Pravila i uslovi upotrebe veb -lokacije Cockta

Autorska prava

Veb-lokacija Cockta, koja je dostupna na internetu na domeni www.cockta.eu,u vlasništvu je kompanije Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija (u nastavku: Atlantic Droga Kolinska). Sve informacije i slike na veb-lokaciji predmet su zaštite autorskih prava i drugih oblika zaštite intelektualnog vlasništva.

One se mogu reprodukovati isključivo u lične i nekomercijalne svrhe, a pri tome se moraju sačuvati i sva navedena upozorenja o autorskim ili drugim pravima. Na svakoj reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prijenos) kao izvor mora biti navedena Atlantic Droga Kolinska (znak © Atlantic Droga Kolinska d.o.o. Sva prava pridržana).

Ograničenje odgovornosti

Ova veb-lokacija dizajnirana je sa ciljem da se omoguće opće i detaljnije informacije o proizvodima Cockta, istoriji robne marke i eventualnim nagradnim igrama. Atlantic Droga Kolinska ne preuzima nikakvu odgovornosti za (ne)djelovanje veb-lokacije, za (ne)istinitost podataka koje šalju korisnici ili nedjelovanje veb-usluge kao posljedicu prekida rada mreže ugovornih partnera, prekida električnog napajanja ili drugih tehničkih smetnji koje bi mogle privremeno da ometaju korištenje usluge.

Svi sadržaji na veb-lokaciji su informativnog značaja. Atlantic Droga Kolinska ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost i potpunost objavljenih podataka ili za bilo kakvu štetu koja bi bila nanesena korisniku veb-lokacije kao posljedica korištenja informacija na veb-lokaciji. Pridržavamo pravo da korisnike uputimo na druge stranice na internetu i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za njihov sadržaj.

Održavanjem sadržaja veb-lokacije pokušaćemo osigurati tačnost i ažurnost podataka, ali ne garantujemo i ne preuzimamo odgovornost za njihovu tačnost i potpunost. Svi korisnici koriste objavljen sadržaj na vlastitu odgovornost. Pridržavamo pravo na promjene, dodavanje ili uklanjanje veb-stranica (u cjelini ili djelimično) bez prethodnog upozorenja i ne preuzimamo odgovornost za bilo kakve posljedice takvih promjena.

Zaštita privatnosti

Kompanija Atlantic Droga Kolinska obavezuje se da će štititi privatnost korisnika veb-lokacije. Na veb-lokaciji Cockta ne prikupljaju se lični podaci korisnika, već samo anonimni podaci za potrebe veb-analitike.

Za veb-analitiku koristi se alat Google Analytics koji je izradila kompanija Google, Inc. („Google") i namijenjen je praćenju i analizi posjeta ove veb-lokacije. Google Analytics koristi takozvane kolačiće koji se u obliku tekstualnih datoteka instaliraju na vaše računalo i veb-lokaciji omogućuju analizu njene upotrebe. Informacije o vašem načinu upotrebe ove veb-lokacije biće prenesene zajedno s IP adresom i sačuvane na serverima kompanije Google u Sjedinjenim Američkim Državama.

Google će te informacije koristiti za ocjenjivanje upotrebe veb-lokacije, pripremu izvještaja o aktivnostima veb-lokacije za vlasnike veb-lokacije i osiguravanje ostalih usluga povezanih sa aktivnostima veb-lokacije i korištenjem interneta. Google može da dostavi te informacije i trećim osobama prema zakonskim zahtjevima, odnosno kada te treće osobe obrađuju podatke u ime kompanije Google. Google neće povezivati vašu IP adresu ni sa kakvim drugim podacima koje nam dostavite. Upotrebu kolačića možete izbjeći pomoću posebnih postavki u svom pretraživaču, ali takve postavke mogu onemogućavati pravilan i potpun rad veb-lokacije. Upotrebom ove veb-lokacije, odnosno njenom posjetom izjavljujete da se slažete da se podaci o vašoj upotrebi prikupljaju i obrađuju na gore opisan način.

Budući da na veb-portalu postoje određene veze na druge veb-stranice, koje nisu ni u kakvoj vezi s kompanijom Atlantic Droga Kolinska, Atlantic Droga Kolinska ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na tim veb-stranicama.

Detaljnije informacije o kolačićima

Kada korisnik pretražuje veb-lokaciju, pretražuje je anonimno, što je u skladu sa zaštitom privatnosti i ličnih podataka. Podaci o upotrebi veb-lokacije ne omogućuju uvid u lične podatke korisnika i Atlantic Droga Kolinska ih koristi samo u svrhu poboljšanja upotrebe veb-lokacije.

Informacije o upotrebi veb-lokacije prikupljaju se pomoću kolačića. Kolačić je niz znakova koji pretraživač korisnika može trajno sačuvati na svom kompjuteru. U njega se pohranjuju podaci i izbori prilikom posjete pojedinačnim veb-lokacijama. Veb-lokacije koriste kolačiće prilikom svake posjete korisnika, tako da pohrane njegov jedinstveni identifikator i podatke u svrhu statističke obrade (veb-stranice sa kojih je došao na veb-lokaciju Cockta, vrijeme i trajanje posjete, posjećene veb-stranice na veb-lokaciji Cockta i druge podatke koji nisu lične prirode) u zaštićen kolačić koji se privremeno instalira na njegov kompjuter.

Korisnik može brisati, isključivati, odnosno uslovno koristiti kolačiće pomoću određenih postavki. U osnovi su pretraživači podešeni tako da kolačiće prihvaćaju, a odbijaju podešavanje kolačića koji ne izviru iz područja zapisanog u adresnom retku.

Prilikom prve posjete veb-lokacije korisnik se upoznaje sa upotrebom kolačića i poziva na davanje suglasnosti za instalaciju kolačića. Suglasnošću se smatra korisnikovo lično prihvaćanje upotrebe i obrade podataka prikupljenih pomoću kolačića.