Od čega si ti pravila sudjelovanja

ČLANAK 1.

ORGANIZATOR

Priređivač natječaja pod nazivom „Od čega si ti?" je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (u daljnjem tekstu: Organizator)za robnu marku Cockta. Na teritoriju Bosne i Hercegovine nagradni natječaj provodi u ime i za račun Organizatora agencija DROM, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto (u daljnjem tekstu: Agencija).


Svi sudionici koji pristupe nagradnom natječaju prihvaćaju ova Pravila, s njima su upoznati te se pristupanjem u nagradnom natječaju s njima u cijelosti slažu.

ČLANAK 2.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj organizira se i provodi na cjelokupnom području Bosne i Hercegovine za sve potrošače proizvoda iz čl. 3. ovih Pravila koji ispune uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju definirane ovim Pravilima, u periodu od 31.3.2023. do 5.5.2023. godine.

Dinamika nagradnog natječaja je sljedeća:
1. Prijave kandidata traju od 31.03. - 19.04.2023.
2. Objava 20 finalista na dan 21.04.2023.
3. Posjetitelji web stranice glasaju za onog najboljeg u periodu od 21.04. - 30.04. i biraju pobjednika!
4. Objava dobitnika 05.05.2023.
Nagradni natječaj priređuje se i provodi u svrhu:
- promidžbe Organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavijesti o aktualnostima Organizatora (kao npr. informativne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, natječajima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje općenite nepersonalizirane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga Organizatora te internet i drugih oblika informiranja ( SMS, telefonski, na adresu stanovanja...);
- unapređenja promocije i plasmana proizvoda Organizatora u prodajnim objektima.

- izbora pobjednika i podjelu nagrada u okviru ovog natječaja

ČLANAK 3.

ORGANIZACIJA I NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

U nagradnom natječaju može sudjelovati svaki punoljetni potrošač (fizička osoba starija od 18 godina s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Bosni i Hercegovini) koji na web stranici pravilno ispuni i pošalje prijavni obrazac.

Prijava se vrši putem web stranice cockta.eu/URL. Potrebno je upisati sljedeće osobne podatke potrebne za odabir kandidata i postizanje svrhe radi koje se natječaj organizira u skladu s ovim Pravilima (ime i prezime, kontakt broj, adresa e-pošte). Također je potrebno unijeti odgovarajući opis odnosno objašnjenje na temu: Napiši nam tri vrijednosti koje te opisuju, dodaj fotografiju koja najbolje opisuje te vrijednosti i opiši nam svoje strasti na koje bi volio/voljela potrošiti nagradni budžet u pisanom i foto obliku.

Sadržaj koji će, prema mišljenju Organizatora, biti uvredljiv, neprimjeren, na drugi način protuzakonit i/ili namijenjen reklamiranju proizvoda drugih pravnih osoba ili proizvoda za koje Organizator smatra da su konkurentni proizvodima robne marke Cockta, bit će uklonjen i obrisan, te neće biti uzet u obzir u nagradnom natječaju.

Kupnja proizvoda Cockta nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju.
Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju prijavu na natječaj do konačnog odabira konačnih dobitnika i nagrade (u slučaju da je sudionik izabran na natječaju). Otkazivanje se mora zatražiti pismeno putem e-pošte na e-adresu organizatora [email protected]. U tom je slučaju kandidat koji sudjeluje isključen iz daljnjeg sudjelovanja u nagradnom natječaju, a njegovi osobni i drugi podaci dobiveni putem nagradnog natječaja ne smiju se koristiti i obrađivati u bilo koju svrhu. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora ili Agencije i njihovih povezanih društava, niti druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju pri organiziranju i provođenju ovog nagradnog natječaja.

ČLANAK 4.

Sve ispravno poslane prijave kandidata putem web stranice https://cockta.eu/bs/od_cega_si_ti unose se u središnju bazu podataka prijava kandidata.

ČLANAK 5.

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranicama Cockte https://cockta.eu/bs/od_cega_si_ti.

ČLANAK 6.

BROJ PRIJAVA

Svaki sudionik smije sudjelovati u nagradnom natječaju sa samo jednom prijavom. U slučaju da kandidat prijavu podnosi više puta, to se smatra jednom prijavom. Višestruki unos podataka u prijavni obrazac ne povećava mogućnost odabira kandidata, a pri odabiru se uzima u obzir samo prva prijava.

