Pravila nagradne igre "BUDI U SVOM FILMU SVAKI DAN"

Broj:790-4/2022
Datum: 23.8.2022. godine

ORGANIZATOR

Član 1.

Nagradnu igru organizira: ATACO Trgovina i zastupanja d.o.o. Mostar, Podružnica Banja Luka, Ramići b.b., 78 000 Banja Luka. Identifikacioni broj: 4227039510064, PDV broj: 227039510005.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik prihvaća Pravila sudjelovanja. Sudjelovanje u nagradnoj igri dopušteno je samo na temelju ovih Pravila sudjelovanja.

SVRHA, TRAJANJE I MJESTO PROMOCIJE NAGRADNE IGRE

Član 2.

Nagradna igra provodi se u svrhu dodatne promocije brenda COCKTA, društva ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.D. Nagradna igra počinje 1.10.2022. godine (od 00:00 sati) i traje do 14.11.2022. godine (do 23:00 sati). Mjesto promocije su svi prodajni objekti koji se nalaze na teritoriju Republike Srpske, u kojima će se za vrijeme trajanja nagradne igre nalaziti traženi proizvod kao i promotivni materijali s informacijama o načinu učešća u nagradnoj igri kao i web stranice i društvene mreže. Operativni dio nagradne igre provodi spletnaPOSTAJA d.o.o. Ljubljana, Slovenija.

NAZIV NAGRADNE IGRE

Član 3.

Nagradna igra organizira se pod nazivom: BUDI U SVOM FILMU SVAKI DAN.

FOND NAGRADA

Član 4.

Nagradni fond se sastoji od:

NAGRADE BROJ NAGRADA JED. VRIJEDNOST U KM (BEZ PDV) UKUPNA VRIJEDNOST U KM SA URAČUNATIM PDV-OM
Soundbar Samsung HW-B550 23 329, 00 8.853,39
Aparat za kokice PM-1201 23 46,06 1.239,47
TOTAL 46 375,06 10.092,87

Vrijednost ukupnog nagradnog fonda je 10.092,87 KM sa uračunatim PDV-om ( slovima: desthiljadadevedesetdvije i 87/100 konvertibilnihmaraka ).

PRAVO UČESTVOVANJA

Član 5.

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem/boravištem u Republici Srpskoj, koje obave kupovinu traženog proizvoda (član 6.), osim zaposlenika Organizatora, firmi koje djeluju u sklopu Atlantic Grupa d.o.o., Altermedia d.o.o., te članova njihovih užih obitelji, koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu (roditelji, supružnik, vanbračni drug, djeca). Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe preko 18 godina starosti. Maloljetne osobe i osobe pod starateljstvom imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba pod starateljstvom, organizator, odnosno za to ovlaštena osoba, uručuje nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa određena da se stara o njoj.
Sudjelovanje je dopušteno samo u svoje ime.

KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOJ IGRI?

Član 6.

Kupovina proizvoda COCKTA u formatu 0,33l limenka ( Original i Free ), 0,5l i 1,5l u PET ambalaži ( Original/Free/Blondie ), na teritoriju Republike Srpske, mora biti obavljena u periodu od 1.10.2022. godine (od 00:00 sati) do 14.11.2022. godine (do 23:00 sati) kako bi osobe iz člana 5 stekle pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

Sudjelovanje u nagradnoj igri "Budi u svom filmu svaki dan" moguće je slanjem broja računa i unošenjem traženih osobnim podataka na web stranici Cockta-e.

