objavljen, a o čemu će prethodno biti obaviješten nadležni organ.

U SLUČAJU SPORA

Član 25.

Svi eventualni sporovi između Organizatora i učesnika u nagradnom natječaju će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti na ovaj način, nadležan je Osnovni sud Brčko Distrikta BiH.

Za ATACO d.o.o. Mostar

Miro Musa
Direktor