ČLANAK 7.

NAGRADNI FOND

Pobjednik dobije nagradu koja je definirana u nagradnom fondu.

Fond nagrada sastoji se od:

BUDGET U VRIJEDNOSTI OD 1000,00 EUR(protuvrijednost: 1955.51 BAM KM)

U skladu s kreativnim rješenjima koja je predstavio odabrani kandidat, Organizator dobitniku dodjeljuje nagradni fond u iznosu od 1000,00 EUR(protuvrijednost: 1955.51 BAM KM) sa uključenim PDV-om( za kupoprodaju opreme uz pomoć koje može obavljati određenu aktivnost i razvijati svoju strast.

Nagrada se realizira na način da dobitnik izabere opremu, a Organizator istu plaća trgovcu kod kojeg je oprema kupljena. Način i opseg provedbe utvrđuju obje strane s preuzimanjem nagrade.

Dobitnik ne smije premašiti vrijednost dodijeljenog fonda. Priređivač niti dobitnik ne mogu na bilo koji način financijski uvećati ili nadograditi dodijeljenu nagradu, stoga doplata dobitnika nije dozvoljena.
U slučaju da je iznos odabrane opreme dobitnika manji, Organizator ne vraća razliku do konačnog iznosa.

Dobitnik ne može tražiti novčanu protuvrijednost nagrade, niti je može prenijeti na drugu osobu.

Organizator ne odgovara ukoliko provedba nije izvodljiva, a Organizator i dobitnik učinit će sve što je u njihovoj moći da u tim slučajevima, nađu alternativu s namjerom podjele nagrade.

ČLANAK 8.

IZBOR KANDIDATA

U nagradnom natječaju Organizator će odabrati dvadeset (20) finalista i podijeliti jednu nagradu za jednog (1) dobitnika.

Izbor kandidata odvijat će se u dvije faze:

1. Odabir 20 finalista. Odabir će se vršiti između svih kandidata koji se na web stranici https://cockta.eu/bs/od_cega_si_ti prijave od 31.3.2023. do 19.4.2023. do ponoći. Odabir finalista objavit će se na web stranici 21. 4. 2023. Odabir finalista među pristiglim prijavama vršit će komisija koji sastavljaju troje predstavnika Organizatora i Agencije.

2. Od 21.4.2023. do 30.4.2023. na web stranici https://cockta.eu/bs/od_cega_si_ti odvijat će se glasanje. Posjetitelji web stranice moći će dati glas za svog kandidata. Jedan (1) kandidat s najvećim brojem glasova dobitnik je nagrade. Dobitnik po broju glasova izvršit će se i objaviti na web stranici 5. 5. 2023. godine.

Posjetitelji web stranice za kandidate smije glasovati nekoliko puta, ali ne više od 5 puta dnevno.

KRITERIJI ZA ODABIR DVADESET (20) FINALISTA

Odabir 20 finalista će izvršiti komisija sastavljena od troje (3) predstavnika Organizatora i Agencije. Na temelju prijavljenih materijala (opis i fotografije), komisija će procijeniti usklađenost sa sadržajem i vrijednostima robne marke Cockta, kao i sadržaj i njegovu vizualnu kvalitetu. Komisija će u ocjeni uzeti u obzir sljedeće kriterije:

1. Originalnost sadržaja
2. Kreativnost i vizualna privlačnost
3. Kvaliteta i jasno komuniciranje
4. Pozornost usmjerena na detalje
5. Moć nadahnuća
6. Faktor originalnosti i iznenađenja
7. Poruka koja se šalje

ČLANAK 9.

O izboru dvadeset (20) finalista vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izbora, imena, prezimena i adrese prisutnih članova komisije i odabranih kandidata (ime, prezime). O rezultatima glasanja vodi se zapisnik i na temelju njega odabire konačnog (1) dobitnika, te isti mora sadržavati: mjesto i vrijeme izbora, imena, prezimena i adrese prisutnih članova komisije i odabranog dobitnika (ime prezime).

ČLANAK 10.

IZBOR FINALISTA I KONAČNIH DOBITNIKA

Imena 20 finalista bit će objavljena 21. 4. 2023. na web stranici https://cockta.eu/bs/od_cega_si_ti .