Točan postupak opisan je u nastavku:

a) Kako sudjelovati: Sudionici nagradne igre, moraju kupovinom minimalno jednog napitaka COCKTA, u formatima 0,33l limenka ( Original i Free ), 0,5l i 1,5l PET ambalaža ( Original/Free/Blondie ) sačuvati račun za koji je obavljena kupovina. Nakon toga posjetiti web stranicu Cockta-e, te unijeti sljedeće: ime i prezime, adresa stanovanja, grad, entitet/distrikt, broj telefona, e-mail adresu i broj računa za koji je obavljena kupovina. Svaki se broj računa može unijeti samo jednom.

b) Tko može pobijediti? Svaki broj računa može pobijediti, jer nijedan određeni unesen broj računa nije povezan s nagradom. Jedan učesnik može poslati neograničen broj prijava na web-u za neograničen broj kupovina od minimalno jednog proizvoda COCKTA, u formatima 0,33l limenka, 0,5l i 1,5l PET ambalaža ( Original/Free/Blondie ). Jedan broj računa može dobiti samo jednu nagradu. Sudionici koji krše pravila sudjelovanja, organizator može u bilo kojem trenutku isključiti iz nagradne igre.

c) Postupak izvlačenja: Čim se izvrši prijava i unese broj računa i traženi podaci, događa se sljedeće:
U nagradnu igru ulaze samo brojevi računa uneseni u razdoblju vremena trajanja nagradne igre. Tijekom trajanja nagradne igre, vršit će se i izvlačenje dobitnika nagradne igre, prema rasporedu iz Članka 7.
Neće se uzeti u obzir vrijeme kada je unesen broj računa i kad su ostali podaci poslani, već vrijeme kada je zaprimljen kod organizatora, odnosno operatera.
Sve dodatne informacije učesnici mogu potražiti putem korisničke podrške [email protected] ili na besplatnoj korisničkoj liniji 0800 200 003.

IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA

Član 7.

Izvlačenje će se odvijati u prostorijama operatera Agencija spletnaPOSTAJA d.o.o. Slovenija koji omogućava rad softvera i regionalno pruža tehničku podršku u nagradnim igrama COCKTA-e, pa samim time i organizatoru kao njegovom distributeru. Softver putem domene koja je predviđena za tržište Bosne i Hercegovine tj. na teritoriju Republike Srpske, prikuplja podatke od sudionika, a na dan izvlačenja softver automatski izvlači dobitnike i dostavlja popis dobitnika organizatoru.

U svakom navedenom izvlačenju sudjeluju sve uredno podnesene prijave dospjele do 23:59 h na dan prije dana izvlačenja.

Izvlačenje dobitnika održat će se po niže navedenim datumima i za niže navedene nagrade u 11h, osim posljednjeg dana nagradne igre 14.11.2022. kada će izvlačenje biti u 23h, u sljedećem rasporedu:

2.10.2022. - 1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
3.10.2022. - 1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
5.10.2022. - 1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
7.10.2022.- 1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
9.10.2022.- 1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
11.10.2022.-1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
13.10.2022.-1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
15.10.2022.-1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
17.10.2022.-1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
19.10.2022.-1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
21.10.2022.-1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
23.10.2022.-1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
25.10.2022.- 1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
27.10.2022.-1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
29.10.2022.-1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
31.10.2022.-1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
2.11.2022.- 1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
4.11.2022.- 1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
6.11.2022.- 1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
8.11.2022.- 1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
10.11.2022.-1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
12.11.2022.-1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201
14.11.2022.-1 dobitnik poklon seta Soundbar Samsung HW-B550 i Aparat za kokice PM-1201

 

Član 8.

Izvlačenje će se vršiti u prostorijama operatera uz pomoć kompjuterskog softvera iz centralne baze podataka, koji prikuplja informacije dobivene od sudionika nagradne igre i nasumično odrediti dobitnika. Softver će izvući i po 2 rezervna dobitnika za svaku nagradu i u slučaju da dobitnik ne ispunjava kriterije da preuzme nagradu, Organizator će se obratiti rezervnim dobitnicima, po redoslijedu kako su izvučeni.

Dobitnici pristaju i slažu se da ih se o osvajanju nagrade obavijesti e-mail-om i putem web stranice, telefona ili putem drugih medija (društvene mreže organizatora).

Organizator će obrazovati tročlanu komisiju koja će voditi zapisnik o toku nagradne igre i o izvlačenju dobitnika, a koji zapisnik će uz svaki dobitak (nagradu) imati sljedeće podatke, ime, prezime, grad i kontakt telefon. Komisija će provjeriti da li je dobitnik ispunio sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, kontaktirati će se rezervni dobitnik.

Član 9.

Nakon objave dobitnika, od dobitnika nagrade će se tražiti da dostavi Organizatoru ili ovlaštenoj osobi organizatora potvrdu o kupovini ( račun ), da se ustanovi da li su ispunjeni uslovi za učestvovanje u ovoj nagradnoj igri i da je kupovina obavljena tokom trajanja nagradne igre, te zamoljen da dostavi osobne podatke: ime i prezime, adresa stanovanja i grad. Dobitnici su dužni dostaviti sve podatke u roku od 8 dana. Račun/i i podaci će se na zahtjev Organizatora ili ovlaštene osobe organizatora dostaviti na e-mail: [email protected]. Ako su dobitnici nagrade naveli nepotpune ili netočne podatke ili/i se ne može ih obavijestiti i/ili se utvrdi da nisu ispunili sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri organizator zadržava pravo ne dodijeliti nagradu istima. U slučaju neispunjavanja uvjeta postupa se po pravilima vezanim za rezervne dobitnike.

Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve probleme nastale tokom promotivnog perioda, a koji se odnose na tekstualne poruke i mobilne mreže sa kojih se poruke šalju te probleme koji su tako nastali, a nemaju veze sa voljom Organizatora.

KAKO PREUZETI NAGRADE?

Član 10.

Sve nagrade se preuzimaju na način da za preuzimanje navedenih nagrada potrebno je dostaviti osobne podatke iz člana 9. ( ime i prezime, adresa, grad i jedinstveni matični broj ( samo ako je taj podatak potreban zbog plaćanja poreza) putem e-mail adrese [email protected] ili drugog kontakta, a u prethodnom dogovoru sa organizatorom. Navedeni podaci su organizatoru potrebni radi identificiranja dobitnika, objave dobitnika i/ili reguliranja poreznih obveza kod nadležnih organa. Organizator će najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti dobitnike o osvojenim nagradama. Dobitnici će preuzeti nagrade osvojene u nagradnoj igri najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti o osvojenoj nagradi, ako dostavi sve potrebne podatke koje traži organizator. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan kuriru brze pošte dokazati svoj identitet te potpisati dokument o preuzimanju nagrade. Ako dobitnici nagrade ne preuzmu osvojene nagrade, organizator je dužan ponovo u roku od 8 dana od isteka navedenog roka obavijestiti o osvojenoj nagradi, te odrediti naknadni rok za preuzimanje nagrada koji ne može biti duži od 8 dana od dana prijema obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan postupiti na način propisan ovim Pravilnikom (rezervni dobitnici). Ako se do dobitnika ne može doći zbog nepotpunih ili netočnih podataka za kontakt, nastali trošak neuspješne dostave nagrade snositi će dobitnik. U slučaju da dobitnik ne želi dostaviti tražene podatke organizator je dužan postupiti na način propisan ovim Pravilnikom (rezervni dobitnici). Ukoliko je dobitnik maloljetnik ili osoba pod starateljstvom nagrada će biti uručena roditelju/staratelju s kojim maloljetnik živi pri čemu je roditelj/staratelj dužan priložiti validnu dokumentaciju odnosno dokument kojim dokazuje status roditelja/staratelja.

POVJERLJIVOST

Član 11.

Organizator, kao i pružatelj tehničke podrške, će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osiguraju zaštitu osobnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka odnosno GDPR. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka sudionika i dobitnika za vrijeme trajanja ove nagradne igre u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Radnjom sudjelovanja u ovoj nagradnoj igri, učesnici i dobitnici se izričito i jasno slažu da njihovi osobni podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u Organizatorovu bazu podataka, odnosno bazu pružatelja tehničke podrške u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i procesu izvlačenja dobitnika. Organizator je dužan da na zahtjev korisnika izbriše broj iz baze bez dodatnih troškova.