Ime konačnog dobitnika bit će objavljeno 5.5. 2023. na web stranici https://cockta.eu/bs/od_cega_si_ti . Dobitnik će o nagradi biti obaviješten putem email adrese najkasnije 8 dana po zaključenom odabiru sa strane Organizatora.

Svi sudionici nagradnog natječaja sudjelovanjem u natječaju izričito se slažu s objavljivanjem njihovih osobnih podataka (ime, prezime) na web stranici https://cockta.eu/bs/od_cega_si_ti.

ČLANAK 11.

NAGRADE

Dobitnik nagrade - budget u vrijednosti 1.000 EUR za kupovinu opreme, koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila, bit će pozvan na preuzimanje nagrade s Organizatorom najkasnije osam (8) dana nakon objave dobitnika na web stranici, kada će se precizno definirati opseg, način i uvjeti korištenja nagrade.

Dobitnik mora dostaviti Organizatoru sve potrebne podatke za dodjelu nagrade (adresa prebivališta koja mora biti na teritoriju Bosne i Hercegovine) u roku od 7 dana od primitka obavijesti o nagradi koju je poslao Organizator. U suprotnom, smatra se da se kandidat odrekao nagrade.

Ako su Organizatoru potrebne neke dodatne informacije zbog nagrade, kandidat ih mora dostaviti u roku od 5 radnih dana od dana primitka poziva za dostavu podataka, u suprotnom Organizator ima pravo ne dodijeliti nagradu tom kandidatu.

U slučaju da kandidat ne preuzme nagradu ni nakon naknadnog roka, gubi pravo na nju.

Agencija ili Organizator mogu odlučiti ne dodijeliti nagradu ako opravdano utvrde da se kandidat nije pridržavao Pravila natječaja ili je na bilo koji način prekršio bilo koje pravilo o konkurenciji ili odredbu mjerodavnog zakona.

ČLANAK 12.

AUTORSKA PRAVA

Svaki kandidat koji pošalje svoju prijavu Organizatoru u skladu s ovim Pravilima uz dostavljenu kratku priču u pisanom i foto obliku u skladu s Člankom 3 ovih Pravila, time sudjeluje u nagradnom natječaju i jamči da je prijavljeni pisani ili foto materijal njegovo autorsko pravo i prenosi sva materijalna autorska prava Organizatoru bez sadržajnih, vremenskih i teritorijalnih ograničenja. U slučaju da sudionik u foto materijalu uključuje i druge osobe, sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, obvezuje se dobiti prethodni pristanak prikazanih osoba ili zakonskog zastupnika u slučaju maloljetnika, da pruža i koristi foto materijal u svrhu natjecanja i promotivne svrhe Organizatora.

ČLANAK 13.

PRESTANAK OBAVEZA

Preuzimanjem nagrade, prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku. Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost, niti troškove koji bi proizašli dobitniku uručenjem ili nakon uručenja nagrade.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ili troškove koje je kandidat imao nakon preuzimanja nagrade ili koji su nastali kao rezultat radnji Agencije ili trećih strana koje organiziraju i provode svoje obveze u vezi s nagradnim natječajem.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku poništiti prijavu sudionika u sljedećim slučajevima:
- prijave sudionike za koje se utvrdi da nisu ispunili sve korake potrebne za kvalifikaciju za nagradni natječaj,
- prijavljeni sadržaj nije djelo sudionika koji ga prijavljuje. U slučaju sumnje, sudionik je dužan odgovoriti u roku od 24 sata na upit Organizatora i pružiti relevantan dokaz,
- prijave sudionika koji se koriste lažnim podacima ili lažnim profilima,
- prijave sudionika čiji su sadržaji uvredljivi ili na drugi način neprimjereni.
Organizator će diskvalificirati sudionika ili dobitnika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe osobne podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi te ako ima sumnju u zloupotrebu nagradnog natječaja.

ČLANAK 14.

PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem elektroničkih ili drugih javnih medija.

ČLANAK 15.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA; PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici su suglasni i daju privolu da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku i druge podatke koje mu sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradnog natječaja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradnog natječaja i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovaj nagradni natječaj organiziran, sukladno ovim Pravilima.