Član 12.

Podaci relevantni u pojedinačnim slučajevima prosljeđuju se i sljedećim vanjskim primateljima, pri čemu se prenose samo oni podaci koje dotični primatelj zahtijeva za svoj zadatak (podjela nagrada, promocija i komunikacija) ili koje mu moramo proslijediti zbog zakonskih zahtjeva:

a.) ATLANTIC CEDEVITA D.O.O. Zagreb, Hrvatska - podatke može koristiti u svrhu izvlačenja dobitnika i dostavljanja nagrada,
b.) Agencija spletnaPOSTAJA , Slovenija - pružatelj tehničke podrške,
c.) ALTERMEDIA d.o.o. Sarajevo – dostava nagrada..

UČESNICI U NAGRADNOJ IGRI

Član 13.

Učesnici u ovoj nagradnoj igri ne mogu zahtijevati nagrade druge nagrade ili veću količinu nagrada od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane organizatora. Nagrade se ne mogu zamijeniti za gotovinu, druga materijalna sredstva ili prenijeti dobitke na druge osobe. Pobjednik se može odreći nagrade. Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju ova Pravila.

PUBLICITET I OBJAVA IMENA DOBITNIKA

Član 14.

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime i grad mogu od strane organizatora objaviti i koristiti bez naknade u printanom, slikovnom, audio i video materijalu samo u svrhu nagradne igre (npr. objava dobitnika na web-u ili društvenim mrežama).

OBJAVA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Član 15.

Pravila nagradne igre bit će objavljena minimalno sedam dana prije održavanja nagradnog natječaja u jednim dnevnim novinama dostupnim na teritoriju RS, po dobivanju suglasnosti od strane Republičke uprave za igre na sreću, te na web stranici Cockta-e i Organizatora.

POREZI

Član 16.

Sve porezne obveze plaća Organizator nagradne igre, a u skladu sa Zakonom o igrama na sreću Republike Srpske i u skladu s poglavljem XII Zakona o igrama na sreću Republike Srpske.

ODGOVORNOST

Član 17.

Sljedeća izuzeća i ograničenja odgovornosti primjenjuju se na odgovornost organizatora. Iste ne utječu na ostale zakonske odredbe. Odgovornost postoji samo za izravnu štetu izazvanu namjerno ili nepažnjom. Svaka odgovornost koja nadilazi naprijed navedeno isključena je. Odgovornost prema propisima o odgovornosti za proizvod ostaje nepromijenjena. U mjeri u kojoj je odgovornost organizatora isključena ili ograničena, isto će se primjenjivati i na osobnu odgovornost zaposlenika, predstavnika i zamjenika zastupnika organizatora. Organizator nije odgovoran za ispravnost svih podataka, posebno ako su promijenjeni ili krivotvoreni tehničkim pogreškama, pogreškama u pisanju ili programu, gubicima u prijenosu, intervencijama trećih strana ili višom silom.

Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve probleme nastale tokom promotivnog perioda, a koji se odnose na mobilne mreže i korištenje web domene sa kojih se šalju podatci za nagradnu igru te probleme koji su tako nastali, a nemaju veze sa voljom Organizatora.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Član 18.

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile ili u slučaju koji ne zavisi od volje Organizatora, a opoziv nagradne igre se objavljuje u istim dnevnim novinama u kojima je nagradna igra objavljena, a o čemu će prethodno biti obaviješten nadležni organ.

U SLUČAJU SPORA

Član 19.

Svi eventualni sporovi između Organizatora i učesnika u nagradnoj igri će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti na ovaj način biti će nadležan je Osnovni sud u Banja Luci.

Za ATACO d.o.o. Mostar
Podružnica Banja Luka

Mirko Opačak
Direktor