Dobitnik se slaže da se njegovi osobni podaci mogu koristiti za anonimne (nepersonalizirane) analize i statistiku dostavljenih podataka.

Prilikom prijave na nagradni natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe.

Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu
[email protected].

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Sudionik je svjestan i izričito se slaže da Organizator može povjeriti pojedinačne zadatke u vezi s obradom stečenih osobnih podataka ugovornom obrađivaču podataka, a to je DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo Mesto.

Ugovorni obrađivač podataka može obrađivati osobne podatke samo u okviru odobrenja ili naloga primljenog od Tvrtke, u skladu s važećim zakonodavstvom i u određene svrhe. Osobni podaci upotrebljavat će se i pohranjivati sve dok ih dobitnici ne pozovu u skladu s Pravilima, ako zakonom nije drugačije određeno. Kandidati mogu u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje ili prestanak korištenja svojih osobnih podataka u određenu svrhu. Ako podnesu takav zahtjev tijekom trajanja nagradnog natječaja do objave konačnog odabira i ako se tiče upotrebe njihovih osobnih podataka u svrhe nagradnog natječaja, oni prestaju sudjelovati u natjecanju. Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka. Svi osobni podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka. Ostale pojedinosti o obradi i zaštiti osobnih podataka i ostvarivanju vaših prava mogu se naći u pravilima o privatnosti i pravilima o kolačićima objavljenim na web stranici https://cockta.eu/bs/od_cega_si_ti.

Organizator će diskvalificirati kandidata ako utvrdi da je dostavio lažne, netočne ili strane osobne podatke ili ako utvrdi da je kandidat maloljetan te sumnja da je zlorabio nagradni natječaj. Kandidat koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća sva prava i obveze definirane Pravilima i potvrđuje da je svjestan svrhe upotrebe svojih osobnih podataka i postupanja s njima.

ČLANAK 16.

POREZNE OBVEZE

Svi eventualni porezi i druga davanja u vezi nagrade podmiruju se u skladu s pozitivnim propisima države dobitnika nagrade.

U Bosni i Hercegovini, prema važećem zakonodavstvu, nagrade u ovom nagradnom natječaju ne podliježu oporezivanju porezom na dobit i dohodak, osim u slučaju ako dobitnik nagrade bude fizička osoba koja sudjeluje u nagradnom natječaju u okviru svoje djelatnosti koju obavlja trajno ili povremeno s namjerom ostvarivanja dohotka, tada će se ostvareni dobitak smatrati primitkom od kojeg se treba utvrditi dohodak koji podliježe oporezivanju.

ČLANAK 17.

DOKUMENTACIJA

Dokumentaciju u vezi s natječajem čuva Organizator, ovisno o namjeni pohrane, i to:
- dokumentacija vezana uz organizaciju i provedbu natjecanja i ova Pravila čuvaju se u prostorijama Organizatora pet (5) godina;
- dokumentacija koja se odnosi na odabrane finaliste i konačne dobitnike (obavijesti o osobnim podacima, porezna dokumentacija) vodi se u skladu s važećim poreznim i računovodstvenim propisima.
Nakon isteka gore navedenih rokova, Organizator ili Agencija uništit će dokumentaciju u skladu sa svojim internim aktima.

ČLANAK 18.

ZAVRŠNE ODREDBE

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator nije odgovoran za kasne, nepotpune ili na drugi način neprikladne prijave na natječaju. Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz natječaj i pravila vezana uz njega konačna je i odnosi se na sve kandidate. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, smatrat će se da su ova Pravila primarna u odnosu na druge publikacije, bilo u tiskanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku.
Autentično tumačenje ovih Pravila isključivo je u domeni Organizatora.

Organizator natjecanja zadržava pravo izmjene ovih Pravila ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. Organizator će obavijestiti zainteresirane strane o svim mogućim izmjenama ovih Pravila objavljivanjem na web mjestu https://cockta.eu/bs/od_cega_si_ti.

Sve osobe povezane s natječajem (npr. Organizator, Agencija, kandidati...) slažu se da će se sporovi proistekli iz ovog natječaja rješavati sporazumno, u protivnom je Okružni sud u Ljubljani materijalno nadležan za odlučivanje o slučaju.

Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja.

Ljubljana, 30.03.2023.